Betegtájékoztató

I./ Nem egészségügyi intézményben, természetes halállal elhunytak boncolása

 • A kórboncolást a háziorvos, kezelőorvos, ügyeletes orvos beutalója (kórboncolást kérő lap) alapján végezzük.
 • A boncolást követően a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetés engedélyezéséhez szükséges további iratokat vagy a temetkezési vállalkozónak vagy közvetlenül a temetést intéző hozzátartozónak adjuk ki.
 • Ha a boncolást követő napon a holttest nem kerül elszállításra, attól a naptól kezdve naponta hűtési díjat számolunk fel (1600 Ft + ÁFA = 2032 Ft).
 • Halottakkal kapcsolatos ügyintézés hétköznapokon 7-11 óra között, vagy előzetes telefonos egyeztetés alapján.
  Boncmesterek: Sopsich Zoltán, Szabó Adrienn
  Telefon: (62)/34-29-12

II./ Hatósági, bírósági kirendelések

 • Nem társadalombiztosítási ellátás körébe tartozó vizsgálatok. A bíróság, rendőrség vagy más hatóság kérésére végzett vizsgálataink során a kijelölt orvosszakértő ad vizsgálati időpontot, amelyről levélben értesíti az érintettet. Kérjük, hogy pontos és biztos elérhetőséget adjanak meg a hatóságnak, bíróságnak!
 • Amennyiben a vizsgálat időpontjával valamilyen kérése lenne, akkor ezt vagy előre közölje a kirendelő szervvel vagy előre egyeztessen a szakértővel!
 • Büntetőeljárásban vizsgálatra kötelezett személyek esetében, amennyiben nem jelennek meg az értesítésre és nem is reagálnak arra, Intézetünk kéri a hatósági elővezetést.
 • A betegeket előre megadott időpontra hívjuk vizsgálatra (munkanapokon 8-16 h között), közvetlen bejelentkezés Intézetünknél nem lehetséges, állandó rendelési idő nincs.
 • A vizsgálatra kérjük, hogy hozzák magukkal az időrendi sorrendbe összeállított orvosi iratokat valamint személyigazolványukat.
 • A vizsgálat keretében – az adott esettől függően – általános testi-lelki vizsgálatot végzünk. Speciális eszközös vagy műszeres vizsgálat nem történik, vérvételre csak a származás-megállapítási perek keretében történő vizsgálatkor kerül sor. A hatóság vagy bíróság intézkedése alapján szervezzük meg egyéb vizsgálatok elvégzését.
 • A magánfél kérelmére végzett vizsgálatoktól eltekintve, a szakértői díjat a hatóság vagy a bíróság állapítja meg, s ezen szervezeteken keresztül történik a díj megfizetése is. Eltérő esetekben erről a bíróság külön dönt.
 • Amennyiben az ügyben tanúként szereplő személy vizsgálatára kerül sor, akkor a jogszabályba foglalt tartalommal igazolást adunk ki a megjelenésről, s ennek alapján az érintett személy költségeit a kirendelő szerv megtéríti.
 • Felhívjuk betegeink szíves figyelmét, hogy útiköltség-térítéshez igazolást nem áll módunkban adni.
 • A szakértői véleményt a vizsgált személlyel nem közöljük, a vizsgálatról orvosi leletet, zárójelentést nem adunk. A szakvéleményt a kirendelő hatóságnak küldjük meg, s innen továbbítják az érintetteknek. Kivételes esetben - a kirendelő döntése alapján – a felek számára egyidejűleg, közvetlenül is eljuttatjuk a szakvéleményt.
 • Nem természetes halálesettel kapcsolatos boncjegyzőkönyvet csak a rendőrhatóság adhat ki az eljárás időtartama alatt, illetve csak az eljáró hatóság engedélyével adhatunk ki.

III./ Magánfél kérelmére végzett szakértői vizsgálatok

A részleteket lásd. a részletes tájékoztatóban.