janaky

Tüzelőanyagok előállítása napenergia segítségével

A megújuló energiaforrások előtérbe kerülésével egyre nagyobb teret kapnak a napenergia kiaknázását célzó technológiák.
Az MTA-SZTE „Lendület” Fotoelektrokémiai Kutatócsoportban olyan szervetlen félvezetőkön és szerves vezető polimereken alapuló összetett anyagokat vizsgálunk, melyek hasznosíthatóak lehetnek tüzelőanyagok közvetlen előállítására, szén-dioxid napfény segítségével történő átalakításával. Ezen szabályozott nanoszerkezettel rendelkező összetett anyagok tulajdonságai és viselkedése az összetétellel, és az előállítási módszer szabályozásával hangolható. Fontos szempont, hogy a javasolt módszerrel két legyet üthetünk egy csapásra, mivel egyrészt csökkentjük egy üvegház-hatású gáz, a szén-dioxid mennyiségét, és egyúttal hasznos termékhez, egy tüzelőanyaghoz jutunk. A kutatási program során célunk a jelenség jobb megismerése révén olyan reaktorok (fotoelektrokémiai cellák) készítése, amelyek segítségével ipari füstgázokat felhasználva tudunk tüzelőanyagokat előállítani. Az előadás során először bemutatom napjaink megújuló energiaforrások kiaknázásához kötődő kihívásait, majd vázolom a napenergia felhasználásának lehetőségét a szén-dioxid elektrokémiai átalakításában, végül röviden ismertetem a kutatócsoport munkáját.