ÁOK Igazságügyi Orvostan

Órarendek: 


Magyar nyelvű oktatás:

2021-22_I._felev


Angol nyelvű oktatás:

Curriculum_fall_2021_I.


Kötelező és ajánlott irodalom:

 • Sótonyi Péter szerk: Igazságügyi orvostan, Semmelweis Kiadó, 2011
 • 3th edition Knight’s Forensic Pathology
 • Simpson’s Forensic Medicine 13th edition
 • Bene Mónika, Hilbert Lászlóné: Kézikönyv a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez , Semmelweis Kiadó, 2008
 • Huszár Ilona – Kuncz Elemér: Igazságügyi pszichiátria (Medicina, 1998)
 • Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszertani levelei
 • Nagy Anikó- Törő Klára: Gyermekbántalmazás (Medicina, 2016)

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény tananyaghoz kapcsolódó részei, és végrehajtási rendeletei:

 • 1997. évi CLIV. Törvény alábbi részletei:
  - II. fejezet a Betegek jogai és kötelezettségei 6.-27. §
  - IV. fejezet ez egészségügyi ellátások rendszere 87.-92. §
  - V. fejezet Az egészségügyi ellátások szakmai követelményei 111.-113/A §
  - VI. fejezet Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 125.-140/C. §
  - VIII. fejezet Az emberen végzett orvostudományi kutatások 157.-164/B §
  - IX. fejezet Az emberi reprodukció…. 165.-187/A §
  - XI. fejezet Szerv- és szövetátültetés 202.-215. §
  - XII. fejezet Halottakkal kapcsolatos eljárás 216.-222/A §
 • 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 1.-14. §

Valamint a fenti jogszabályok aktuálisan hatályos módosításai!

Igazságügyi orvostan anyagok

Alternatív tantárgyak anyagai

Szakdolgozat témák