Az intézet korábbi vezetői

Fazekas I. Gyula

1902. Augusztus 18-án kisiparos szülők nyolcadik gyermekeként született Szegeden. Édesanyja nehéz körülmenyek között nevelte a korán árván maradt gyermeket. Ezért elemi iskolái elvégzése után felső-fémipari iskolát végzett, de már akkor elhatározta, hogy orvos lesz. 1924-ben magánérettségit tett a Klauzál Gábor főgimnáziumban, és megkezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem orvostudományi karán, ahol 1930-ban orvosi diplomat kapott.

Orvosi munkáját az egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében kezdte el gyakornokként. 1931--33 között az intézet Humboldt ösztöndíjasa a berlini egyetem Törvényszéki Orvostani Intézetében. Itt ismerkedett meg a tudományos kutatómunka elméletével es gyakorlatával.

1937-ben Válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan köréből című dolgozatával magántanári képesítést szerzett.

1943-tól tanári kinevezést kapott a TörvÉnyszéki Orvostani Intézetbe. 1947-től a Csongrád megyei bíróság állandó igazságügyi orvosszakértője. 1952-ben kandidátusi dolgozata megvédése után tanszékvezető egyetemi tanárnak nevezték ki.

1946 és 1952 között az Igazságügyi Orvostani Intézet megbízott, majd 1973-ig, nyugdíjba vonulásáig, kinevezett tanszékvezetője.

1969-ben az orvostudomány akadémiai doktora lett.

Számtalan hazai és nemzetközi tudományos társaság, akadémia választotta tagjai közé, így pl. A Magyar Patológusok Társasága, a Magyar Élettani Társaság, a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága, a Deutsche Akademie Der Naturforscher Leopoldina Halle, a Soc. De Médecine Légale et De Criminologie de France, az Int. Soc. For Research On The Coagulation Of Blood Capillary Function And Practical Myology, a dtsch. Ges. F. Gerichtliche u. Soziale Medizin stb.

Szerkesztő bizottsági tag volt a Morphologiai és Igazságügyi Orvosi Szemlének, az International Microfilm Journal of Legal Medicine, az American Microfilm Journal, és az International Reference Organisation In Forensic Medicine című tudományos folyóiratoknak.

Kutatási területe az igazságügyi orvostan különböző területeire, toxikológiára, mérgezések biokémiájára, endokrinológiára, enzimológiára, alkoholhatásra, oszteológiára, vitális reakcióra, szöveti szteroidkutatásra terjedt ki. A bőr és a belső szervek szakítási és nyomási szilárdságával is foglalkozott.
1979. Augusztus 26-án halt meg szegeden.

Földes Vilmos

Debrecenben született 1925. Szeptember 4-én.

1949-ben szerzett orvosi oklevelet a debreceni orvosi karon. 1949–1954-ben a Debreceni Igazságügyi Orvostani Intézet munkatársa, 1954–1973-ban az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi laboratóriumánaknak a vezetője alezredesi rangban. 1973–1993-ban a SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, 1993-tól emeritus professzor, 1978–1984-ben dékán. A Magyar Igazságügyi Orvosok társasága alapítója, 1976–1979-ben elnöke, utóbb tiszteletbeli elnöke. Orvosi joggal, a felelősség kérdéseivel, személyazonosítással, a magyar igazságügyi orvostan történetével foglalkozott.
Szegeden halt meg 2000. augusztus 5-én.

Varga Tibor

Budapesten született 1942. november 19-én.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Árvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 1966-ban. 1970-ben igazságügyi orvostanból, 1986-ban társadalom orvostanból szakvizsgázott. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetben volt egyetemi gyakornok (1966-1970), majd egyetemi tanársegéd (1970-1973). A Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben dolgozott igazságügyi orvosszakértőként (1973-1982), majd az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezető helyettese volt 10 évig (1982-1992). Az Igazságügyi Szakértői Intézetek Hivatalának töltötte be a főigazgatói tisztjét 1992-ben. A Budapesti igazságügyi orvosszakértői intézet igazgatója 1993-1994 között. A szent-györgyi albert orvostudományi egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének részállású megbízott vezetője 1993. július 1.- 1994. augusztus 30 között, majd tanszékvezető egyetemi tanár 2007. novemberéig.

1980-ban lett az orvostudományok kandidátusa, témája a “szívizom károsodásai traumás halálesetekben”. Budapesten, a SOTE-n habilitált 1994-ben.

Számos Nemzetközi Tudományos társaság, így a Német Igazságügyi Orvostani Társaság, az International Academy Of Forensic Medicine, az International Association Of Forensic Sciences, az Igazságügyi Szakértők és Szaktanácsadók Nemzetközi Szövetsége, az International Council On Alcohol, Drug And Traffic Safety tagja. Tagja a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának és a Magyar Kriminológiai Társaságnak.

Tudományos- és közéleti tevékenysége: Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottság elnöke 2001-től, a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága főtitkára (1993-2000), az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgató helyettese 1993-tól, az Igazságügyi Orvostani Szakmai Kollégium tagja 1993-tól, a Magyar Orvosi Kamara felügyelő bizottság elnöke 1994-től, Felsőoktatási és Tudományos Tanács munkabizottsági tag (1996-2000), The Bulletin Of Legal Medicine szerkesztő bizottsági tag 1996-tól, Japanese Journal Of Forensic Medicine szerkesztőbizottsági tag 1998-tól, Orvosvédelem Hungary szerkesztőbizottsági tag 1998-tól, SZOTE oktatási dékánhelyettes 1997-2003.

Csete Klára