A félév teljesítésének követelményei


Követelmények Kivonat a TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT-ból


K.SZ. (20.1.) A hallgató a leckekönyvben felvett tanulmányi foglalkozásokat köteles látogatni.

K.SZ. (20.2.) Az elméleti foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elméleti foglalkozásokról való távollét nem haladhatja meg a tantárgy féléves óramennyisége 25%-t.

K.SZ. (20.3.) A gyakorlati foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A féléves óramennyiség 15%-a és 25%-a közötti igazolt távollét pótlásköteles. A 25%-on túli hiányzás esetén a félév nem fogadható el. Az évközi és tömbösített gyakorlatokról való hiányzás pótlásköteles.

K.SZ. (20.4.) Az a hallgató, aki egy félévben bármely tárgy tanulmányi foglalkozásairól – a 21.1. kivételével – a féléves óramennyiség 25%-ot meghaladóan hiányzik, a félévet köteles megismételni.


A fentiek értelmében az évfolyamra vonatkozó óraszámok:

  • A félévaláírás feltétele a gyakorlatokon és az elméleti órákon való részvétel.
  • Hat elméleti előadásról (3x2 órás előadás), 3 óra összevont gyakorlati foglalkozásról (3x1 óra) való távolmaradás esetén a félévet nem fogadjuk el.
  • Hat gyakorlati óráról (3x2 órás foglalkozás) való hiányzás esetén a félév nem igazolható, ennél kevesebb igazolt hiányzás esetén a gyakorlatok pótláskötelesek.
  • A gyakorlati foglalkozások pótlási idejét és lehetőségét egyénileg határozzuk meg.


A TVSZ teljes szövege elérhető itt.