Tájékoztatás betegdokumentációból kért másolat kiadásáról

Tájékoztatás betegdokumentációból kért másolat kiadásáról

 

Az egészségügyi dokumentáció másolat kérés a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ vonatkozásában a Klinikai Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság, Klinikai Jogi Irodán (továbbiakban: Klinikai Jogi Iroda) keresztül történik - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvénnyel összhangban - intézményünknél rendszeresített Betegdokumentációból kért másolat kiadása című integrált irányítási munkautasítás alapján.

 

Felhívom a figyelmét, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálján (ügyfélkapus bejelentkezéssel) – közvetlen hozzáféréssel – lehetősége van a 2017. november 1. napjától történt, közfinanszírozott ellátásairól készült egészségügyi dokumentációkat (zárójelentés, ambuláns lap, leletek stb.) díjmentesen megtekinteni, letölteni, illetve kinyomtatni. A portál az alábbi címen érhető el: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal

 

Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására kizárólag írásban a Munkautasítás 3.3.1.1.1. – 3.3.1.1.9. pontja szerint jogosult: az érintett vagy törvényes képviselője, közeli hozzátartozója (házastársa vagy élettársa, gyermeke, szülője, testvére, nagyszülője, unokája), örököse, valamint meghatalmazással rendelkező egyéb személy.

A kérelem érkezhet:

·személyesen ügyfélfogadási időben

(Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság, Klinikai Jogi Iroda - 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. 1. emelet 147. szoba)

·postai úton

(Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság, Klinikai Jogi Iroda - 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.)

·elektronikus levélben

(kkjog@med.u-szeged.hu)

A kérelmét benyújthatja a Klinikai Jogi Iroda erre a célra rendszeresített formanyomtatványán.

A kérelem kitöltéséhez kapcsolódó tájékoztató megnyitásához kérem, kattintson ide.

 

Ügyintézési idő

A Klinikai Jogi Iroda az ügyintézést a kérelem megfelelő benyújtásától kezdődően munkaidőn belül megkezdi és 30 napon belül a szervezeti egységek által készített másolati példányokat a kérelmező rendelkezésére bocsátja. (A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.)

 

Másolat átadása

A kérelmező a másolatot személyesen a Klinikai Jogi Irodán veheti át ügyfélfogadási időben:

 

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. 1. emelet 147. szoba

Hétfő: 8:00-15:30

Kedd: 8:00-13:00

Szerda: 11:00-15:30

Csütörtök: 8:00-13:00

Péntek: 8:00-13:00

 

 

A másolat postai úton történő megküldése esetén a hatályos postai díjszámítás alapján a postaköltség a kérelmezőt terheli, melynek összegét a dokumentáció terjedelme határozza meg, amelyről a Klinikai Jogi Iroda díjbekérő levelet küld. A befizetés tényének igazolását követően minden esetben elsőbbséggel, tértivevénnyel kerül megküldésre a kért dokumentáció a megadott postázási címre.

A postaköltséget átutalással és bankban történő készpénzbefizetéssel van lehetőség rendezni, a közlemény rovatban mindenkor fel kell tüntetni a díjbekérő levél iktatószámát.

Hivatkozással a Munkautasítás 3.3.1.3. pontjára valamennyi dokumentumról készített első másolat díjmentes, minden további másolat térítésidíj-köteles, amelyet a Munkautasítás 3.3.2. pontjára figyelemmel a kérelmezőnek az Intézmény mindenkori hatályos Térítésköteles Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díjjegyzékében foglaltaknak megfelelően kell megfizetnie. A Munkautasítás 3.3.3. pontja alapján térítési díj fizetési kötelezettség esetén az igénylő a befizetés igazolásaként vagy a számlát vagy az átutalás bizonylatát visszajuttatja a Klinikai Jogi Iroda kijelölt munkatársának, aki ezt követően - a jogszabályi előírások szerint legkésőbb 30 napon belül - a másolatot kiadásra előkészíti a szervezeti egységek által készített másolati példányok felhasználásával.

A kérelmező jogosultságának ellenőrzése a Munkautasítás 3.3.1.1.1.-3.3.1.1.9. pontjai szerint történik

A kérelmező az ellátott beteg:

A beteg igazolja a személyazonosságát TAJ kártyával és egy, a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal.

Törvényes képviselő, közeli hozzátartozó (házastársa vagy élettársa, gyermeke, szülője, testvére, nagyszülője, unokája), örökös esetén:

A jogosultság igazolása a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal és a jogosultságát igazoló okirattal történik.

 

Meghatalmazással rendelkező egyéb kérelmező esetén:

A jogosultság igazolása a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal és az átvételre jogosító teljes bizonyító erejű magánokirati formában elkészített meghatalmazással, közjegyző által készített közokirattal, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal történik.

A beteg halála esetén

A beteg halála esetén a halált követő 5 éven belül törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, illetve azokról - első alkalommal - térítésmentesen másolatot kapni.

A boncolási jegyzőkönyvek kérése és kiadása is a Klinikai Jogi Irodán keresztül történik. Figyelemmel arra, hogy a boncolási jegyzőkönyv elkészítése meghaladhatja a Klinikai Jogi Iroda ügyintézési határidejét, azok elkészülési és kiadási idejéről tájékoztatást az érintett Intézet adhat az alábbi elérhetőségeken:

·Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pathológiai Intézet

06-62/545-155; 06-62/545-873

·Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Igazságügyi Orvostani Intézet

06-62/545-708; 06-62/342-915

 

A betegdokumentációból kért másolat kiadásával kapcsolatban bővebb információt a Betegdokumentációból kért másolat kiadása című integrált irányítási munkautasítás tartalmaz, illetve további tájékoztatást kérhet telefonon a 06-62/544-592 és a 06-62/545-693 számon, illetve elektronikus levélben a kkjog@med.u-szeged.hu e-mail címen.