Projektek

Fejlesztési projektek

Határon átnyúló együttműködések


A „Pius Brinzeu” Temes Megyei Sürgősségi Kórház és a Szegedi Tudományegyetem által megvalósított, „Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztése innovatív román-magyar sebészeti eljárásokkal” - ROHUNOVATION című, ROHU 400 azonosítószámú projekt keretében megtartásra kerül az _„Egészségügyi dolgozók tudásfejlesztése: Minimálisan invazív kolorektális sebészet vastagbélrák és gyulladásos bélbetegség (IBD) műtéti kezelésére”;_ című akkreditált képzés. A projekt keretében lehetőség nyílik 15 fő magyar és 15 fő román résztvevő kurzuson történő ingyenes részvételére. A kiválasztott jelentkezők neve közzétételre kerül a honlapon. Az ingyenes részvételi lehetőségre történő jelentkezés módja: Az alábbi dokumentumcsomag teljeskörű kitöltése és benyújtása a kiválasztási módszertanban megadott elérhetőségen.


Tervezett Program


Kiválasztási Felhívás


Dokumentumok listája és mellékletei


Adatkezelési tájékoztató képzéshez


Kiválasztott résztvevők listája 
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése innovatív román-magyar sebészeti eljárásokkal” – ROHUNOVATION


eMS azonosító: ROHU 400


A „Improving health-care services through innovative RO-HU surgical ideas” „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése innovatív román-magyar sebészeti eljárásokkal” című projektet az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozza 2,935,100.00 EUR támogatást nyújtva az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretén belül (4. Prioritási tengely – Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése az érintett régiókban, 9/a Befektetési prioritás (IP) – Befektetés egészségügyi és társadalmi infrastruktúrákba)


Résztvevők:


  • „Pius Brinzeu” Temes Megyei Sürgősségi Kórház, Temesvár, vezető partner
  • Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika
  • Szegedi Tudományegyetem ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika


A projekt összköltsége: 2.935.100,00 Euro

 

Partner költségvetés (TMSK): 1.465.100,00 EUR, melynek 85%-a ERFA vissza nem térítendő támogatás, 13% a román állam által nyújtott támogatás, és 2% önrész


Partner költségvetés (SZTE): 1.470.000,00 EUR, melynek 85%-a ERFA vissza nem térítendő támogatás, 15% a magyar állam által nyújtott támogatás

 

A projekt időtartama: 30 hónap (2020. 01. 01. – 2022. 06. 30.)

 

A projekt fő célkitűzése:


A projekt fő célja a sebészeti betegellátás és a sebészeti képzések fejlesztése. A vizsgálati és terápiás módszerek nemzetközi színvonalú fejlesztése kiemelt fontosságú a rákos megbetegedések sebészeti kezelésében. Ennek érdekében a projekt partnerek szükségesnek tartják az alábbi teendőket:


  • vizsgálati protokollok összehangolása és fejlesztése a határ két oldalán
  • minimálisan invazív sebészeti eljárások bevezetése és továbbfejlesztése
  • beteg utánkövetési stratégia egységesítése
  • sebészeti képzési programok kialakítása és lebonyolítása


További részletek: Prof. Dr. Lázár György, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, e-mail: lazar.gyorgy@med.u-szeged.hu


A Románia-Magyarország Programról bővebben a www.interreg-rohu.eu honlapon található információ.


A jelen ismertető tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.Hírek

Több mint 136 millió forintból újult meg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Jancsó Miklós Kollégium. Az épületet a napokban Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Prof. Dr. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja, Révész Gáborral, a Jancsó Miklós Kollégium igazgatójával járta be.

Ünnepélyen keretek között köszöntötték 2022. június 30-án a Szegedi Tudományegyetem karainak, tanszékeinek, intézeteinek, klinikáinak és intézményeinek új vezetőit és kitüntetettjeit. Az elismeréseket Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora és Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja adta át.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kapott Dr. Lázár György egyetemi tanár. Professzor Úr a megbízását a hétfői Szenátus ülésen átvette.

Az SZTE SZAOK Pathológiai Intézetének falán leplezték le Prof. Dr. Ormos Jenő, egykori intézetvezető emléktábláját, ezzel is tisztelegve professzor úr életműve, szellemi kisugárzása előtt.


Az ünnepségen adták át "A szegedi Pathológiáért" Alapítvány Ormos Jenő emlékplakettjeit, melyet ezúttal Prof. Dr. Rovó László rektor, Prof. Dr. Lázár György dékán és Kiss Ferenc alapítvány alapító kapott meg.

A SZAOK Kari Tanácsának döntése alapján a Jancsó Miklós Emlékérem 2021. évi díjazottja Dr. Varró András professzor. Az Emlékérem átadására és az Emlékelőadásra 2022. április 27-én került sor Szemészeti Klinika Kukán Ferenc termében.

Prof. Dr. Lázár György dékán méltatta Dr. Varró András professzor életútját, majd átnyújtotta számára az Emlékérmet.

Ezt követően került sor az Emlékelőadásra, melynek címe „A repolarizációs rezervtől a hirtelen szívhalálig” volt. Gratulálunk!

Mars kolonizációt szimuláló kutatásban vesz részt, vadászpilótákat tesztelt, 5 nyelven beszél, az egészségtudományok mellett asztrofizikát is tanul Babócs Dóra. A Szegedi Tudományegyetem hatodéves medikusa repülő- és űrorvos szeretne lenni, a közelmúltban jelentkezett a NASA-hoz és a SpaceX-hez gyakornoknak, az elkövetkezendő egy hónapot, egy ösztöndíjnak köszönhetően, Los Angelesben tölti sebészeti gyakorlaton.