Neurológia Szigorlati Tételsor

1. A gerincvelő. Neurológiai lokalizáció. (Szürkeállomány szerkezete, elülső, oldalsó, hátsó köteg fő pályarendszerei, gerincvelői károsodás tünettana, magassági lokalizáció, akut gerincvelő transsectio tünettana – alakulása. Syringomyelia, Brown-Séquard syndroma)

2. Az izomtónus. Tónus szabályozás zavarai. (Tónust szabályozó struktúrák: gamma hurok, agytörzs, cerebellum, törzsdúcok, hypotonia és okai, spasticitás és okok, rigor és okai)

3. Reflex típusok. Kóros reflexek. (Ínreflexek: reflexkör, idegen reflexek: reflexkör, pyramis laesios jelek, frontalis liberatios reflexek)

4. Nyúltvelő. Neurológiai lokalizáció. (Anatómiai határok, nyúltvelőn átfutó pályarendszerek, nyúltvelői agyidegmagok, medialis nyúltvelői syndroma, lateralis nyúltvelői syndroma)

5. Híd. Neurológiai lokalizáció. (Anatómiai határok, hídon átfutó pályarendszerek, híd agyidegmagvai, híd károsodás lehetséges tünetei)

6. Mesencephalon. Neurológiai lokalizáció. (Anatómiai határok, mesencephalononon átfutó pályarendszerek, mesencephalon agyidegmagvai, mesencephalon károsodás lehetséges tünetei, Weber syndroma)

7. Agyidegek - a n. opticus és a szemmozgató idegek kivételével. (A felsorolt agyidegekről: anatómia, magok, funkciók, kiesési tünetek).

8. A szemmozgató idegek. Pupilla reakciók. (nervus III, IV, VI. anatómiája, magok, funkciók, kiesési tünetek, pupilla reflex íve, miosis és mydriasis okai)

9. EEG és kiváltott válaszok a neurológiai gyakorlatban. (EEG élettani alapjai, hullámtípusok, EEG vizsgálat indikációi, VEP, AEP, SSEP élettani alapjai, ezen vizsgálatok indikációi)

10. Homloklebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

11. A pyramisrendszer. Neurológiai lokalizáció. (Piramispálya anatómiája – eredet, lefutás, funckió, kiesési tünetek. Piramis léziós jelek)

12. Centrális és perifériás bénulás differenciál diagnosisa. (Motoros rendszer – felső és alsó motoneuron – anatómia, funkció. Agyidegek, gerincvelő, centrális és perifériás bénulás elkülönítése)

13. Extrapyramidális rendszer felépítése. Neurológiai lokalizáció. (Basalis ganglionok felsorolása, összeköttetés, funkció. Chorea, ballismus, parkinsonismus – tünetek, a lézió lokalizációja)

14. Falilebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

15. A thalamus. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, kiesési tünetek)

16. Halántéklebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

17. Limbikus rendszer. Neurológiai lokalizáció. (Limbikus rendszer anatómiai részei. Papez-gyűrű, összeköttetések, károsodás tünettana, Korsakoff syndroma)

18. Tarkólebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

19. Az opticus rendszer. Neurológiai lokalizáció. (Receptor, afferensek lefutása, központ, kiesési tünetek az optikus rendszer különböző részein, ezek leggyakoribb okai)

20. A CT és MRI a neurológiai gyakorlatban. (A vizsgálóeljárások fizikai háttere, indikációi, a CT és az MRI összevetése a neurológiában, leggyakoribb eltérések jellegzetességei – vérzés, ischaemia, tumor)

21. A PET, SPECT, Arteriographia (DSA) és Doppler ultrahang a neurológiai gyakorlatban. (PET, SPECT, DSA és Doppler ultrahang fizikai alapjai, indikációi a neurológiában)

22. Az ENG és EMG a neurológiai gyakorlatban. (ENG, EMG: menete, indikációk, eredmények interpretálása; Repetitív idegingerlés: menete, indikációk)

23. Liquor cerebrospinalis: termelődés, keringés, felszívódás és zavarai. (Liquor összetétele, termelődése, áramlása, felszívódása. Hydrocephalusok típusai, diagnózisa)

24. Arcidegbénulás. (N. facialis felső és alsó motoneuronja – anatómia, centralis facialis paresis oka, tünetei, perifériás facialis paresis okai, tünetei, centralis és perifériás facialis paresis tüneteinek összehasonlítása)

25. Szupranukleáris tekintészavar. (Szemmozgató idegek magjai, FLM, hídi tekintésközpont, frontaális horizontális tekintésközpont, kiesési tünetek, Parinaud tünetcsoport)

26. A tudat éberségének zavarai. Agyhalál. (Tudat vigilitásának élettani alapjai, somnolentia, sopor, coma definiciója, GCS; agytörzsi és corticalis tudatzavarok – elkülönítés lehetőségei,. Agyhalál)

27. Kisagyvelő. Neurológiai lokalizáció. (Cerebellum funkciónális anatómiája – vestibulocerebellum, spinocerebellum, cerebrocerebellum – bemenet, kimenet, funkció, cerebellaris tünettan)

28. Aphasiák. (Definíciók: motoros aphasia, sensoros aphasia, anomiás aphasia, vezetéses aphasia, globalis aphasia – tünetek, elkülönítés, lézió helye)

29. Az érzőrendszer és megbetegedésének tünettana. (Spinothalamicus és Goll-Burdach pályarendszer lefutása, funkciók, kiesési tünetek, syringomyelia, hátsó köteg bántalom tünetei)

30. A vegetatív idegrendszer funkcionális anatómiája és zavarai. (A szimpatikus és a paraszimpatikus rendszer anatómiája – preganglionáris és posztganglionáris neuron, neurotranszmitterek, receptorok, hatás az egyes szerveken, kiesési tünetek)

31. Az agyi vérkeringés. (Agyi keringés adatai, globális perfúzió szabályzói – autoreguláció, lokális agyi keringés szabályozása, egyes érterületek keringészavarainak tünetei – ACA, ACM, VB, ACP)

32. Lumbálpunkció indikációja, laboratóriumi vizsgálatok. (Indikációk, kontraindikációk, normál liquor összetétele, kóros liquor: SAH, meningitis, encephalitis, TBC, Guillain-Barré syndroma, sclerosis multiplex)

33. A neurológiai beteg referálása,. A tényeken alapuló orvoslás elvei. (Betegreferálás logikája. Tényeken alapuló orvoslás, evidencia szintek, ajánlások)

34. A neurogenetika alapjai. (példákat hozni elsősorban a tételsorban szereplő betegségek közül: autoszomálisan öröklődő neurológiai betegségek, X-kromoszómához köthető betegségek, mitochondrialis betegségek)

35. Az agytörzs vérellátásának zavarai. Klinikai szindrómák. (a. vertebralis és a. basilaris legfontosabb ágai, PICA, AICA, ACS szindróma tünetei, basilaris occlusio és tünettana)

36. Alvás és zavarai. (alvás élettana, stádiumok, EEG. Insomniák, parasomniák, hypersomniák)

37. Parkinsonismus mechanizmusa, tünettana. (substantia nigra pusztulás mechanizmusa, szövettani markerek, Parkinsonismus kardinális tünetei, egyéb tünetek)

38. Parkinsonismus kezelése. (lehetséges gyógyszerek – hatástani csoport szerint – levodopa, dopamin-receptor agonista, MAO-B gátlók, COMT-inhibítorok, amantadin, anticholinerg szerek; előnyök, hátrányok, adagolás felépítése. Előrehaladott Parkinson-kór kezelése, folyamatos levodopa substitutio, DBS lehetőségek)

39. Leggyakoribb Parkinson syndromák és parkinsonismussal járó neurodegeneratív kórképek. (gyógyszer mellékhatás, vascularis parkinsonismus, PSP, MSA, CBD, DLBD főbb jellegzetességei)

40. Essentialis tremor. Wilson-kór. Huntington chorea. Dystonia. Myoclonus. (tünetek, okok, diagnosztika, terápiás lehetőségek)

41. Ataxiák differenciáldiagnózisa. (spinalis, cerebellaris, frontalis ataxia, leggyakoribb okok, Friedreich-ataxia jellegzetességei)

42. Agydaganatok. Klinikai tünettan. (agydaganatok típusai röviden – metastasisok, primer daganatok típusai, leggyakoribb tünettan)

43. A koponyaűri nyomásfokozódás tünettana. (intracranialis (IC) nyomásfokozódás leggyakoribb okai, IC nyomásfokozódás tünetei, beékelődések – subfalcine, transtentorialis, foraminalis)

44. Az agyödema típusai, terápiája. (cytotoxicus, vasogén, interstitialis, osmoticus ödéma – okok, mechanizmus, kezelés módszerei)

45. A hypophysis daganatai. (típusok, tünettan, diagnosztika, kezelés)

46. Kisagy-hídszöglet folyamatok. Vestibularis Schwannoma. (okok, tünettan, vestibularis Schwannoma tünetei, diagnosztikája, kezelési lehetőségek)

47. A központi idegrendszer traumái. (commotio cerebri, contusio cerebri, traumás epiduralis, subduralis és subarachnoidealis vérzés jellegzetességei. Gerincvelői traumák, gerincvelő transsectio tünettana)

48. Porckorongbetegségek általános tünettana, leggyakoribb porckorongbetegségek tünetei és diagnosztikája, műtéti indikációk. (gyöki és myelon érintettség tünettana, C 5,6,7,8 gyöki érintettség tünetei; L4, L5, S1 gyöki tünetek, diagnosztikai eszköztár, akut műtéti indikációk, conus és cauda syndroma jellegzetességei)

49. Cerebrovascularis kórképek csoportosítása és rizikófaktorai. (ischaemiás és vérzéses kórképek, definíciók, rizikófaktorok)

50. Tranziens ischemiás attack (TIA). (definíció, tünettan – ACI, ACA, ACM, ACP, VB területi tünettan, eszközös vizsgálatok, kezelés)

51. Ischaemiás stroke. (definíció, tünettan – ACI, ACA, ACM, ACP, VB területi tünettan, eszközös vizsgálatok)

52. Apoplexia cerebri. (okok, rizikótényezők, tünettan, diagnosztika, kezelés, típusos és atípusos agyállományi vérzés, ritkább kóroki tényezők)

53. Ischaemiás stroke kezelése. (akut kezelés: thrombolysis – beválasztási és kizárási kritériumok; thrombectomia, TAG, antikoagulálás kérdései, pitvarfibrilláció jelentősége)

54. Sinus thrombosis. (agyi vénás keringés anatómiája, etiológia, tünettan, diagnosztika, kezelés)

55. Subarachnoideális vérzés. (okok, típusok, tünettan, diagnosztikai kérdések, konzervatív és műtéti terápia)

56. ALS. Bulbaris és pseudobulbaris paralysis elkülönítése. (ALS epidemiológiája, patomechanizmus, tünettan, diagnosztika, kezelési lehetőségek; bulbaris és pseudobulbaris paresis definíció, elkülönítés)

57. Myopathiák. (izombetegségek tünettana, diagnosztikája, myopathiák legfontosabb okai – toxikus, anyagcserezavar, endokrin, örökletes, kezelhető örökletes myopathiák – Pompe-kór, Fabry-kór)

58. Myositisek, izomdystrophiák. (myositisek legfontosabb okai – immunológiai mechanizmus, kórokozó, Duchenne izomdystrophia és dystrophia myotonica jellemzői)

59. Myasthenia gravis. (myasthenia gravis: epidemiológia, patomechanizmus, tünettan, diagnosztika, terapiás lehetőségek, myastheniás krízis, Lambert-Eaton myastheniás syndroma)

60. Bakteriális meningitisek. (pathomechanizmus, leggyakoribb kórokozók, tünettan, diagnosztika, empírikus és célzott therapia, meningitis basilaris tuberculosa, liquorképek)

61. Virális meningitisek. (pathomechanizmus, leggyakoribb kórokozók, tünettan, diagnosztika, therapia, liquorkép)

62. Encephalitisek. (pathomechanizmus, leggyakoribb kórokozók, tünetek, diagnosztika, kezelés, herpes encephalitis, limbicus encephalitis, liquorképek)

63. Lassan manifesztálódó neuroinfektív kórképek. (általános jellegzetességek, konvencionális lassú vírus fertőzések: SSPE, PML, Rubeola, HIV encephalopathia; prionbetegségek: CJD pathomechanizmusa, tünetei, diagnosztikája)

64. Agytályog. (pathomechanizmus, okok, tünettan, diagnosztika, kezelési lehetőségek)

65. Herpes zooster. Neuropathiás fájdalom kezelési elvei. (pathomechanizmus, tünetek, diagnosztika, kezelés. Post-zoosteres neuralgia és neuropathiás fájdalom kezelési elvei)

66. Sclerosis multiplex pathomechanizmusa, tünettana, diagnózisa. (okok, tünetek, diagnosztikai kritériumok, betegség aktivitásának követése)

67. Sclerosis multiplex terápiája. (akut relapszus kezelése, betegség aktivitásának csökkentése: betegség aktivitásának klasszifikációja. Alacsony, magas, nagyon magas betegségaktivitás esetén használható gyógyszerek - csak a készítmények ismerete (hatásmechanizmus, mellékhatás menedzsment nélkül), tüneti terápia. krónikus fájdalom, spaszticitás, fáradékonyság (fatigue), hangulatzavar, vegetatív funkciózavar, intenciós tremor kezelése; primer progresszív SM definiciója, terápiája)

68. B12-vitamin hiány neurológiai következményei. (B12 vitamin szerepe az anyagcserében, hiányának okai és neurológiai következmények, diagnosztika, kezelés)

69. Lues cerebrospinalis. Neuroborreliosis. (syphilis neurológiai szövődményei: meningitis, neurovascularis syphilis, tabes dorsalis, paralysis progressiva; Borreliosis lefolyása, neurológiai szövődmények)

70. Epilepsziás roham. (definíció, rohamok okai – provokált, megvonásos, epilepsziabetegség része; rohamok csoportosítása a klinikai kép alapján, akut epilepsziás roham ellátása)

71. Epilepszia betegség: csoportosítás és diagnosztika. (epilepszia betegség definíciója, epidemiológia, etiológiai csoportosítás, diagnosztikus lépések eszméletvesztéses rosszulléteknél)

72. Epilepsziák terápiája. (gyógyszerhatástani csoportok: Na-ioncsatorna blokkolók, GABA-erg szerek, Ca-ioncsatorna blokkolók, Glutamát-antagonisták, egyéb hatásmechanizmusú gyógyszerek – minden csoportból a fontosabb szerekről pár jellegzetesség; gyógyszeres terápia általános elvei, farmakorezisztencia, műtéti kezelés lehetőségei)

73. Status epilepticus. (definíció, formái, leggyakoribb okok, diagnosztikai és kezelési stratégia)

74. Fejfájások típusai. (legfontosabb primer fejfájások, leggyakoribb szekunder fejfájások, veszélyre utaló tünetek fejfájás kapcsán)

75. Migrén és farmakoterápiája. (definíció, tünetek, pathomechanizmus, diagnózis, akut rohamkezelés lehetőségei, profilaktikus terápia indikációi, módjai)

76. Cluster és tenziós típusú fejfájás: pathomechanizmus és terápia. (definíció, tünetek, pathomechanizmus, diagnózis, akut rohamkezelés lehetőségei, profilaktikus terápia indikációi, módjai)

77. Az alkoholizmus neurológiai vonatkozásai. (akut alkohol intoxikáció, krónikus alkoholfogyasztás következményei: delirium tremens, convulsio, Wernicke encephalopathia, Korsakoff syndroma, cerebralis és cerebellaris atrophia, alkoholos demencia, polyneuropathia. Indirekt következmények: traumás sérülések, agyvérzés, hepaticus encephalopathia)

78. Neurokognitív zavarok differenciáldiagnosztikája. Alzheimer-kór. Normal pressure hydrocephalus (NPH). (demencia definíciója, felosztások: kezelhető és nem kezelhető demenciák felsorolása, Alzheimer kór: tünetek, okok, diagnosztika, kezelés. NPH: tünetek, okok, diagnosztika, kezelés)

79. Guillain-Barré syndroma. (definíció, tünetek, pathomechanizmus, diagnosztika, kezelési lehetőségek, liquorkép, Miller Fisher variáns)

80. Az AIDS neurológiai vonatkozásai. (HIV: a vírus direkt hatása az idegrendszerre: meningitis, myelopathia, neuropathia, myopathia, HIV encephalopathia, HIV okozta immundeficiencia miatti idegrendszeri kórképek: gyulladások, tumorok)

81. Neuropathiák. (definíció, mononeuropathia, polyneuropathia, polyneuropathiák tünettana, diagnosztikája, leggyakoribb okok: diabetes mellitus, alkohol, nutricionális, immun-mediált)

82. Trigeminus neuralgia. (definíció, tünetek, felosztás, diagnosztika, kezelési lehetőségek)

83. A neurodegeneráció pathomechanizmusa. (definíció, sejtszintű mechanizmusok: Ca++ központi szerepe, glutamát, energiadepléció, mitochondrium funkciózavar, oxidatív stressz, gyulladás - összefüggések)

84. Az ischaemia celluláris következményei. (neuronok anyagcsereigénye, ATP depléció hatása: ioncsatornák, glutamát, IC Ca++, mitochondriumok, szabadgyökök, gyulladásos mediátorok változása)

85. Neurorehabilitáció. (rehabilitáció definiciója és típusai, helye a gyógyításban, állapotfelmérés, célkitűzések, program, eredményesség)

86. Sürgősségi neurológia a gyakorlatban I. (SBO-n előforduló leggyakoribb neurológiai tünetek, betegségek: tudatzavar, convulsio - sürgősségi diagnosztikai/ellátási szempontok)

87. Sürgősségi neurológia a gyakorlatban II. (SBO-n előforduló leggyakoribb neurológiai tünetek, betegségek: fejfájás, szédülés - sürgősségi diagnosztikai/ellátási szempontok, a konzílium kérésének és adásának szabályai)


1-33: kollokviumi tételek