Honlapra_4

Állásajánlatok - SZTE 3D Központ

A Szegedi Tudományegyetem 3D Központja kutató (anyagtudományi terület), kutató (műszaki terület), kutató (adatelemzés), menedzser, operátor és technikus munkatársakat keres.

KUTATÓ (adatelemzés)


A szervezeti egység megnevezése: 

Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági

Központ

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató

Munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja: 

A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.

Jogviszony időtartama: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:

Támogatás nyújtása adatelemzéssel, adatfeldolgozással kapcsolatos problémák megoldása

területén.


Szakterületén:

 • adatfeldolgozás megtervezése
 • adatok ellenőrzése
 • adatfeldolgozás elvégzése, segítése
 • szakmai részfeladatok menedzselése
 • megoldási alternatívák keresése
 • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
 • naprakész legyen szakterületének a 3D nyomtással kapcsolatos témájában
 • eredmények feldolgozása, elemzése, értelmezése, prezentálása
 • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
 • tanácsadás adatelemzéssel, adatfeldolgozással kapcsolatos területeken
 • pályázati tevékenység
 • hallgatók munkájának szakmai irányítása
 • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
 • publikációk írása


ELVÁRÁSOK

A munkakör betöltésének feltételei:

 • főiskolai (BSc) végzettség: matematikus, statisztikus
 • adattudomány területen szerzett kutatói munkatapasztalat
 • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)

Az elbírásnál előnyt jelent:

 • kutatási tapasztalat adattudomány területén
 • kiterjedt kapcsolati háló
 • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
 • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és

Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ

Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.


JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

 • Motivációs levél
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • Bérigény megjelölése
 • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.
  Pályázat benyújtásának módja:
   Kizárólag elektronikus úton a 3dk.dmi@med.u-szeged.hu e-mail címen keresztül.
    A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
     4-172/2022.
      A pályázat elbírálásának módja, rendje:
       A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
         A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.

          A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
           A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.


            KUTATÓ (anyagtudományi terület)

             A szervezeti egység megnevezése:
             Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
             Központ
             Munkáltatói jogkör gyakorlója:
             Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
             Munkavégzés helye:
             Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
             Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
             A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
             Jogviszony időtartama: határozott idejű
             Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

             A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
             Biztosítson támogatást az anyagtudománnyal kapcsolatos problémák megoldása területén,
             szakterületén:
             • szakmai részfeladatok menedzselése
             • megoldási alternatívák keresése
             • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
             • naprakész legyen szakterületének a 3D nyomtatással kapcsolatos témájában
             • fontosabb anyagi jellemzők mérésére alkalmas mérési módszerek ismerete
             • eredmények feldolgozása, elemzése, értelmezése, prezentálása
             • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
             • pályázati tevékenység, ipari kapcsolatokban szakmai tanácsadás
             • hallgatók munkájának szakmai irányítása
             • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
             • publikációk írása

             ELVÁRÁSOK
             A munkakör betöltésének feltételei:
             • főiskolai (BSc) végzettség: fizikus, anyagmérnök, vegyész
             • anyagtudományi területen szerzett kutatói munkatapasztalat
             • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
             • képes legyen az eredményeit, tudását másokkal megosztani, megmagyarázni,
             • nyitott legyen a multidiszciplináris feladatmegoldásra
             • törekedjen és nyitott legyen a szokásostól eltérő megoldások keresésére
             • képes legyen csapatban dolgozni, csapatvezetésre
             • megértse és részletesen kidolgozza a neki kiadott feladatokat
             • saját szakterületén önálló munkavégzés
             Az elbírásnál előnyt jelent:
             • kutatási tapasztalat anyagtudomány területén
             • kiterjedt kapcsolati háló
             • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
             • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat
             • ipari környezetben szerzett tapasztalat
             • additív gyártásban szerzett tapasztalat
             A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a
             395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és
             Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ
             Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

             JELENTKEZÉS ADATAI
             A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
             • Motivációs levél
             • Szakmai önéletrajz
             • Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
             • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
             • Bérigény megjelölése
             • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
             • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
             A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.
             Pályázat benyújtásának módja:
             Kizárólag elektronikus úton a 3dk.dmi@med.u-szeged.hu e-mail címen keresztül
             A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
             4-173/2022.
             A pályázat elbírálásának módja, rendje:
             A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
             kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
             A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.

             A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
             A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.


             MENEDZSER

             A szervezeti egység megnevezése:
             Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
             Központ
             Munkáltatói jogkör gyakorlója:
             Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
             Munkavégzés helye:
             Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
             Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
             A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
             Jogviszony időtartama: határozott idejű
             Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

             A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
             • akadémiai, beszállítói partnerkapcsolatok menedzselése, ápolása
             • a folyó munkák (projektek, megrendelések) ütemezésének előkészítése és támogatása
             • a 3DK rendezvényeinek szervezése, lebonyolításuk segítése
             • partnertalálkozók szervezése, lebonyolítása

             ELVÁRÁSOK
             A munkakör betöltésének feltételei:
             • középfokú végzettség: marketing menedzser, műszaki menedzser, vagy menedzseri munkatapasztalat
             • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
             • élettudományi és műszaki problémákkal kapcsolatos nyitottság
             Az elbírásnál előnyt jelent:
             • természettudományos és vagy élettudományi területen szerzett végzettség
             A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a
             395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és
             Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ
             Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

             JELENTKEZÉS ADATAI
             A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
             • Motivációs levél
             • Szakmai önéletrajz
             • Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
             • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
             • Bérigény megjelölése
             • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
             • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
             A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.
             Pályázat benyújtásának módja:
             Kizárólag elektronikus úton a 3dk.dmi@med.u-szeged.hu e-mail címen keresztül.
             A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
             4-175/2022.
             A pályázat elbírálásának módja, rendje:
             A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
             kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
             A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.

             A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
             A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.


             KUTATÓ (műszaki terület)

             A szervezeti egység megnevezése:
             Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
             Központ
             Munkáltatói jogkör gyakorlója:
             Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
             Munkavégzés helye:
             Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
             Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
             A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
             Jogviszony időtartama: határozott idejű
             Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

             A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
             Támogatás nyújtása műszaki tudományos problémák megoldása területén, szakterületén:
             • a 3D tervező szakmai felügyelete
             • gyártási folyamatok optimalizálása, ellenőrzése, karbantartása
             • nyomtatott alkatrészek tervezése, fejlesztése
             • szakmai részfeladatok menedzselése
             • megoldási alternatívák keresése
             • a saját tudományterületével kapcsolatos problémák értelmezésében segítse a megrendelők és a szakmai stáb kommunikációját
             • részvétel a 3D Központ tudománynépszerűsítő tevékenységében
             • pályázati tevékenység, ipari kapcsolatokban tanácsadás
             • hallgatók munkájának szakmai irányítása
             • szakmai együttműködések kezdeményezése, ápolása
             • publikációk írása

             ELVÁRÁSOK
             A munkakör betöltésének feltételei:
             • középfokú műszaki végzettség (pl. gépészmérnök)
             • műszaki tudományos területen szerzett kutatói/fejlesztői munkatapasztalat
             • legalább középfokú angol nyelvismeret (C)
             • képes legyen az eredményeit, tudását másokkal megosztani, megmagyarázni,
             • nyitott legyen a multidiszciplináris feladatmegoldásra
             • törekedjen és nyitott legyen a szokásostól eltérő megoldások keresésére
             • képes legyen csapatban dolgozni, csapatvezetésre
             • megértse és részletesen kidolgozza a neki kiadott feladatokat
             • saját szakterületén önálló munkavégzés
             Az elbírásnál előnyt jelent:
             • kutatási tapasztalat műszaki tudományok területén
             • kiterjedt kapcsolati háló
             • nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat
             • multidiszciplináris környezetben szerzett tapasztalat
             • ipari környezetben szerzett tapasztalat
             • additív gyártásban szerzett tapasztalat
             A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a
             395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és
             Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ
             Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

             JELENTKEZÉS ADATAI
             A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
             • Motivációs levél
             • Szakmai önéletrajz
             • Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
             • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
             • Bérigény megjelölése
             • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
             • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
             A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.
             Pályázat benyújtásának módja:
             Kizárólag elektronikus úton a 3dk.dmi@med.u-szeged.hu e-mail címen keresztül
             A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
             4-176/2022.
             A pályázat elbírálásának módja, rendje:
             A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
             kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
             A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.

             A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
             A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.


             OPERÁTOR

             A szervezeti egység megnevezése:
             Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
             Központ
             Munkáltatói jogkör gyakorlója:
             Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
             Munkavégzés helye:
             Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
             Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
             A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
             Jogviszony időtartama: határozott idejű
             Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

             A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
             • 3D nyomtatások előkészítése szálolvasztásos és műgyanta alapú nyomtatókhoz
             • szálolvasztásos és műgyanta alapú nyomtatók üzemeltetése (tisztítása, karbantartása, alkatrészcsere elvégzése)
             • a nyomtatók felügyelete (problémák, hibák felismerése, elhárítása)
             • utómunkálatok elvégzése (mechanikai, kémiai)
             • munkafolyamatok dokumentációja
             • termékdokumentáció elkészítése
             • objektumok 3D szkennelése
             • egyszerűbb CAD tervezési feladatok elvégzése

             ELVÁRÁSOK
             A munkakör betöltésének feltételei:
             • Középfokú végzettség
             • alapfokú angol nyelvismeret (eszközök, szoftverek angol nyelvű kézikönyveinek, angol nyelvű oktató anyagok megértése)
             • irodai alkalmazások felhasználói, és vm. 3D tervező szoftver alapszintű ismerete
             • kompetenciák (manualitás; Megérti, átlátja, alkalmazza a munkahelyi folyamatokat és eljárásrendeket, követi az irányelveket és a munkahelyi normákat. Munkatevékenységét célirányosan és hatékonyan megtervezi és elvégzi.; Munkavégzése következetes, teljesítménye egyenletes színvonalú hosszabb távon is, önellenőrzésre képes. Elfogadja a saját cselekvéséből fakadó felelősséget; problémamegoldó képesség; kezdeményező készség; belső motiváció; együttműködő csapattagként szívesen vesz részt közös feladatokban, elvégzi a munka rá eső részét; Munkakörét önállóan ellátja a munkahelyi szabályok és normák betartása mellett. Képes iránymutatást kérni és elfogadni.; térlátás; igény az önfejlesztésre; )
             Az elbírásnál előnyt jelent:
             • műszaki, vagy informatikai végzettség
             • műszaki munkakörben szerzett tapasztalat
             • végeselem analízisben jártasság
             A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a
             395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és
             Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ
             Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

             JELENTKEZÉS ADATAI
             A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
             • Motivációs levél
             • Szakmai önéletrajz
             • Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
             • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
             • Bérigény megjelölése
             • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
             • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
             A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.
             Pályázat benyújtásának módja:
             Kizárólag elektronikus úton a 3dk.dmi@med.u-szeged.hu e-mail címen keresztül
             A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
             4-177/2022.
             A pályázat elbírálásának módja, rendje:
             A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
             kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
             A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.

             A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
             A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.


             TECHNIKUS

             A szervezeti egység megnevezése:
             Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági
             Központ
             Munkáltatói jogkör gyakorlója:
             Prof. Dr. Csóka Ildikó stratégiai főigazgató
             Munkavégzés helye:
             Csongrád-Csanád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
             Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
             A pályázat az elbírálást követően azonnal betölthető.
             Jogviszony időtartama: határozott idejű
             Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 óra)

             A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
             • mechanikai munkák (fűrészelés, homokfúvás, csiszolás, stb.) elvégzése, külső helyszínen elvégzendő mechanikai munkák specifikálása, támogatás nyújtása
             • feszültségmentesítő hőkezelés elvégzése
             • egyszerűbb kémiai eljárások (pl. oldószeres mosás) elvégzése
             • fém és mechanikai műhely rendben tartása
             • alkatrészek rendelése, specifikálása
             • anyagmozgatás
             • gázpalackok mozgatása, cseréje
             • alapanyagok, alkatrészek, gázpalackok, szerszámok, fogyóeszközök készletnyilvántartása
             • nagyműszerek karbantartásának támogatása

             ELVÁRÁSOK
             A munkakör betöltésének feltételei:
             • középfokú végzettség
             • irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete
             • min. 2 év műszaki munkakörben szerzett tapasztalat
             • kompetenciák (ismerje a kéziszerszámokat, eszközöket; megfelelő manualitás; igénye legyen a biztonságos munkavégzésre; problémamegoldó képesség; kezdeményező készség; belső motiváció; együttműködő csapattagként szívesen vesz részt közös feladatokban, elvégzi a munka rá eső részét; Munkakörét önállóan ellátja a munkahelyi szabályok és normák betartása mellett. Képes iránymutatást kérni és elfogadni.)
             Az elbírásnál előnyt jelent:
             • additív gyártásban szerzett tapasztalat
             • angol nyelvismeret
             A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a
             395/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és
             Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ
             Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

             JELENTKEZÉS ADATAI
             A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
             • Motivációs levél
             • Szakmai önéletrajz
             • Végzettséget és/vagy képzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
             • Külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
             • Bérigény megjelölése
             • Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.
             • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
             A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.
             Pályázat benyújtásának módja:
             Kizárólag elektronikus úton a 3dk.dmi@med.u-szeged.hu e-mail címen keresztül
             A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
             4-178/2022.
             A pályázat elbírálásának módja, rendje:
             A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes pályázatok és a
             kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
             A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.

             A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
             A Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap.

             Friss hírek

             Friss hírek RSS

             honlapra_3._6

             A Camp America program, illetve az AIFS, az egyik legnagyobb szervezetként működik, 1969 óta. Évente több mint 8000 fiatalt közvetít 25 országból világszerte az USA több száz nyári táborába. Magyarországon 2018 óta a Meló-Diák Hálózattal együttműködve biztosít lehetőséget fiataloknak a J1-es kulturális csereprogramban való részvételre. Táborainkat rendszeresen látogatjuk mi is, mind az amerikai és mind a budapesti irodából!

             GTK_hirlevel_boritokep_webrara_boritokep_1

             Céges partnereink jobbnál jobb lehetőségekkel várnak Téged is novemberben! Próbainterjú, céglátogatás, nyílt nap vagy gyakornoki ajánlat iránt érdeklődsz? Akkor ne felejts el beleolvasni az októberi hírlevélbe!

             honlapra_3._5

             Frissdiplomás lehetőségek, csak Neked! Az ország legjobb cégeinek programjait válogattuk össze, ügyelve a sokszínűségre. Ha közel vagy a diplomázáshoz, ha fejlesztenéd magad, ha szeretnéd a tudásodat valós projektekbe fektetni, itt az idő - vágj bele! Ne csüggedj, ha épp nincs jelentkezési időszak - mentsd el későbbre!             Kövess minket             facebook-icon3  insta-icon3  linkedin-icon3