A klinika története

Kolozsváron már 1889-ben alapítottak elmekórtani tanszéket, amelynek vezetésével Lechner Károlyt (1850-1922) bízták meg. Lechnert 1921-22-ben Szegeden az Elme- és Ideggyógyászati Klinika tanszékvezetőjének nevezték ki. Kiemelkedőek voltak a reflexelméleti és hallucinációval kapcsolatos kutatásai. Halálát követően a katedrát Szabó József (1882-1929) kapta meg 1922-1929 között. Ezen időszakban értékes munka folyt az agyfolyadék kémiája, az alvás és álomkutatás területén.


Kolozsváron már 1889-ben alapítottak elmekórtani tanszéket, amelynek vezetésével Lechner Károlyt (1850-1922) bízták meg. Lechnert 1921-22-ben Szegeden az Elme- és Ideggyógyászati Klinika tanszékvezetőjének nevezték ki. Kiemelkedőek voltak a reflexelméleti és hallucinációval kapcsolatos kutatásai. Halálát követően a katedrát Szabó József (1882-1929) kapta meg 1922-1929 között. Ezen időszakban értékes munka folyt az agyfolyadék kémiája, az alvás és álomkutatás területén.


Szabó professzort Miskolczy Dezső (1894-1978) követte, aki Schaffer és Ramon y Cajal tanítványa volt és 10 éven keresztül (1930-1940) állt a tanszék élén. A Klinikán Agykutató Intézetet szerveztek, s a fő kutatási irány az idegrendszer ép és kórszövettana volt. Az 1935/36-os tabló tanulsága szerint Miskolczy mellett oly kiváló munkatársak dolgoztak Szegeden, mint Huszák István (a Klinika későbbi igazgatója), Környey István (később a pécsi Klinika igazgatója), Tokay László, Stief Sándor, Mezei Béla, Csajághy Márta, Berény Anna, Benedek Árpád és Bélteky Sándor. 1940-ben Miskolczy Kolozsvárra távozott tanszékvezetőnek, s Kulcsár Ferenc (sz.: 1901-?) kapott megbízást a Klinika vezetésére. A liquordiagnosztika és humorálpathológia területén végeztek értékes kutató munkát. Kulcsárt a Miskolczy és Szent-Györgyi tanítvány Huszák István (1906-1995) professzor követte az Intézet élén 1944-1977-ig. Ekkor a fő kutatási program a neurológiai kórképek patobiokémiája, valamint a klinikai neurofiziológia volt. Huszák professzor és munkatársai a korukat megelőzve felismerték a központi idegrendszer patokémiai folyamatainak kutatásának jelentőségét.


Az orvosegyetemek Idegklinikáin a neves elődöket kiváló tanítványaik követték, így Pécsett a Környey tanítvány Pálffy György, Budapesten a Szegedről kinevezett Csanda Endre, Debrecenben a szintén Környey tanítvány Molnár László, míg Szegeden Huszák professzor munkatársai: Szilárd János (pszichiátria) és Heiner Lajos (neurológia). Az 1960-as évek elején Európa szerte megalakultak az önálló Neurológiai és Pszichiátriai Klinikák. Ezt a szakmai irányvonalat követve a 70-es évektől kezdve hazánkban is megszervezték a két diszciplinát művelő önálló klinikákat.


Dr Klivényi PéterA szegedi Neurológiai Klinika vezetője (2019.07.01. óta):

Dr. Klivényi Péter

tanszékvezető egyetemi tanár