RRF-2.1.2-21-2022-00012

 

A projekt címe: Komplex Digitális Modellváltás – intelligens fokozatváltás

A projekt azonosító száma: RRF-2.1.2-21-2022-00012

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem


A szerződött támogatás összege: 5 505 358 254 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A támogatási összeg megosztása:


A támogatási

konstrukció

keretében

igényelt,

EU felé

elszámolható

támogatás

(RRF) (Ft)

Hazai

költségvetésből

biztosított,

EU felé

nem

elszámolható

támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi

Tudományegyetem

4 462 069 661 Ft

1 043 288 593 Ft

0

 

 

5 505 358 254 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.07.01. – 2026.04.30.

 

Projektmenedzser: Balogh Szilvia Odett

 

Pénzügyi vezető: Szakálné Csajkás Anita

 

Szakmai vezető: Tóthné Dr. Jancsó Katalin

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Komplex Digitális Modellváltás - Intelligens fokozatváltás” program kiemelt célja a gyakorlati képzéseket, a képzési innovációt, a képzésfejlesztést, az intelligens szakosodást, az ügyfélélmény növelését, a vállalkozási készségek fejlesztését, az agilis munkaerőpiaci illeszkedést, a nemzetköziesítést és a kiszolgáló infrastruktúra energiahatékonyságát segítő digitális fejlesztések megvalósítása.

A projekt tervezett futamideje alatt az alábbi tervezett tevékenységek kerültek kiemelésre:

• Gyakorlati oktatást/képzést közvetlenül segítő digitális infrastruktúra fejlesztése, digitális eszközök beszerzése és telepítése, digitalizációhoz kapcsolódó szolgáltatások, fejlesztési elemek

• Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez a hallgatók és a munkatársak részére

• A felsőoktatási intézmény gyakorlati oktatást szolgáló épületeinek, épületrészeinek energetikai felújítása

• Gyakorlati oktatáshoz kapcsolható és a felsőoktatási intézmény egyéb gyakorlati tevékenységeiben is hasznosuló eszközök beszerzése, nemzetköziesítési és nemzetközi kapacitásfejlesztési tevékenységek, felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzésfejlesztése

 

A projektben tervezett tevékenységek:

1. C tevékenység

- Gyakorlati oktatást/képzést közvetlenül segítő digitális infrastruktúra fejlesztése, digitális eszközök beszerzése és telepítése

- Felsőoktatási hallgatók és dolgozók digitális készségfejlesztése a gyakorlatorientált képzésfejlesztéshez kapcsolódóan

- Képzési tevékenység digitális támogatásához kapcsolódó tevékenységek

2. D tevékenység

- Felsőoktatási hallgatók és dolgozók intelligens szakosodást támogató készségfejlesztése

- Felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzés- és tartalomfejlesztése

- Gyakorlati oktatáshoz kapcsolható és a felsőoktatási intézmény egyéb gyakorlati tevékenységeiben is hasznosuló eszközök és immateriális javak beszerzése

- Felsőoktatási intézményi nemzetköziesítési és nemzetközi kapacitásfejlesztési tevékenységek

3. B tevékenység

- gyakorlati oktatás nyújtásához kapcsolódó épületinfrastruktúra energiahatékonysági – illetve üvegház hatású gázok (ÜHG)15 kibocsátását csökkentő – felújítási célú fejlesztése, átalakítása, korszerűsítéseRRF-2.1.2-21-2022-00012 - Adatkezelési tájékoztató


2022 őszétől induló képzéseink

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány