Szövettani minta kikérésének rendje

A SZTE SZAKK Pathologiai Intézetbe érkezett mutéti anyagok feldolgozása és leletezése után a szövettani minták (blokk, metszet, kenet) az Egészségügyi Törvény rendelkezése szerint az intézet archívumában kerülnek tárolásra. Az OEP által finanszírozott rendszerben további vizsgálatok a kezeloorvos javaslatára történnek. Egyéni kezdeményezésre szövettani vizsgálati mintát csak indokolt esetben tudunk kiadni, ennek menete a következo:

1. A minta kikérését a beteg ill. az általa hivatalosan meghatalmazott személy, hozzátartozó kezdeményezheti kizárólag írásos formában.
2. A kérés beérkezése után a szövettani anyag az archívumból kikeresés után a feladattal megbízott szakorvoshoz kerül szakmai véleményezés céljából.
3. A kérelem beérkezésétol számított 5 munkanapon belül a megadott elérhetoségen felvesszük a kapcsolatot a kikéro személlyel (meghatalmazás esetén a meghatalmazottal), hogy az átvétel idopontjáról egyeztessünk.
4. A minta átvételérol nyomtatvány kerül kitöltésre, amelyben a mintát kikéro személy azt is tudomásul veszi, hogy a SZTE SZAKK Pathológiai Intézetben történo tárolás jogáról lemond.
5. A minta elokészítéséért adminisztrációs díjat számítunk fel.
6. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:
- a beteg adatait (név, születési ido, TAJ-szám, lakcím),
- A szövettani lelet számát (ha ismert) vagy a mutét pontos dátumát,
- indoklást (milyen célból kéri ki a mintát),
- elérhetoséget (lehetoleg mobil telefonszámot).

A SZTE SZAKK Pathologiai Intézet Molekuláris Laboratóriuma, a rákbetegséggel kapcsolatos, terápiás jelentoséggel bíró molekuláris diagnosztikai vizsgálatot (KRAS, EGFR stb.) a beteg számára térítésmentesen (OEP finanszírozás terhére) elvégzi. A lehetoségekrol érdeklodhet kezeloorvosánál, ill. a SZTE SZAKK Pathologiai Intézetben.

2012. június 13.

Dr. Iványi Béla
tanszékvezeto egyetemi tanár