Szimmetria, mint eszköz - a bolygómozgástól az elemi részecskékig

A szimmetria szó hallatán legtöbben valamilyen szép, arányos képre gondolnak. A természetben is gyakran találkozunk szimmetrikus alakzatokkal. Gondoljunk csak a méhsejtek hatszögeire vagy az emberi test kétoldali, tükörszimmetriájára. Az építészek és művészek szintén előszeretettel használnak szimmetrikus mintázatokat. Azonban a szimmetria nem csupán valami, amiben gyönyörködni lehet, hanem egy igencsak hatékony tudományos eszköz. Az előadásban megmutatjuk, hogy a matematikusok mit értenek szimmetria alatt, és hogy a szimmetriák miként segítik a fizikusokat a természeti jelenségek megértésében a bolygók mozgásától egészen az elemi részecskék világáig.

Szimmetria, mint eszköz - a bolygómozgástól az elemi részecskékig

A szimmetria szó hallatán legtöbben valamilyen szép, arányos képre gondolnak. A természetben is gyakran találkozunk szimmetrikus alakzatokkal. Gondoljunk csak a méhsejtek hatszögeire vagy az emberi test kétoldali, tükörszimmetriájára. Az építészek és művészek szintén előszeretettel használnak szimmetrikus mintázatokat. Azonban a szimmetria nem csupán valami, amiben gyönyörködni lehet, hanem egy igencsak hatékony tudományos eszköz. Az előadásban megmutatjuk, hogy a matematikusok mit értenek szimmetria alatt, és hogy a szimmetriák miként segítik a fizikusokat a természeti jelenségek megértésében a bolygók mozgásától egészen az elemi részecskék világáig.

Előadónkról

17_leadGörbe Tamás Ferenc 1989-ben született Makón. Középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban végezte. A Szegedi Tudományegyetemen előbb a Matematika alapszakot, majd az Alkalmazott matematikus mesterképzést teljesítette. Doktori tanulmányait az SZTE Fizika Doktori Iskolájában Prof. Fehér László témavezetése mellett végezte 2016 szeptemberéig, majd az Új Nemzeti Kiválóság Program doktorjelölti ösztöndíjasaként az SZTE Elméleti Fizikai Tanszékén folytatta munkáját. A doktori címet „summa cum laude” minősítéssel vehette át 2017. júniusában. Jelenleg az Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi adjunktusa.

Kutatási területe a matematika és fizika kereszteződésében található: kölcsönható részecskék és integrálható rendszerek vizsgálatával foglalkozik. Eddigi kutatási eredményeit területének vezető folyóirataiban publikálta. Tudományos eredményeiről hazai és külföldi konferenciákon számolt be előadások és poszterek formájában. Emellett bírálói felkéréseknek tesz eleget, illetve több hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt.

Oktatási tevékenységet 2010 óta végez az SZTE Elméleti Fizikai Tanszéken. Előadásokat és gyakorlatokat tart, valamint egy lineáris algebrai jegyzet társszerzője. Szívügye az ismeretterjesztés is, amellyel célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a tudományos pályaválasztás iránt. Kedvenc szabadidős tevékenysége a matematikai-fizikai témájú képzőművészet (fonalgrafika), amely tudományos eredmények közérthető és látványos formája. „Kivételesen szép szimmetriák” című alkotásaiból állandó és időszaki kiállítások nyíltak.

2013-ban elnyerte az Eötvös Loránd Ösztöndíjat, az SZTE TTIK „A Kar kiváló hallgatója” elismerésben részesítette és az OTDK-n kiemelt különdíjas lett. 2015-ben az MTA tudományos pályázatán III. díjat kapott. 2016 óta Junior Templeton Fellow. 2017-ben a La femme magazin beválasztotta az „50 tehetséges magyar fiatal” programba és a Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula emlékdíjában részesült.