Emlőpathologia

Az emlõpathologia intézetünkben külön munkacsoport tevékenységi köre, melyben az e területen legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezõ szakorvosok dolgoznak. A munkacsoport a szegedi emlõcentrum szerves egysége, mely kitunõ munkájának köszönhetõen a magyar emlõcentrumok közül elsõként kaphatta meg a „Breast Cancer Unit” címet, az EUSOMA-tól (European Society of Mastology), amely az emlõrák kezelésével foglalkozó tudományos társaság.

A Pathologiai intézet munkatársai szoros együttmûködésben dolgoznak az emlõ-onkoteam radiológus, onkológus, sebész és izotópdiagnosztikai tagjaival, akik az emlõ elsõsorban daganatos megbetegedéseiben szenvedõ betegek lehetõség szerinti legmagasabb színvonalú ellátását segítik elõ a minél jobb prognózis érdekében. Az emlõpathologiai diagnosztikai profil feladata a radiológus által észlelt emlõelváltozások pontos szövettani tipizálása, mely a késõbbi ellátás alappillére. A pathologiai tevékenység egyrészt prae-, másrészt postoperatív diagnosztikát ölel fel. A praeoperatív diagnosztika az elváltozás mûtét elõtti minél pontosabb szövettani jellemzését jelenti. Ide tartozik az aspiratios cytologia és a core biopsia.

emlo_1

Az elõbbi az elváltozás malignitásáról foglal állást, míg az utóbbi pontos szövettani diagnózist tesz lehetové. A posztoperatív diagnosztikához tartozik a laesio szövettani, méretbeli jellemzõinek leírása, valamint az eltávolítás komplett vagy inkomplett voltának megítélése.

emlo_2

További postoperatív diagnosztikai tevékenységünk az emlõdaganatok ösztrogén, progeszteron és HER-2 receptorstátuszának vizsgálata,

emlo_3

továbbá a sentinel- és szükség szerint az axilláris nyirokcsomók szövettani feldolgozása. Intézetünkben az emlõpreparátumok indítása, valamint a szövettani leírás döntõen a The Royal College of Pathologists Minimum Dataset of Breast Cancer Reports címû ajánlása alapján történik. A feldolgozás speciális jellemzõje a makroblokkos technika, mely a daganat teljes keresztmetszetének vizsgálatát teszi lehetõvé a resectiós vonalakkal együtt, egy metszetben. Az indításnál minden esetben segítségünkre szolgál a specimenrõl készült mammographiás felvétel.

emlo_4

emlo_5 emlo_6

Statisztika (átlagban):
Emlõ cytologia: 2000/év
Emlo core-biopsia: 1000/év
Mûtéti preparátumok (excisio, mastectomia, sentinel és axillaris nyirokcsomó): 3000/év

Orvosok: Dr. Hamar Sándor , Dr. Kaizer László, Dr. Ragó Péter, Dr. Vörös András

További linkek:
http://www.sebeszetszeged.hu/
http://web.szote.u-szeged.hu/Radiology/
http://www.szote.u-szeged.hu/onko/