Neurológia Kollokvium Tételsor

1. A gerincvelő. Neurológiai lokalizáció. (szürkeállomány szerkezete, elülső, oldalsó, hátsó köteg fő pályarendszerei, gerincvelői károsodás tünettana, magassági lokalizáció, akut gerincvelő transsectio tünettana – alakulása, Syringomyelia, Brown-Séquard syndroma)

2. Az izomtónus. Tónus szabályozás zavarai. (Tónust szabályozó struktúrák: gamma hurok, agytörzs, cerebellum, törzsdúcok, hypotonia és okai, spasticitás és okok, rigor és okai)

3. Reflex típusok. Kóros reflexek. (Ínreflexek: reflexkör, idegen reflexek: reflexkör, pyramis laesios jelek, frontalis liberatios reflexek)

4. Nyúltvelő. Neurológiai lokalizáció. (Anatómiai határok, nyúltvelőn átfutó pályarendszerek, nyúltvelői agyidegmagok, medialis nyúltvelői syndroma, lateralis nyúltvelői syndroma)

5. Híd. Neurológiai lokalizáció. (Anatómiai határok hídon átfutó pályarendszerek, híd agyidegmagvai, híd károsodás lehetséges tünetei)

6. Mesencephalon. Neurológiai lokalizáció. (Anatómiai határok mesencephalononon átfutó pályarendszerek, mesencephalon agyidegmagvai, mesencephalon károsodás lehetséges tünetei, Weber syndroma)

7. Agyidegek - a n. opticus és a szemmozgató idegek kivételével. (a felsorolt agyidegekről: anatómia, magok, funkciók kiesési tünetek).

8. A szemmozgató idegek. Pupilla reakciók. (n. III, IV, VI anatómiája, magok, funkció, kiesési tünetek, pupilla reflex íve, myosis és mydriasis okai)

9. EEG és kiváltott válaszok a neurológiai gyakorlatban. (EEG élettani alapjai, hullámtípusok, EEG vizsgálat indikációi, VEP, AEP, SSEP élettani alapjai, vizsgálatok indikációi)

10. Homloklebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

11. A pyramisrendszer. Neurológiai lokalizáció. (Piramispálya anatómiája – eredet, lefutás, funckió, kiesési tünetek, Piramis laesios jelek)

12. Centrális és perifériás bénulás differenciál diagnosisa. (motoros rendszer – felső motoneuron, alsómotoneuron – anatómia, funkció agyidegek, gerincvelő, centrális és perifériás bénulás elkülönítése)

13. Extrapyramidális rendszer felépítése. Neurológiai lokalizáció. (Basalis ganglionok felsorolása, összeköttetés, funkció, chorea, ballismus, parkinsonismus – tünetek, laesio lokalizációja)

14. Falilebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

15. A thalamus. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, kiesési tünetek)

16. Halántéklebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

17. Limbikus rendszer. Neurológiai lokalizáció. (limbikus rendszer anatómiai részei – Papez gyűrű, összeköttetések, károsodás tünettana, Korsakoff syndroma)

18. Tarkólebeny. Neurológiai lokalizáció. (Anatómia, funkciók, izgalmi és kiesési tünetek)

19. Az opticus rendszer. Neurológiai lokalizáció. (receptor, afferensek lefutása, központ, kiesési tünetek az optikus rendszer különböző részein, ezek leggyakoribb oka)

20. A CT és MRI a neurológiai gyakorlatban. (a vizsgálóeljárások fizikai háttere, indikációi, CT és az MRI összevetése a neurológiában, leggyakoribb eltérések jellegzetességei – vérzés, ischaemia, tumor)

21. A PET, SPECT, Arteriographia (DSA) és doppler a neurológiai gyakorlatban. (PET, SPECT, DSA és Doppler fizikai alapjai, indikációi a neurológiában)

22. Az ENG és EMG a neurológiai gyakorlatban. (ENG, EMG: menete, indikációk, eredmények interpretálása, repetitív ingerlés: menete, indikációk)

23. Liquor cerebrospinalis: termelődés, keringés, felszívódás és zavarai. (Liquor összetétele, termelődése, áramlása, felszívódása, hydrocephalusok típusai, diagnózisa)

24. Arcidegbénulás. (n. facialis felső és alsó motoneuronja – anatómia, centralis facialis paresis oka, tünetei, perifériás facialis paresis okai, tünetei, centralis és perifériás facialis paresis tüneteinek összehasonlítása)

25. Supranucleáris tekintészavar. (szemmozgató idegek magjai, FLM, hídi tekintésközpont, frontalis horizontális tekintésközpont, kiesési tünetek, Parinaud tünetcsoport)

26. A tudat éberségének zavarai. Agyhalál. (Tudat vigilitásának élettani alapjai, somnolencia, sopor, coma definiciója, GCS, agytörzsi és corticalis tudatzavarok – elkülönítés lehetőségei, agyhalál)

27. Kisagyvelő. Neurológiai lokalizáció. (Cerebellum funkciónális anatómiája – vestibulocerebellum, spinocerebellum, cerebrocerebellum – bemenet, kimenet, funkció, cerebellaris tünettan)

28. Aphasiak. (definíciók, motoros aphasia, sensoros aphasia, anomias aphasia, vezetéses aphasia, globalis aphasia – tünetek, elkülönítés, laesio helye)

29. Az érzőrendszer és megbetegedésének tünettana. (Spinothalamicus és Goll-burdach pályarendszer lefutása, funkciók, kiesési tünetek, syringomyelia, hátsó köteg bántalom tünetei)

30. A vegetatív idegrendszer funcionális anatómiája és zavarai. (Sy és Psy rendszer anatómiája – preganglionaris neuron, postganglionáris neuron, neurotransmitterek, receptorok, hatás az egyes szerveken, kiesési tünetek)

31. Az agyi vérkeringés. (Agyi keringés adatai, globális perfúzió szabályzói – autoreguláció, lokális agyi keringés szabályozása, egyes érterületek keringészavarainak tünetei – ACA, ACM, VB, ACP)

32. Lumbálpunkció indikációja, laboratóriumi vizsgálatok. (Indikációk, kontraindikációk, normál liquor összetétele, kóros liquor – SAH, meningitis, encephalitis, TBC, Guillain Barré syndroma, sclerosis multiplex)

33. A neurológiai beteg referálása, a tényeken alapuló orvoslás elvei. (referálás logikája, tényeken alapuló orvoslás, evidencia szintek, ajánlások).