Honlapra_2

Állásajánlatok - SZTE 3D Központ

A Szegedi Tudományegyetem 3D Központja munkatársakat keres az alábbi pozíciók betöltésére: intézeti mérnök (3D tervező); junior IT üzemeltető; kutató (adatelemzés); kutató (anyagtudomány); kutató (élettudomány); menedzser; kutató (műszaki); technikus (operátor); technikus.

Intézeti mérnök (3d tervező) MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT


MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK


Munkakör megnevezése: intézeti mérnök (3D tervező)

A szervezeti egység megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági

Központ

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató

Munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:

A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:


 • CAD tervek készítése, módosítása AutoCAD szoftverekkel
 • CAD tervek 3D nyomtatásra történő optimalizálása
 • haptikus eszköz használata
 • reverse engeneering
 • legyen nyitott a végeselem analízis elsajátítása iránt


ELVÁRÁSOK


A munkakör betöltésének feltételei:


 • középfokú végzettség (pl. gépésztechnikus)
 • CAD tervező szoftver(ek) ismerete
 • alapfokú angol nyelvismeret (eszközök, szoftverek angol nyelvű kézikönyveinek, angol nyelvű oktató anyagok megértése)
 • kompetenciák: Megérti, átlátja, alkalmazza a munkahelyi folyamatokat és
  eljárásrendeket, követi az irányelveket és a munkahelyi normákat.
  Munkatevékenységét célirányosan és hatékonyan megtervezi és elvégzi.;
  Munkavégzése következetes, teljesítménye egyenletes színvonalú hosszabb távon is, önellenőrzésre képes.
  Elfogadja a saját cselekvéséből fakadó felelősséget. A munkavégzés során összetett problémák megoldásával is sikeresen megbirkózik.
  Elfogadja a határidőket, azok figyelembevételével osztja be munkaidejét, és alkalmazkodik a másokkal való együttműködés időkereteihez.


Az elbírásnál előnyt jelent:


 • végeselem analízis terén szerzett tapasztalat
 • AutoDesk Inventor és/vagy Fusion 360 magasszintű ismerete
 • additív gyártásban szerzett tapasztalat
 • formatervezés

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.


JELENTKEZÉS ADATAI


A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:


- Motivációs levél

- Szakmai önéletrajz

- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

másolata

- Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a

bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen

előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás

hatálya alatt,

- Bérigény megjelölése

- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek,

bizottságok és testületek megismerhetik.

- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.

Pályázat benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:

4-170/2022.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a

kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.junior IT üzemeltető MUNKAKÖRI PÁLYÁZAt


MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK


Munkakör megnevezése: junior IT üzemeltető

A szervezeti egység megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató

Munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:

A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 10 óra)


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:


 • honlap kezelése
 • nyilvántartások kezelése (leltár, beszerzendő anyagok, kontaktok, számlák, munkalapok, fogyóanyagok, szoftverek)
 • adatok importja, exportja különböző IT platformok között
 • szerverek, megosztott tárhelyek (NAS), munkaállomások, irodai számítógépek üzemeltetése, karbantartása
 • irodai technikai eszközök üzemeltetése és felügyelete
 • szoftverek telepítése, üzemeltetése, frissítése, támogatása
 • licencek, hozzáférések kezelése


ELVÁRÁSOK


A munkakör betöltésének feltételei:


 • felsőfokú informatikai végzettség
 • középfokú angol nyelvismeret (munkaköréhez szükséges kézikönyvek, leírások, médiatartalmak megértése)
 • Windows és Linux operációs rendszerek ismerete
 • szerverüzemeltetési tapasztalat
 • kompetenciák: Megérti, átlátja, alkalmazza a munkahelyi folyamatokat és eljárásrendeket, követi az irányelveket és a munkahelyi normákat. Munkatevékenységét célirányosan és hatékonyan megtervezi és elvégzi.; Munkavégzése következetes, teljesítménye egyenletes színvonalú hosszabb távon is, önellenőrzésre képes.
  Elfogadja a saját cselekvéséből fakadó felelősséget. Windows és Linux környezetben képes rendszergazdai feladatokat ellátni; A munkavégzés során összetett problémák megoldásával is sikeresen megbirkózik. Elfogadja a határidőket, azok figyelembe vételével osztja be munkaidejét, és alkalmazkodik a másokkal való együttműködés időkereteihez.

Az elbírásnál előnyt jelent:


 • gyakorlat rendszergazda vagy webmester pozíciókban
 • szoftverfejlesztői tapasztalat

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.


JELENTKEZÉS ADATAI


A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:


- Motivációs levél

- Szakmai önéletrajz

- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok - Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

- Bérigény megjelölése

- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.

- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.

Pályázat benyújtásának módja:

Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-171/2022.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.

Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.

https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi

https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI) A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/Kutató MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT (adatelemzés)


MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK


Munkakör megnevezése: Kutató

A szervezeti egység megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  

Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató

Munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:

A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

 

Támogatás nyújtása adatelemzéssel, adatfeldolgozással kapcsolatos problémák megoldása területén. Szakterületén:


 • adatfeldolgozás megtervezése
 • adatok ellenőrzése
 • adatfeldolgozás elvégzése, segítése
 • szakmai részfeladatok menedzselése
 • megoldási alternatívák keresése
 • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
 • naprakész legyen szakterületének a 3D nyomtással kapcsolatos témájában
 • eredmények feldolgozása, elemzése, értelmezése, prezentálása
 • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
 • tanácsadás adatelemzéssel, adatfeldolgozással kapcsolatos területeken pályázati tevékenység
 • hallgatók munkájának szakmai irányítása
 • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
 • publikációk írása

ELVÁRÁSOK


A munkakör betöltésének feltételei:


 • főiskolai (BSc) végzettség: matematikus, statisztikus
 • adattudomány területen szerzett kutatói munkatapasztalat
 • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)

Az elbírásnál előnyt jelent:


 • kutatási tapasztalat adattudomány területén
 • kiterjedt kapcsolati háló
 • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
 • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

 

JELENTKEZÉS ADATAI


A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:


- Motivációs levél

- Szakmai önéletrajz

- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok - Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

- Bérigény megjelölése

- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.

- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.

Pályázat benyújtásának módja:  

Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-172/2022.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.

Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.

https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi

https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI) A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/ Kutató MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT (anyagtudomány)

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: Kutató
A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
Központ
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
Munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

Biztosítson támogatást az anyagtudománnyal kapcsolatos problémák megoldása területén, szakterületén:

 • szakmai részfeladatok menedzselése
 • megoldási alternatívák keresése
 • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
 • naprakész legyen szakterületének a 3D nyomtatással kapcsolatos témájában
 • fontosabb anyagi jellemzők mérésére alkalmas mérési módszerek ismerete
 • eredmények feldolgozása, elemzése, értelmezése, prezentálása
 • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
 • pályázati tevékenység, ipari kapcsolatokban szakmai tanácsadás
 • hallgatók munkájának szakmai irányítása
 • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
 • publikációk írása

ELVÁRÁSOK

A munkakör betöltésének feltételei:

 • főiskolai (BSc) végzettség: fizikus, anyagmérnök, vegyész
 • anyagtudományi területen szerzett kutatói munkatapasztalat
 • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
 • képes legyen az eredményeit, tudását másokkal megosztani, megmagyarázni,
 • nyitott legyen a multidiszciplináris feladatmegoldásra
 • törekedjen és nyitott legyen a szokásostól eltérő megoldások keresésére
 • képes legyen csapatban dolgozni, csapatvezetésre
 • megértse és részletesen kidolgozza a neki kiadott feladatokat
 • saját szakterületén önálló munkavégzés

Az elbírásnál előnyt jelent:

 • kutatási tapasztalat anyagtudomány területén
 • kiterjedt kapcsolati háló
 • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
 • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat
 • ipari környezetben szerzett tapasztalat
 • additív gyártásban szerzett tapasztalat
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
- Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a
bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen
előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás
hatálya alatt,
- Bérigény megjelölése
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek,
bizottságok és testületek megismerhetik.
- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
4-173/2022.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI). A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/


Kutató MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT (Élettudomány)

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: Kutató
A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
Munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

Biztosítson támogatást az élettudománnyal kapcsolatos problémák megoldása területén, szakterületén:

 • szakmai részfeladatok menedzselése
 • megoldási alternatívák keresése
 • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
 • naprakész legyen szakterületének a 3D nyomtással kapcsolatos témájában
 • eredmények feldolgozása, elemzése, értelmezése, prezentálása
 • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
 • pályázati tevékenység, ipari kapcsolatokban szakmai tanácsadás
 • hallgatók munkájának szakmai irányítása
 • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
 • publikációk írása

ELVÁRÁSOK

A munkakör betöltésének feltételei:

 • főiskolai (BSc) végzettség: biológus, orvos vagy gyógyszerész
 • élettudomány területen szerzett munkatapasztalat
 • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
 • képes legyen az eredményeit, tudását másokkal megosztani, megmagyarázni,
 • nyitott legyen a multidiszciplináris feladatmegoldásra
 • törekedjen és nyitott legyen a szokásostól eltérő megoldások keresésére
 • képes legyen csapatban dolgozni, csapatvezetésre
 • megértse és részletesen kidolgozza a neki kiadott feladatokat
 • saját szakterületén önálló munkavégzés

Az elbírásnál előnyt jelent:
 
 • kutatási tapasztalat élettudomány területén
 • kiterjedt kapcsolati háló
 • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
 • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat
 • ipari környezetben szerzett tapasztalat
 • additív gyártásban szerzett tapasztalat
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget nyelvtudást igazoló okiratok - Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
- Bérigény megjelölése
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-174/2022.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI) A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/


Menedzser MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: Menedzser
A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
Munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

 • akadémiai, beszállítói partnerkapcsolatok menedzselése, ápolása
 • a folyó munkák (projektek, megrendelések) ütemezésének előkészítése és támogatása
 • a 3DK rendezvényeinek szervezése, lebonyolításuk segítése
 • partnertalálkozók szervezése, lebonyolítása

ELVÁRÁSOK

A munkakör betöltésének feltételei:

 • középfokú végzettség: marketing menedzser, műszaki menedzser, vagy menedzseri munkatapasztalat
 • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
 • élettudományi és műszaki problémákkal kapcsolatos nyitottság

Az elbírásnál előnyt jelent:

 • természettudományos és vagy élettudományi területen szerzett végzettség
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok - Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
- Bérigény megjelölése
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül.
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-175/2022.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI) A munkáltató honlapjának címe:https://u-szeged.hu/


Kutató MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT (műszaki)

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: Kutató
A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
Munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

Támogatás nyújtása műszaki tudományos problémák megoldása területén, szakterületén:

 • a 3D tervező szakmai felügyelete
 • gyártási folyamatok optimalizálása, ellenőrzése, karbantartása
 • nyomtatott alkatrészek tervezése, fejlesztése
 • szakmai részfeladatok menedzselése
 • megoldási alternatívák keresése
 • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
 • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
 • pályázati tevékenység, ipari kapcsolatokban tanácsadás
 • hallgatók munkájának szakmai irányítása
 • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
 • publikációk írása

ELVÁRÁSOK

A munkakör betöltésének feltételei:

 • középfokú műszaki végzettség (pl. gépészmérnök)
 • műszaki tudományos területen szerzett kutatói/fejlesztői munkatapasztalat  legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
 • képes legyen az eredményeit, tudását másokkal megosztani, megmagyarázni,  nyitott legyen a multidiszciplináris feladatmegoldásra
 • törekedjen és nyitott legyen a szokásostól eltérő megoldások keresésére
 • képes legyen csapatban dolgozni, csapatvezetésre
 • megértse és részletesen kidolgozza a neki kiadott feladatokat
 • saját szakterületén önálló munkavégzés

Az elbírásnál előnyt jelent:

 • kutatási tapasztalat műszaki tudományok területén
 • kiterjedt kapcsolati háló
 • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
 • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat
 • ipari környezetben szerzett tapasztalat
 • additív gyártásban szerzett tapasztalat
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok - Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
- Bérigény megjelölése
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-176/2022.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI) A munkáltató honlapjának címe:https://u-szeged.hu/


TECHNIKUS (OPERÁTOR) MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: technikus (operátor)
A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
Központ
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
Munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

 • 3D nyomtatások előkészítése szálolvasztásos és műgyanta alapú nyomtatókhoz
 • szálolvasztásos és műgyanta alapú nyomtatók üzemeltetése (tisztítása, karbantartása, alkatrészcsere elvégzése)
 • a nyomtatók felügyelete (problémák, hibák felismerése, elhárítása)
 • utómunkálatok elvégzése (mechanikai, kémiai)
 • munkafolyamatok dokumentációja
 • termékdokumentáció elkészítése
 • objektumok 3D szkennelése
 • egyszerűbb CAD tervezési feladatok elvégzése

ELVÁRÁSOK

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Középfokú végzettség
 • alapfokú angol nyelvismeret (eszközök, szoftverek angol nyelvű kézikönyveinek, angol nyelvű oktató anyagok megértése)
 • irodai alkalmazások felhasználói, és vm. 3D tervező szoftver alapszintű ismerete
 • kompetenciák (manualitás; Megérti, átlátja, alkalmazza a munkahelyi folyamatokat és
  eljárásrendeket, követi az irányelveket és a munkahelyi normákat.
  Munkatevékenységét célirányosan és hatékonyan megtervezi és elvégzi.; Munkavégzése következetes, teljesítménye egyenletes színvonalú hosszabb távon is, önellenőrzésre képes. Elfogadja a saját cselekvéséből fakadó felelősséget; problémamegoldó képesség; kezdeményező készség; belső motiváció; együttműködő csapattagként szívesen vesz részt közös feladatokban, elvégzi a munka rá eső részét; Munkakörét önállóan ellátja a munkahelyi szabályok és normák betartása mellett. Képes iránymutatást kérni és elfogadni.; térlátás; igény az önfejlesztésre;)

Az elbírásnál előnyt jelent:

 • műszaki, vagy informatikai végzettség
 • műszaki munkakörben szerzett tapasztalat
 • végeselem analízisben jártasság

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
másolata
- Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a
bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen
előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás
hatálya alatt,
- Bérigény megjelölése
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek,
bizottságok és testületek megismerhetik.
- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
4-177/2022.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI). A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/


technikus MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: Technikus
A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
Munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:  
A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

 • mechanikai munkák (fűrészelés, homokfúvás, csiszolás, stb.) elvégzése, külső helyszínen elvégzendő mechanikai munkák specifikálása, támogatás nyújtása
 • feszültségmentesítő hőkezelés elvégzése
 • egyszerűbb kémiai eljárások (pl. oldószeres mosás) elvégzése
 • fém és mechanikai műhely rendben tartása
 • alkatrészek rendelése, specifikálása
 • anyagmozgatás
 • gázpalackok mozgatása, cseréje
 • alapanyagok, alkatrészek, gázpalackok, szerszámok, fogyóeszközök készletnyilvántartása
 • nagyműszerek karbantartásának támogatása

ELVÁRÁSOK
 
A munkakör betöltésének feltételei:

 • középfokú végzettség
 • irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • min. 2 év műszaki munkakörben szerzett tapasztalat
 • kompetenciák (ismerje a kéziszerszámokat, eszközöket; megfelelő manualitás; igénye legyen a biztonságos munkavégzésre; problémamegoldó képesség; kezdeményező készség; belső motiváció; együttműködő csapattagként szívesen vesz részt közös feladatokban, elvégzi a munka rá eső részét; Munkakörét önállóan ellátja a munkahelyi szabályok és normák betartása mellett. Képes iránymutatást kérni és elfogadni.)

Az elbírásnál előnyt jelent:

 • additív gyártásban szerzett tapasztalat
 • angol nyelvismeret
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
- Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
- Bérigény megjelölése
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
- Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 10.
Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus úton a stratig@szte.hu e-mail címen keresztül
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-178/2022.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.
Közzététel helye és ideje: 2022. november 25.
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
https://kozigallas.gov.hu/ (a Miniszterelnöki Kormányiroda közszolgálati állásportálja – NKI) A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/
Friss hírek

Friss hírek RSS

honlapra_3._6

A Camp America program, illetve az AIFS, az egyik legnagyobb szervezetként működik, 1969 óta. Évente több mint 8000 fiatalt közvetít 25 országból világszerte az USA több száz nyári táborába. Magyarországon 2018 óta a Meló-Diák Hálózattal együttműködve biztosít lehetőséget fiataloknak a J1-es kulturális csereprogramban való részvételre. Táborainkat rendszeresen látogatjuk mi is, mind az amerikai és mind a budapesti irodából!

GTK_hirlevel_boritokep_webrara_boritokep_1

Céges partnereink jobbnál jobb lehetőségekkel várnak Téged is novemberben! Próbainterjú, céglátogatás, nyílt nap vagy gyakornoki ajánlat iránt érdeklődsz? Akkor ne felejts el beleolvasni az októberi hírlevélbe!

honlapra_3._5

Frissdiplomás lehetőségek, csak Neked! Az ország legjobb cégeinek programjait válogattuk össze, ügyelve a sokszínűségre. Ha közel vagy a diplomázáshoz, ha fejlesztenéd magad, ha szeretnéd a tudásodat valós projektekbe fektetni, itt az idő - vágj bele! Ne csüggedj, ha épp nincs jelentkezési időszak - mentsd el későbbre!Kövess minketfacebook-icon3  insta-icon3  linkedin-icon3