mezey_andras

A Komjáti Benedek-féle bibliafordítás, valamint annak kultúrtörténeti körülményei és előzményei

Az első szinte teljes egészében magyar nyelven kinyomtatott könyv Komjáti Benedek részleges bibliafordítása volt 1532-ben: Epistolae Pauli lingua Hungarica donataeAz Zenth Paal leueley magyar nyeluen. Előadásomhoz az adta a legfőbb alkalmat, hogy 2013 nyarára, nyelvészek közreműködésével és a Magyar Ferences Rendtartomány anyagi támogatásával sikerült elkészítenem a mű szövegtükrözött, fakszimile kritikai kiadását.A bevezetőben felvázolom, milyen szellemi és materiális feltételeknek kellett teljesülnie ahhoz, hogy a Komjáti-biblia megszülethessen (hazai és külföldi egyaránt), és mely kódexek, nyomtatványok tekinthetők előfutárainak. Komjáti élettörténetének nagyon kevés momentuma ismert, leginkább a bibliafordítás keletkezésének és kinyomtatásának körülményei vannak feltárva; nyilvánvaló pl. Rotterdami Erasmus humanista és kritikai Biblia-kiadásának erőteljes hatása, különösen az egyes páli levelek elé írt történeti „tanulmányokban”, valamint más kódex-szövegemlékek nyomai is kimutathatók. Az Epistola Pauli ezért nemcsak fordítás, hanem kompiláció is egyben, ami miatt azonban nem szabad szerzőjét a mai szerzői jogi megítélés szerint plagizátornak tekinteni. Az előadás további részében több szövegrészlet bemutatásával magának a nyomtatott szövegnek a sajátosságait – s egy-két esetben furcsaságait – ismertetem és elemzem, összefüggésbe hozva ezeket a korábbi magyar nyelvemlékek jellegzetességeivel. Végül röviden összevetem Komjáti művét a sorban utána következő szintén „erazmista” magyar bibliafordítók, Pesti Gábor és Sylvester János munkásságával, kiemelve Sylvester nyelvújítói jelentőségét is.


Mezey András Szabadegyetem - Szeged előadás  

 

Az előadás megtekintése:

Szélessávú I. változat (méret: 256x144 sávszélesség: 89 kb/s)

Szélessávú II. változat (méret: 424x240 sávszélesség: 329 kb/s)

Szélessávú III. változat (méret: 640x360 sávszélesség: 757 kb/s)

LAN változat (méret: 852x480 sávszélesség: 1385 kb/s)


Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.