Tudományos önéletrajz

Curriculum Vitae

 

Születési idő: 1981. augusztus 20.

Születési hely: Szolnok

Családi állapot: házas

Állampolgárság: magyar


Tanulmányok, végzettségek:

2009. szeptember 24. PhD disszertáció („A digitális sampling és a fájlcserélés kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására”) megvédése nyilvános vitán („summa cum laude” minősítéssel)

2002-2005 Angol jogi szakfordítói képzés, Idegennyelvi Lektorátus, Szeged

1999-2004 Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem),
Állam- és Jogtudományi Kar, jogász nappali képzés („summa cum laude” minősítéssel)

1993-1999 Széchenyi István Gimnázium, Szolnok – kiemelt német/angol nyelvi képzés (1993-1999); kiemelt matematika tagozat (1994-1999)

1988-1993 Zöld Iskola, Szolnok – kiemelt matematika tagozat (1991-1993)

 

Munkahely / Szakmai szervezeti tagságok:

 

2010. 05. 01. - 2011. 03. 31.

2010 -


2009 -

2008 -

2004 -

2002. 02. - 2004. 06.

Az SZTE ÁJTK Doktori Iskola titkára

A Szerzői Jogi Szakértő Testület választott tagja; a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület tagja

A Magánjogot Oktatók Egyesületének tagja

A Szerzői Jogi Egyesület tagja

SZTE, ÁJTK, Összehasonlító Jogi Intézet; Jelenlegi beosztás: adjunktus

Demonstrátor, SZTE, ÁJTK, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék

Előadások az Állam- és Jogtudományi Karon:

 

2008- Összehasonlító Európai Alkotmánytan

2006- Szabad felhasználás a szerzői jogban; Európai jogrendszerek összehasonlítása; Case Law Seminar; Basics of American Law

2004- Összehasonlító Jogtan/Bevezetés a jogrendszerek világába


Konferencia- és tudományos előadások:

2011. december 15. „Zene-szerzés és jog, avagy a szerzői jog a mindennapokban (file-cserebere)”, Junior-Szabadegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

2011. június 24. „Future Legal Aspects of Long Term Preservation”, Digitisation of Cultural Heritage and Long Term Preservation – the Role of e-Infrastructures, Budapest DC-NET Conference, Budapest

2011. június 17. „A könyvdigitalizálás jövője Európában”, Európai jogi kultúra – megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, Magánjogot Oktatók Egyesülete-ELTE ÁJK konferencia, Budapest

2011. június 4. „The Comparative Evaluation of the Liability of Direct Download Link Service Operators”, Law and Society Conference 2011, San Francisco, Egyesült Államok

2011. február 3. „Challenges of Online Piracy on Copyright’s Future Global Effects of P2P Filesharing”, Global IP Strategies after the Crisis – The World has Changed, Kitzbühel, Ausztria

2011. február 3. „Az információs társadalom kihívásai és a szerzői jog”, Információs Társadalom Alprogram, Szakmai Konferencia, Szeged (társszerzős előadás dr. Németh László, Ph.D. hallgatóval; előadta: dr. Németh László)

2010. december 8. „Double jeopardy itt és ott”, Összehasonlító Jogi Konferencia, Szeged

2010. július 25-31. A XVIII. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Konferencia nemzeti jelentésének felelőse „The Balance of Copyright” témakörben, Washington D.C., Egyesült Államok

2010. május 28. „Digital Technologies – Digital Culture”, Law and Society Conference, Chicago (IL), United States

2010. február 11. „Hírközlési törvény az új technológiák fényében”, InCa Szakmai Napok 2010, Szeged

2008. május 31. „Filesharing Spreading over Oceans – Deep Water for Authors?”, Law and Society Conference, Montréal, Kanada

2008. április 25. „A fájlcserélés jogi megítélése az óceán két oldalán – mély vízben a szerzők?”, I. Szegedi Összehasonlító Jogi Napok, Szeged

2007. július 26. „Copyright, Fair Use and Culture”, Law and Society Conference, Berlin, Németország

2007. április 20. „Szabad felhasználás és a kultúra”, DE-ÁJK IV. Doktorandusz Konferencia, Debrecen

2005. november 18. „The Most Important Changes of the Hungarian Court System After the Transition”, Szegedi Tudományegyetem, Regionális Konferencia, Szeged

2005. április 21. „A női esélyegyenlőség kérdése – különös tekintettel az afgán helyzetre”, ELSA Esélyegyenlőségi Konferencia, Szeged

2005. április 21. „Új osztrák alkotmány a láthatáron”, ELSA Összehasonlító Jogi Konferencia, Szeged

 

Egyetemi vendégelőadások:

 

2012. május 21-23.

 

Innovation Business Regulation in Europe and Beyond: Current Issues and Perspectives”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2011. október 17-21.

Foundations of International and European Intellectual Property Law”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2011. május 4-6.

 

Innovation Business Regulation in Europe and Beyond: Current Issues and Perspectives”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2011. február 14-17.

„Internet and Digital Copyright Law”, Faculté de Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, Franciaország

2010. október 25-28.

 

Free Use of Copyrighted Materials”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2010. augusztus 16-18.

Copyright in the Digital Age”, Case Western Reserve University, School of Law, Cleveland (OH), Egyesült Államok

2010. augusztus 9-12.

Copyright in the Digital Age”, University of Toledo, College of Law, Toledo (OH), Egyesült Államok

2010. május 17. - július 9.

Intellectual Property Law Policy – National and International”, University of Baltimore, Baltimore (MD), Egyesült Államok

2010. március 29-31.

 

Innovation and Communication Law of the European Union”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2009. november 7-13.

Free Use of Copyrighted Materials”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2009. április 6-8.

 

Law and Knowledge Society II. – Intellectual Property, Contract and Markets”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2008. szeptember 22-24.

Free Use of Copyrighted Materials”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2007. október 1-3.

Free Use of Copyrighted Materials”, Erasmus Oktatói Mobilitás, Turun Yliopisto, Turku, Finnország

2005. december 14.

The Hungarian Court System after the Transition”, Szentpétervár, Oroszország


Külföldi kutatóutak:


2008. 06. 1-8.

 

2006. 08. 13. - 09. 03.

2006. április

2005. december 10-20.

2005. március

University of Baltimore, College of Law, Baltimore, Egyesült Államok, Prof. Phillip J. CLOSIUS meghívására

University of Toledo, College of Law, Toledo, Egyesült Államok, Prof. Phillip J. CLOSIUS meghívására

Karl-Franzens Universität, Graz, Ausztria, Prof. Brigitta LURGER meghívására

Rossijskij Gorudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet, Szentpétervár, Oroszország, testvéregyetemi tanulmányút

Karl-Franzens Universität, Graz, Ausztria, Prof. Brigitta LURGER meghívására

 

Nyelvtudás:

Magyar anyanyelv

Angol nagyon jó (felsőfok, „C”)

Német nagyon jó (középfok, „C”)


Publikációk:

Monográfiák, könyvek

1. Digitális sampling és fájlcsere, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 2010, ISBN 978-963306000-1

Könyvfejezet

1. A német jogrendszer alapjai, in: Betekintés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Bencze Mátyás), Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 126-144.

2. Betekintés a kínai jog világába, in: Betekintés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Bencze Mátyás), Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 205-220.

3. Betekintés az afrikai jogba, in: Betekintés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Bencze Mátyás), Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 236-244.

4. The Most Important Changes of the Hungarian Court System after the Transition, in: Legal Transitions – Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union (Szerk.: Balogh Elemér – Hegedűs Andrea – Mezei Péter – Szomora Zsolt – Traser Julianna Sára), Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007: p. 123-134.

5. Hungarian National Report on the Balance of Copyright (megjelenés alatt), Springer Verlag

6. Double Jeopardy itt és ott, In: Badó Attila (szerk.): Az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézetének kiadványa, Szeged (megjelenés alatt)

Tanulmányok

1. A joghézag kérdése, Jogelméleti Szemle, 2002/2. szám http://jesz.ajk.elte.hu/mezei10.html

2. A bírák szerepe a jogrendszerben - A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében, Jogelméleti Szemle, 2002/3. szám, http://jesz.ajk.elte.hu/mezei11.html

3. A bírák szerepe a jogrendszerben, in: Tudományos Diákköri Szemle – 2003, Szerk.: Badó Attila – Bóka János, Nyitott Könyv Kiadó, 2003: p. 220-251.

4. A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI.tc.); Jogelméleti Szemle, 2004/3. szám, http://jesz.ajk.elte.hu/mezei19.html

5. A női esélyegyenlőség kérdése - különös tekintettel az afgán helyzetre, Jogelméleti Szemle, 2005/3. szám, http://jesz.ajk.elte.hu/mezei23.html

6. A fair use doktrína az amerikai szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVII., Fasc. 13., Szeged, 2005

7. Új osztrák alkotmány a láthatáron, Kontroll, 2006/1. szám, p. 66-87.

8. Szabad felhasználás az osztrák jogrendszerben, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVIII., Fasc. 15., Szeged, 2006

9. Péter Mezei - Regina Henning: Das konstruktive Misstrauensvotum unter besonderer Berücksichtigung der ungarischen Verfassung, WGO – Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 2007/3. szám, p. 175-187.

10. A magáncélú szabad felhasználás a német szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXX., Fasc. 10., Szeged, 2007

11. Szabad felhasználás és kultúra - Észrevételek a Gowers-jelentéssel kapcsolatban, Debreceni Jogi Műhely, 2008/1. szám, http://www.law.klte.hu/jogimuhely/02_hun_index.htm

12. Mezei Péter - Regina Henning: A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban, De Iurisprudentia et Iure Publico, 2008/1. szám, http://www.dieip.hu/2008_1_05.pdf, p. 1-20.

13. Copyright, Fair Use and Culture, 39 The University of Toledo Law Review, 2008: p. 653-668.

14. Digitális sampling az amerikai szerzői jogban - Sírba száltok, „groove robbers”?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/3. szám, p. 5-24.

15. Mitől fair a fair? Szerzői művek felhasználása a fair use teszt fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/6. szám, p. 26-68.

16. A sárkány levágott feje helyére mindig kettő új nő? A fájlcseréléssel szembeni küzdelem a P2P szolgáltatók, a felhasználók és az Internetszolgáltatók felelősségének fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 4. (114.) Évfolyam, 2009/3. szám, p. 5-74.

17. Badó Attila - Bencze Mátyás - Mezei Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, Előkészítő tanulmány, OTKA-73089 (2009), http://www.juris.u-szeged.hu/oji/common/main.php

18. Mezei Péter - Németh László: A Direct Download Link (DDL) szolgáltatás szerzői jogi megítélése, Infokommunikáció és Jog, 2009/5. szám, p. 179-186.

19. Digitális technológiák - digitális kultúra, Acta Juridica et Politica, Tomus LXXII., Fasc. 12., Szeged, 2009

20. Molnár István - Mezei Péter: Szavatosság és termékfelelősség a licenciaszerződésben az egyetem, mint licenciaadó szemszögéből, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/1. szám, p. 19-54.

21. Mezei Péter - Németh László: Mozgásban a fájlmegosztók - negyedik generációs fájlcserélés a láthatáron?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/2. szám, p. 51-82.

22. Digital Technologies - Digital Culture, Nordic Journal of Commercial Law, Issue 2010/1. (http://www.njcl.utu.fi/1_2010/mezei_peter.pdf)

23. Békés Gergely - Mezei Péter: A sampling megítélése a magyar szerzői jogban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/6. szám, p. 5-32.

24. Tisztul a kép a RapidShare körül? – A DDL szolgáltatók felelősségének a korlátozása, Infokommunikáció és Jog, 2010/6. szám, p. 187-191.

25. Mit hozott 2010 a fájlcserélőknek?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/1. szám, p. 18-36.

26. A szerzői jog jövője (is) a tét - Gondolatok a Google Books könyvdigitalizálási projektről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/5. szám (Megjelenés alatt)

27. A könyvdigitalizálás jövője Európában, Konferencia kiadvány, Magánjogot Oktatók Egyesülete (Megjelenés alatt)

Cikkek

 

1. A bírák szerepe a jogrendszerben – Száz év magyar jogelméleti gondolkodóinak felfogásában, Jogelméleti Szemle, 2003/1. szám, http://jesz.ajk.elte.hu/mezei13.html

2. Előszó az Osztrák Alkotmány szövegéhez, in: „Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban”, Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 21-22.

3. Előszó a Német Alkotmány szövegéhez, in: „Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban”, Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 723-724.

4. Az online kalózkodás kihívásai az internetszolgáltatók számára, Média - Kábel - Műhold, 2010. március, p. 24-25.

5. Mezei Péter - Németh László: Internetes fájlcserélő televíziózás - A P2PTV technológiai és jogi sajátosságai, Média - Kábel - Műhold, 2010. június, p. 30-31.

6. Mezei Péter - Németh László - Békés Gergely - Munkácsi Péter: Futball VB tévén és neten – A sportközvetítések letöltési tapasztalatai, Média - Kábel - Műhold, 2010. november, p. 54-55. (A teljes kutatás elérhető az alábbi weboldalon: http://www.inca-nms.com/index2.php?option=com_flipdoc&view=flipdoc&Itemid=53&lang=hu)

7. Future Legal Aspects of Long Term Preservation. In: Case study report – Long Term Preservation, D5.1 of the INDICATE project, 2011 (Megjelenés alatt)

8. A digitális szocializmus és a telekommunizmus kritikája a szerzői jog szemszögéből, Ünnepi eKönyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára (Megjelenés alatt)

Recenziók

1. Recenzió Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése c. könyvéhez, De Iurisprudentia et Iure Publico, 2011/1. szám (http://dieip.hu/2011_1_08.pdf)

Szerkesztői, főmunkatársi feladatok:

Könyvek:

1. Jerome Frank: Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Válogatott írások), Szent István Társulat, Budapest, 2006

2. Legal Transitions – Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007

3. Természeti és ipari katasztrófák – Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében, Konferencia kiadvány (Szerkesztés alatt)

Periodika:

2006- Kontroll

Jelentősebb, publikációban megjelent fordítások:

Jerome Frank: Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Válogatott írások), Szent István Társulat, Budapest, 2006: pp. 19-27., 33-42., 67-70., 119-139.

Az osztrák Alkotmány. In: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban (Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila), KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 23-109.

Badó Attila: Esküdtszéki ítéletek – Futni hagyott bűnösök?, Studio Batiq, Szeged, 2004: p. 125-138.

Bevezetés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Loss Sándor), 2. Kiadás, Nyitott Könyv Kiadó, Szeged, 2004: p. 106-219.


Saját szerzői jogi blog: http://copyrightinthexxicentury.blogspot.com/

Vendég blogger státusz: http://eszerint.blog.hu/

 

Társadalmi jellegű tevékenység: 

2006- Alapítványi kurátor, Közösségek Európájáért Alapítvány

Társadalmi jellegű előadások:

2005. október 8. „Kihívások és lehetőségek a magyar felsőoktatásban”, A FIATALOKÉRT Közhasznú Egyesület rendezvénye, Cegléd

2005. április 20. „A női esélyegyenlőség kérdése – különös tekintettel az afgán helyzetre”, Közéleti Kávéház, Szeged

Ösztöndíjak és egyéb díjak:

2009- Regionalkoordinator, Robert Bosch Stiftung

2008-2011 során Rövid időtartamú ÖAD kutatói ösztöndíj (Karl-Franzens Universität, Graz) hét ízben

2007-2009 Tandemlektor, Robert Bosch Stiftung

2006. április ÖAD kutatói ösztöndíj (Karl-Franzens Universität, Graz)

2004. július A Szegedi Jogi Tudományért Emlékérem

2003. április III. helyezés a debreceni OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának Jogbölcseleti Tagozatán „A bírói jog elmélete és gyakorlata” című munkával; részvétel a Magánjogtörténeti Tagozaton „A magyar szerzői jog története az első törvényi szabályozásig” című pályaművel

2002-2004 Köztársasági Ösztöndíjas két ízben

2002-2004 Szeged Városi Ösztöndíjas két ízben