szakk_elnoki_hivatal

Bemutatkozás

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ általános bemutatása

A korábban a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszertudományi Centrum szerves részeként az érintett karok tevékenységéhez rendelten működő egészségügyi ellátást 2007. júliusától a Szegedi Tudományegyetem a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba (továbbiakban: Klinikai Központ), mint részben önállóan gazdálkodó szervezeti egységbe szervezte. Ezáltal az oktatás-kutatás, illetve az egészségügyi ellátás különbözően finanszírozott tevékenységei szervezeti egység szinten is gazdaságilag elválhattak, ugyanakkor a tevékenységek egymás mellett működéséből adódó szakmai szinergia fennmaradt. 2007. október 1-vel a Klinikai Központba integrálódott a korábban önállóan, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásban működő Kórház, valamint a Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat, ezáltal – az önkormányzati területi ellátási kötelezettségből adódó feladat átvétele felelősségvállalása mellett – megteremtődött a stratégiai célként megfogalmazott korszerű egészségpólussá válás intézményi feltétele, az egységes szegedi egészségügyi szakellátási rendszer.


A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ tehát a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi szolgáltatója, mely tevékenységét az Általános Orvostudományi Kar és a Fogorvostudományi Kar képzési és kutatási feladatainak figyelembevételével végzi.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ területi egészségügyi szolgáltatást és a szakellátás különböző progresszivitási szintjei szerinti betegellátást, térítéses egészségügyi ellátást nyújt, továbbá részt vesz a képzési feladatok ellátásában, az orvos- és egészségtudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, és e szakterületen kutatómunkát végez.


Az intézmény a Dél-alföldi régióban a progresszivitás legmagasabb szintjén álló intézmény (a legtöbb szakma esetében III. progresszivitási szintű ellátást végez), ahol a betegellátás rendkívül széles spektruma rendelkezésre áll, továbbá az orvos- és egészségügyi szakember képzés egyik magyarországi központja is. Mint ilyen, a jogszabályban meghatározott területi ellátási kötelezettsége a teljes Dél-alföldi régióra, annak 1 318 214 lakosára terjed ki.


Szakmákat tekintve a tüdőgyógyászat kivételével jelenleg minden szakmában területi ellátási kötelezettséggel bír. Bizonyos szakmák vonatkozásában (Szerv-transzplantációs sebészet, onkológiai sebészet, endokrinológiai sebészet (a Sebészeten belül); Angiológia, phlebológia, lymphológia; Allergológia és klinikai immunológia; Tüdő- és mellkassebészet; Érsebészet; Idegsebészet; Szívsebészet; Invazív kardiológia (a Kardiológián belül); Gyermek- és ifjúsági pszichiátria; Gyermeksebészet; Plasztikai (égési) sebészet; Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészet; Gyermek tüdőgyógyászat) ez a területi ellátási kötelezettség Csongrád-Csanád megyén túlnyúlik és a régió nagy részére, illetve az egész régióra kiterjed.


A Klinikai Központ a betegellátás színvonalának emelése, a költséghatékonyság javítása, a betegutak rendezése, és a betegek ellátási, valamint a munkatársak munkavégzési körülményeinek javítása érdekében 2014 februárjától az évtizedes tanúsítási múltra visszatekintő ISO 9001 és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti tanúsítványok mellett új, az ISO 27001 követelményrendszer szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszerrel gazdagodott, elsők között az egészségügyi intézmények körében, mely tanúsítványok mentén működő integrált irányítási rendszer komplexitása az országban továbbra is egyedülálló. Emellett 2014-től a BELLA (BetegELLátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) projektben az egyetemi klinikák közül a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egyedüliként vett részt, melynek átfogó célja a hazai egészségügyi szolgáltatók egységes külső felülvizsgálati rendszerének megalapozása volt, mely szakmai működési standardokon alapul és megfelel a nemzetközi követelményeknek is.


Az intézmény 2015-ben rangos, nemzetközileg is jegyzett IIASA-SHIBA Díjat kapott 2006 után ismét, majd 2016-ban a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve a szintén nemzetközi, „Elkötelezettség a Kiválóságért” címet is elnyerte, melyekkel a minőségfejlesztés területén elért kiemelkedő szervezeti megoldásai kerültek elismerésre.Szervezeti- és Ügyrend