Ormos Jenő

oj

Ormos Jenő
Professzor Emeritus

Az intézet igazgatója 1962-1993
Tanítómestere Korpássy Béla
Tanulmányút: Düsseldorf (Meessen), Tübingen (Bohle).
Kutatómunka: Az arteria pulmonalisban megállapította, hogy általános tényezõk és a vérnyomás együttesen felelõsek az arteriosclerosisért. Kimutatta, hogy a dense deposit glomerulonephritisben általános tényezõ károsítja a basalis membránt (a lépben is észlelte).
Elsõként észlelt mitochondriális károsodásra (mtDNA-mutáció) visszavezethetõ családi tubulointerstitialis nephropathiát. A tubulointerstitialis nephropathia kísérletes vizsgálata.