erdelyi

Képalkotás molekuláris szinten

A mai élvonalbeli természettudományos kutatások elképzelhetetlenek az optikai mikroszkópok alkalmazása nélkül. Segítségükkel felnagyítva tárul elénk és vizsgálható az élő és élettelen mikrovilág.

Az optikai mikroszkópiai módszerek térbeli feloldását, azaz a legkisebb vizsgálható struktúra méretét az alkalmazott fény diffrakciója limitálja. Ez a korlát a látható tartományban a » 250 nm-nél nagyobb struktúrák leképezését teszi csak lehetővé. Az elmúlt években számos szuperrezolúciós módszert javasoltak és fejlesztettek ki a fluoreszcens mikroszkópok térbeli feloldásának javítására. 2014-ben e módszerek kifejlesztéséért ítélték oda a kémiai Nobel-díjat. Az előadáson a térbeli feloldás részletes bevezetése után e szuperrezolúciós módszereket mutatjuk be, különös tekintettel a lokalizációs elven működő technikákra (STORM, PALM, dSTORM). Az elméleti háttér mellett a Szegeden működő rendszer fejlesztése és alkalmazása során összegyűlt kísérleti tapasztalatok is bemutatásra kerülnek.