Tisztelt Látogatónk!


Ezúton felhívom figyelmét, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. január 19-től látogatási tilalmat rendelt el influenzajárvány miatt.A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg-ellátó egységeiben a látogatási idő egységesen:

o munkanapokon 15:00 és 18:00 óra között

o pihenő- és munkaszüneti napokon 10:00 és 12:00, valamint 15:00 és 18:00 óra közöttA látogató vagy a segítő személy a fenti látogatási időn túl is a beteg mellett tartózkodhat az alábbi esetekben:


1. A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. A kiskorú betegekkel azonos elbírálásban kell részesíteni az értelmi fogyatékossággal élő betegeket.


2. A súlyos állapotú, végstádiumú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.


3. Ha a beteg önmagát nem tudja ellátni, állapota miatt folyamatos segítségre szorul, hosszútávú fekvőbetegellátást igényel vagy pszichés krízishelyzetben van, vagy haldoklik, akkor joga van arra, hogy egy segítő személy a látogatási időn túl is a beteg mellett tartózkodjon (segítő személy: egy nagykorú személy, aki az ápolt beteg benntartózkodása ideje alatt tartózkodhat a beteg mellett, ha azt az osztály infrastrukturális feltételei ezt lehetővé teszik).


4. A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.


Orr-szájmaszk használata a látogatás alkalmával is kötelező!


• Látogatás céljából kizárólag egészséges – betegség tüneteit nem mutató - személy léphet az intézmény területére!


• A látogatás az intézetben ellátott betegek gyógyulását és gyógykezelését nem akadályozhatja!


• A látogatás során a segítő személy a beteg ápolásában az egészségügyi személyzet tájékoztatása és jóváhagyása mellett vehet részt, szakápolási feladatot nem végezhet!


• A látogatási jog a betegtársak jogainak tiszteletben tartása mellett gyakorolható!


• Amennyiben a beteg állapota és az időjárás megengedi, a látogatás - lehetőség szerint - szabad téren történjen!Sebeszeti_klinikaSZTE-ÁOK Sebészeti Klinika 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Intézetvezető: Prof. Dr. Lázár GyörgyMaszkviselési szabályok 2022. március 07-től
  • A Klinikai Központ betegellátó egységeiben mindenki köteles az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni.
  • Egészségügyi-, vagy az egészségügyben dolgozó FFP2 vagy sebészi maszkot viseljen, egyéb személyek sebészi-, textil-, vagy egyéb orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viseljenek.
  • Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles viselni a maszkját, de javasolt felhívni arra a figyelmet, hogy ezzel nagy mértékben segíti önmaga védelmét.
  • A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles maszkot viselni.
  • Nem kötelező a maszk viselete, azonban az egészségügyi dolgozók, betegek, és az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működése érdekében továbbra is javasolt.

Hírek


Mérföldkő a magyar orvoslásban a 60 éve a szegedi sebészeti klinikán elvégzett első magyarországi élődonoros veseátültetés. Az 1962. december 21-én történt sebészeti bravúr körülményeit idézték fel az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar ünnepségén, megkoszorúzták Dr. Németh András (1924–1999) emléktábláját az SZTE Sebészeti Klinika épületében.

Simonka János Aurél, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZAKK) Traumatológiai Klinika egykori intézetvezetőjének gyógyító, tudományos és oktatói munkásságát felidézve 2022. november 25-én 14 órától tudományos emlékülést tartanak az SZTE SZAKK Petri Gábor Klinikai Tömb Láng Imre előadótermében. A rendezvényen emléktáblát helyeznek el a Láng Imre tanterem előcsarnokában.

Az emlékülés védnöke dr. Lázár György professzor, az SZTE SZAOK dékánja.

Apáthy István halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést 2022. október 13-án a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Természettudományi és Informatikai Kar és az MTA SZAB Neurobiológiai Munkabizottsága. A tudós Dóm téren elhelyezett szobrát Prof. Dr. Lázár György, Prof. Dr. Horváth Dezső, Prof. Dr. Nógrádi Antal és Prof. Dr. Tamás Gábor koszorúzták meg.

Több mint 136 millió forintból újult meg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Jancsó Miklós Kollégium. Az épületet a napokban Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Prof. Dr. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja, Révész Gáborral, a Jancsó Miklós Kollégium igazgatójával járta be.

Ünnepélyen keretek között köszöntötték 2022. június 30-án a Szegedi Tudományegyetem karainak, tanszékeinek, intézeteinek, klinikáinak és intézményeinek új vezetőit és kitüntetettjeit. Az elismeréseket Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora és Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja adta át.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott Dr. Lázár György egyetemi tanár. Professzor Úr a megbízását a hétfői Szenátus ülésen átvette.