Ki a nevelés gazdája?

A Ki a nevelés gazdája? című előadás arról szól, hogy bár úgy tűnik, a neveléshez mindenki ért, mégis egy sor lapos ismeret, tévhit kering ebben a témában. És főként az a gond, hogy mintha nem lenne gazdája ennek a fontos tevékenységnek. A prezentációs előadás új és sajátos megközelítést kínál fel, amely hasznos lehet minden egyetemi szakos hallgatónak: alapvetően filozófiai, etikai és pedagógiai jellegű összefoglalást tartalmaz.

Ki a nevelés gazdája?

A Ki a nevelés gazdája? című előadás arról szól, hogy bár úgy tűnik, a neveléshez mindenki ért, mégis egy sor lapos ismeret, tévhit kering ebben a témában. És főként az a gond, hogy mintha nem lenne gazdája ennek a fontos tevékenységnek. A prezentációs előadás új és sajátos megközelítést kínál fel, amely hasznos lehet minden egyetemi szakos hallgatónak: alapvetően filozófiai, etikai és pedagógiai jellegű összefoglalást tartalmaz.

Előadónkról

IMG_2207Dr. Karikó Sándor (főiskolai tanár, SZTE JGYPK)

Karikó Sándor 1948-ban született Kecskeméten. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a főiskolai és egyetemi diplomáját Szegeden és Budapesten (ELTE BTK) szerezte. 1972-től (mintegy negyvenhat éven keresztül) folyamatosan tanít filozófiát, utóbb nevelésfilozófiát, gyermekfilozófiát, európai értékek című kurzusokat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, illetőleg a Jogi Karon. Kandidátusi fokozatát 1983-ban szerezte (MTA), PhD fokozatát 2001-ben a Miskolci Egyetemen, habilitációját 2008-ban a Debreceni Egyetemen kapta meg. Első önálló könyvét a konformizmus témakörében 1995-ben jelentette meg. Továbbfejlesztett változatát 2005-ben publikálta (Konformitás és nevelés), majd a Nevelésfilozófia alapjairól címmel adott ki jegyzetet (2009, 2010). Legutóbb közösen írt ugyanerről könyvet, társszerzőként (Karikó Sándor – Pintes Gábor: A nevelés filozófiai vonatkozása, 2016). A konformizmus és a nevelésfilozófia témakörének neves, nemzetközileg is jegyzett kutatója. Számos alkalmazott filozófiai tanulmánykötetet szerkesztett. Nemzetközi és hazai tudományos konferenciákon rendszeresen ad elő, tagja a Filozófiai Társaságnak, a Politikatudományi Társaságnak, titkára a nemzetközi Szegedi Lukács Körnek, illetőleg alapító tagja és egyúttal titkára az MTA mellett működő Alkalmazott Filozófiai Társaságnak, melynek saját honlapját folyamatosan szerkeszti (http://www.jgypk.hu/alkfil).