Könyvtár

A könyvtár tudományos, zárt szakkönyvtár.


Az Intézeti Könyvtár állománya kb. 2000 kötet.
A tanszéki könyvtárban található kurrens folyóiratcímek száma: 12 db (7 db idegen nyelvű és 5 db magyar nyelvű).


A könyvtár állományában megtalálható:

  • az igazságügyi orvostan szakirodalma
  • a klinikai orvostudomány tankönyvei, kézikönyvei
  • toxikológiai, addiktológiai szakirodalom
  • az egészségügyi jog és az egészségügyi jogszabályokat érintő kiadványok

A könyvtár feladata:

A Könyvtár feladata, hogy tevékenységével támogassa az Intézetben folyó oktatást, kutatást, és betegellátást, elsősorban azzal, hogy ellátja megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalommal az Intézet valamennyi munkatársát, valamint a TDK-s és szakdolgozatot készítő hallgatókat.


Szolgáltatások:

  • tájékoztató és bibliográfiai szolgáltatás
  • helyben olvasás
  • szakirodalmi témakeresés segí­tése
  • fénymásolási, szkennelési lehetőség

Elérhetőségek:

Könyvtáros: Tóthné Németi Tünde
Nyitva tartás: munkanapokon, 8-16 óra közt.
Telefon: 34 -12 - 63
E-mail: tothne.nemeti.tunde@med.u-szeged.hu