Oktatás

Klinikánkon magas szintű gradualis és posztgradualis képzés zajlik. Emellett világszinten is egyedülállóan magas színvonalú a szakorvos képzési programunk.


Gradualis képzés

Idegsebészet kurzus:

 

Az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakirányán 5. évfolyam második szemeszterében érhető el a kötelező idegsebészeti kurzus.

Összesen 28 órában, 14 elméleti és 14 gyakorlati órából épül fel a képzés. Az órákat tömbösítve, kétheti váltásban tartjuk dupla órák formájában. A képzés elsősorban azoknak a sürgősségi idegsebészeti eseteknek a megismerésére és kezelésére fókuszál, melyekkel bármelyik szakterületen talalkozhatunk. Emellett betekintést nyújt a speciális idegsebészeti ellátás rejtelmeibe, úgy mint például a koponya alapi sebészet, aneurysma sebészet, agytumor sebészet és gerincsebészet is.

Az alábbiakban elérhetők a kurzussal kapcsolatos részletes információk és kritériumok.TDK munka:

 

Klinikánkon nagy örömmel várjuk a tudományos diákköri munkára jelentkező hallgatókat. A TDK munka megkezdésének nem feltétele az idegsebészeti kurzus elvégzése, ezért javasolt azt már harmad vagy negyed évben elkezdeni, hogy elegendő idő legyen a kutatómunka elvégzésére és az eredmények TDK konferencián történő bemutatására.

A helyi konferencián TDK hallgatóink rendszeresen szép eredményeket érnek el. Az elmúlt években több alkalommal jutottak tovább az OTDK konferenciára, ahol már első helyezést is elértek.

A TDK kutatómunka számos témakörben elérhető azonban alapvetően két csoportra osztható:

  1. Önálló klinikai kutatás: MRI alapú agytérképezési vizsgálatok alkalmazási idegsebészeti és neurológiai kórképekben a betegségek pathomechanizmusának pontosabb megismerése és hatékonyabb terápia érdekében
  2. Retrospektív/prospektív betegcsoport vizsgálatok: speciális műtéti technikák eredményeinek feldolgozása a klinikánkon ellátott betegeg adatainak feldolgozása segítségével


Szakdolgozat:

 

A TDK munkához hasonlóan, negyedik évfolyamtól kezdődően örömmel fogadjuk a klinikánkon szakdolgozni vágyó hallgatókat.
A szakdolgozati témák az alábbi linken érhetők el.

Lehetőség van a szakdolgozati és TDK munka kombinálására is, vagyis a szakdolgozati munka eredményeinek TDK konferencián történő bemutatása vagy tudományos publikáció készítése.

A tanulmányi felelős Dr. Kis Dávid (kis.david@med.u-szeged.hu)Posztgraudalis képzés

Ph.D képzés:


A Ph.D képzésre és fokozatszerzésre Klinikánkon kétféle lehetőség áll fenn:

  1. Egyéni felkészülés: klinikai, gyógyító munka mellett végzett kutatómunka eredméyeire alapozott fokozatszerzés
  2. Nappali tagozatos Ph.D képzés: a doktor jelölt hallgatói státuszban van, központilag meghatározott havi ösztöndíjat kapnak.

A képzés 2 + 2 éves, képzési/kutatási és kutatási/disszertációs szakaszra oszlik. A képzés végén doktori disszertációt kell írni a kutatómunka eredményein alapuló publikációkból, melyet a bíráló bizottság előtt véd meg a hallgató a Ph.D fokozat megszerzése érdekében. A Klinikánkon elérhető Ph.D kutatási témákat ld. a linken. A doktori képzéssel kapcsolatos részletes információk elérhetők a https://u-szeged.hu/dokint/felveteli/tanulmanyok linken.


Szakorvos képzés


Magyarországon ma az idegsebészet szakvizsga megszerzéséhez szükséges képzési idő a diploma megszerzését követően minimum 6 év. Ezen időszak alatt megfelelő számú és típusú önálló műtétet és műtéti asszisztálást kell elvégezni.

Klinikánkon az idegsebészet teljes spekrtumában magas színvonalú ellátás történik.

Az általános idegsebészet beavatkozásokon túl világszínvonalú ellátást nyújtunk az alábbi területeken:

  1. Koponya bázis és vaszkuláris idegsebészet: Prof. Barzó Pál és Dr. Fülöp Béla
  2. Minimál invazív agytumor sebészet: Prof Barzó Pál és Dr. Kis Dávid
  3. Sugársebészet: Dr. Mencser Zoltán, Dr. Hideghéty Katalin és Dr. Balázsfi Márton
  4. Funkcionális idegsebészet: Dr. Kis Dávid és Dr. Varga Ádám
  5. Gerincsebészet: Dr. Mencser Zoltán és Dr. Tóth Tamás
  6. Endovascularis ellátás: Dr. Vörös Erika és Dr. Németh Tamás


2019 év végén átadásra került hibrid műtő blokk Magyarországon, de Európában is egyedülálló lehetőségeket nyújt az endovascularis és nyílt műtéti technikák, intraoperatív képalkotás és navigáció vezérelt műtétek terén.

A szakorvos képzés során orvosaink már a képzés első évében lehetőséget kapnak a traumás koponya sérülések ellátásában, majd lépcsőzetes képzési tematika szerint az általános gerinc, komplex gerinc és agytumorok műtéti kezelésében. Már a szakképzés során lehetőség van a további specializáció kiválasztására és az alapok elsajátítására (pl. bázis sebészet, agytumor sebészet, funkcionáis idegsebészet). Emellett kiemelten támogatjuk egyéni felkészülőként a Ph.D fokozat megszerzését és önálló kutatómunka végzését.