Válogatott publikációk

1. Digitális sampling és fájlcsere, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 2010, ISBN 978-963306000-1 

2. A német jogrendszer alapjai, in: Betekintés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Bencze Mátyás), Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 126-144. 

3. Betekintés a kínai jog világába, in: Betekintés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Bencze Mátyás), Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 205-220.

4. Betekintés az afrikai jogba, in: Betekintés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Bencze Mátyás), Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 236-244.

5. A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI.tc.); Jogelméleti Szemle, 2004/3. szám, http://jesz.ajk.elte.hu/mezei19.html

6. Szabad felhasználás az osztrák jogrendszerben, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVIII., Fasc. 15., Szeged, 2006

7. Péter Mezei - Regina Henning: Das konstruktive Misstrauensvotum unter besonderer Berücksichtigung der ungarischen Verfassung, WGO – Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 2007/3. szám, p. 175-187.

8. A magáncélú szabad felhasználás a német szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXX., Fasc. 10., Szeged, 2007

9. Copyright, Fair Use and Culture, 39 The University of Toledo Law Review, 2008: p. 653-668.

10. Digitális sampling az amerikai szerzői jogban - Sírba száltok, „groove robbers”?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/3. szám, p. 5-24.

11. Mitől fair a fair? Szerzői művek felhasználása a fair use teszt fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/6. szám, p. 26-68.

12. A sárkány levágott feje helyére mindig kettő új nő? A fájlcseréléssel szembeni küzdelem a P2P szolgáltatók, a felhasználók és az Internetszolgáltatók felelősségének fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 4. (114.) Évfolyam, 2009/3. szám, p. 5-74.

13. Mezei Péter - Németh László: A Direct Download Link (DDL) szolgáltatás szerzői jogi megítélése, Infokommunikáció és Jog, 2009/5. szám, p. 179-186.

14. Mezei Péter - Németh László: Mozgásban a fájlmegosztók - negyedik generációs fájlcserélés a láthatáron?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/2. szám, p. 51-82.

15. Digital Technologies - Digital Culture, Nordic Journal of Commercial Law, Issue 2010/1. (http://www.njcl.utu.fi/1_2010/mezei_peter.pdf)

16. Békés Gergely - Mezei Péter: A sampling megítélése a magyar szerzői jogban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/6. szám, p. 5-32.

17. Tisztul a kép a RapidShare körül? – A DDL szolgáltatók felelősségének a korlátozása, Infokommunikáció és Jog, 2010/6. szám, p. 187-191.

18. Mit hozott 2010 a fájlcserélőknek?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/1. szám, p. 18-36.