Magunkról


A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar – Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának feladata az általános és fogorvosképzés keretein belül azon alapvető elméleti és gyakorlati fül-orr-gégészeti ismeretek és helyes orvosi viselkedési normák átadása, melyek az általános orvosi és fogorvosi tevékenység folytatásához megkívántak. A klinika feladata továbbá a régió fül-orr-gégész szakorvosképzésének és továbbképzésének egységes elvek szerinti összefogása, irányítása és részvétel a társszakmák szakorvosainak kiképzésében. Az oktatási célok megvalósításához a keretet a magas szintű, korszerű eszközökkel és módszerekkel történő betegellátás adja, mely megköveteli a klinika munkatársaitól tudásuk állandó frissítését önképzés és rendszeres, szervezett továbbképzés révén, valamint szakmájuk elméleti és gyakorlati ismeretanyagának tudományos vizsgálatokra alapozott folyamatos gyarapítását.


A klinika története

A Kolozsvárott működő Fül-orr-gégeklinikát, a többi egyetemi klinikától eltérően, 1921-ben nem telepítették át Szegedre.

A fül-orr-gégészeti ellátás ebben az időben szorosan a sebészethez kötődött:
1922-32 között Fül-orr-gégészeti Ambulancia, illetőleg 1933-52 között Fül-orr-gégerendelő Intézet működött a Sebészeti Klinikán belül. A betegek gyógyítását kezdetben rendkívül mostoha körülmények között végezték, bár olyan jeles személyiségek működtek ezen a területen, mint Treer József, Falta László, Görgényi Gyula.

A Fül-orr-gégerendelő Intézet 1952-ben átkerült a Gyermekklinika épületébe. Itt már 15 ágyas fekvőbeteg osztály, járóbeteg-rendelő és egyhelyiséges műtő állt rendelkezésre. Az önálló Fül-orr-gégeklinikát azonban csak 1964-ben hozták létre jelenlegi épületében, mely eredetileg a Gyermekklinika elkülönítő részlegeként szolgált.

Első igazgatója, Szabon József, kiváló gyakorlati szakember volt, aki a klasszikus fül-orr-gégegyógyászat minden ágát művelte. Munkássága adta meg az alapot a további fejlődéshez.

Halála után, 1977-ben, Ribári Ottó nyert kinevezést az igazgatói posztra. Őt tekinthetjük Szegeden a modern fül-orr-gégegyógyászat megalapítójának. Elsősorban fülészeti betegségekkel foglalkozott, kiváló fülsebész volt, de járatos volt a szakma minden területén. Széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatai révén munkatársai a legjobb intézetekben gyarapíthatták tudásukat. Megnyerő egyénisége, sajátos stílusa következtében a város társasági és közéletének kedvelt figurájává vált. Szaktudása és a klinika egyre eredményesebb tevékenysége a fül-orr-gégészetet a többi orvosi szakmával azonos rangra emelte az Egyetemen. Tanítványai közül számosan töltöttek és töltenek be jelenleg is fontos szakmai pozíciókat osztályvezető főorvosként, egyetemi tanárként.

Budapestre való távozása után, 1986-ban, Czigner Jenő vette át a klinika vezetését. Tevékenysége átfogta a fül-orr-gégegyógyászat egészét, de különösen a gégészet területén végzett munkássága váltott ki általános elismerést. Szervmegtartó műtéti módszereit közvetlen tanítványain kívül számos hazai és külföldi szakember sajátította el és alkalmazta eredményesen. Bevezette a klinikán a gégerák lézer-sebészetét, melyet nemzetközileg is elismert szintre fejlesztett. Vezetésével jelentős eredményeket ért el a klinika a fülészetben és a rhinológiában is. A sikerek közül kiemelendő a cochlearis implantációs program elindítása és az endoszkőpos melléküreg műtétek bevezetése.


2002-ben Jóri Józsefet nevezték ki a klinika igazgatójává, aki az egyre mostohább gazadasági körülmények között is eredményesen vitte tovább elődei munkáját. Kiteljesedett a fülészeti, a gégészeti és rhinológiai iskola működése, számos új műtéti módszert dolgoztak ki és vezettek be a klinikai gyakorlatba. Korszerűsítették az oktatás technikai feltételeit, jelentős, a betegellátást, oktatást és a tudományos munkát segítő infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre. A klinika munkatársai közül sokan szereztek tudományos minősítést, váltak itthon és külföldön is ismert és elismert szakemberré. 2012 decemberétől Rovó László vezeti a klinikát. Az intézet tevékenysége átfogja a fül-orr-gégészet teljes spektrumát: az egyszerű rutin beavatkozásoktól a koponyaalapon végzett műtéteken és az olyan csúcstechnikát jelentő fülészeti beavatkozásokon át, mint a cochlearis implantáció, a világszerte nagy visszhangot keltő, a laryngotrachealis szűkületek megoldására kidolgozott eredeti módszerekig terjed. Rohanó világunk, a modern orvostudomány és technika teremtette körülmények között is, sokszor azok ellenére, a klinika munkatársai feltétlenül ragaszkodnak az orvoslás hagyományos alapelveihez, erkölcsi értékeihez: legfőbb szempontnak a beteg érdekét tekintik.