A harci gáztól az agnosztikus terápiáig – A daganatellenes hatóanyagaink evolúciója

Előadónkról

Dr. Zupkó István, az SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, 2018. július 1-jétől az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. 1968-ban született Sajószentpéteren. 1992-ben kapott gyógyszerészi diplomát Egyetemünkön, ekkor kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén. 1995-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, négy évvel később PhD disszertációját. 2000-ben 10,5 hónapot töltött a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, itt került kapcsolatba a tumorellenes szerek kutatásával. 2001-től Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjat, 2005-től Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert, 2007-ben habilitált, 2018-ban pedig az MTA doktora lett. Szakvizsgázott Klinikai laboratóriumi vizsgálatokból és gyógyszerhatástanból. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok témavezetője. Tagja számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek. A Gyógyszerhatástan és a Biofarmáciai tárgyak előadója, több alkalommal nyerte a Hallgatói Önkormányzat „Legjobb előadó” elismerését. Kutatási területének központjában a természetes vegyületek és szintetikus analógjaik tumorellenes hatása áll. Intenzív együttműködést épített ki hazai és külföldi munkacsoportokkal, több nemzetközi és hazai konferencián tartott felkérésre előadást. Nős, két fiú édesapja.


Az előadás bemutatja azt az utat, amit a tumorellenes szerek bejártak az elmúlt évtizedekben. Egy rendkívül imponáló fejlődésről van szó. Az epidemiológiai adatok tükrében még mindig van rengeteg tennivaló, ha azonban figyelembe vesszük, hogy a tumorellenes szerek története 80 évvel ezelőtt kezdődött, belátható az, hogy egy rendkívül sikeres gyógyszerfejlesztés eredményét láthatjuk.