A doktori tanulmányokról, fokozatszerzésről

A doktori képzésről

A doktori (PhD) képzés a mesterképzés folytatása, mely egyben tudományos kutatómunka végzésével is jár. Doktori képzésre érdemes jelentkeznie annak, aki a legmagasabb színtű oktatásban kíván részt venni, elkötelezett az önálló alkató- és kutatómunka végzése mellett, tudását, kreativitását folyamatosan szeretné fejleszteni. Nem csak annak érdemes doktori fokozatot szereznie, aki tudományos pályát választ, hanem annek is, aki a szakmáját a legmagasabb szinten szeretné művelni.

Felvétel doktori képzésre

Doktori képzésre a doktori iskolák témavezetői által meghirdetett kutatási témákra lehet jelentkezni és felvételi vizsgát kell tenni. A vizsga eredményétől függően állami ösztöndíjat lehet elnyerni, de ha ez nem sikerül, önköltséges képzésben is részt lehet venni, ha a megfelelő felvételi pontot elérte a jelölt. A ponthatárok a felvételi vizsga után alakulnak ki.

Részvétel a doktori képzésben

Az új felsőoktatási törvény szerint a doktori képzés 2 éves képzési és kutatási, valamint további 2 éves kutatási és disszertációs szakaszból áll. A negyedik félév végén komplex vizsgát kell tenni, melynek sikeressége esetén lehet megkezdeni a következő két éves doktorjelölti szakaszt. A képzés 4 éve során összesen 240 kreditet kell szerezni, átlagosan félévente 30-at. A részleteket a törvény 53. § (1)-(4) pontjai adják meg. Az állami ösztöndíj az első két évben havi 140,000 Ft, a második két évben 180,000 Ft.

22evphd

Képzési és kutatási szakasz

Az első két évben, a képzési és kutatási szakaszban kell megszerezni az összes tanulmányi kreditet. A doktorandusz sokkal szabadabban vehet fel kurzusokat, mint a hagyományos egyetemi képzés során. Választását a témavezetőjével egyezteti, vehet fel elméleti és gyakorlati jellegű kurzusokat, melyek mennyiségére, arányára bizonyos megkötések érvényesek.
Az alap- és mesterszintű képzéstől eltérően krediteket kell szerezni a kutatási munkához kapcsolódó tevékenységgel is. A doktori képzésben részt vevő hallgató - más néven doktorandusz - tehát sokkal önállóbb, saját alkotómunkát is végez. A doktorandusznak témavezetője is van, aki irányítja a kutatómunkáját és segíti a szakmai haladását.


Komplex vizsga

A képzési és kutatási szakasz sikeres lezárásához és a kutatási és disszertációs részre való felvételhez eredményes komplex vizsga szükséges. A komplex vizsga két részből áll: számot kell adni az elméleti felkészültségről, szakirodalmi ismeretekről és a tudományos előrehaladásról, a további kutatási tervekről is. A komplex vizsga általános elveit és szabályait az Országos Doktori Tanács a 2016. február 12-i ülésén fogadta el, később a szabályzás a doktori kormányrendeletbe került.


Kutatási és disszertációs szakasz

A sikeres komplex vizsga után elindul a kutatási és disszertációs szakasz és a fokozatszerzési eljárás. Ennek keretében kerül sor

  • az előírt mennyiségű és minőségű kutatási eredmény teljesítésére (kutatási kredit megszerzésére) és
  • a doktori értekezés (disszertáció) elkészítésére.
Fontos kiemelni, hogy a jelöltnek új tudományos eredményeket kell elérnie, amit publikálnia is kell. A követelményeket a doktori iskolák szabályzata részletezi. Ha a tudományos munkát együttműködésben éri el, világosnak kell lennie a jelölt hozzájárulásának. Az értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell elkészíteni.

Bírálati eljárás
Az értekezést hivatalos bírálóknak (opponenseknek) adják ki, akik támogató javaslata alapján nyilvános vitát, védést hirdethetnek meg. A jelöltnek be kell mutatnia eredményeit, válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikájára és bárki más kérdésére is. Ha a védés sikeres, akkor a doktori tanács megszavazhatja a doktori (PhD) fokozat odaítélését. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400,000 Ft támogatásban részesül. A jelölt az oklevelet ünnepély keretében, eskü letétele után kapja meg.

Egyéni felkészülés, honosítás

Doktori fokozatot lehet szerezni egyéni felkészüléssel is. Ebben az esetben a jelölt komplex vizsgára jelentkezik és ennek sikeressége esetén kerül be a kutatási és disszertációs szakaszba.
Ezen kívül lehetséges külföldön megszerzett fokozat honosítása és kettős fokozatszerzés két egyetemen.

Doktori képzés és fokozatszerzés a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem 19 doktori iskolája a szigorú országos minőségbiztosítási felülvizsgálatokon rendszeresen megfelel és megkapja a működési engedélyt (az iskolát akkreditálja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság). Az Egyetem által kiadott PhD fokozat magas presztízsű, nemzetközi elismertéségű. Aki rendelkezik a fokozattal lehet hazai és külföldi intézményekben egyetemi oktató és kutató, dolgozhat kutatóintézetben, de akár állami vagy vállalati munkahelyeken is igen jó eséllyel kaphat magasabb beosztású állást.