Előadónkról - Dr. Mezei Péter

Mezei_PeterDr. Mezei Péter Szolnokon született 1981-ben. Általános és középiskolai tanulmányait Szolnokon, egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen (2000-ig JATÉ-n) végezte, ahol 2004-ben szerzett jogász diplomát, majd 2006-ban jogi szakfordítói képesítést.

Kutatásai egyetemi évei óta a szerzői jog témaköre körül mozognak. Míg hallgatóként a szerzői jog történeti vonatkozásaival ismerkedett meg, addig egyetemi oktatóként a jogág aktuális kérdéseire fókuszál, különös tekintettel a digitális technológiák és az internet által a szerzői joggal szemben támasztott kihívásokra. Ezzel összefüggésben közel 40 publikáció fűződik a nevéhez, s mindezidáig nyolc országban járt kutatói ösztöndíjjal, avagy adott elő szakmai rendezvényeken a külföldi kollégák előtt, illetve tartott vendégelőadást neves egyetemek hallgatóinak. Doktori fokozatát 2010-ben szerezte a digitális sampling és a fájlcsere szerzői jogra gyakorolt kihívásairól írt értekezésével.

2004 óta dolgozik az Összehasonlító Jogi Intézet munkatársaként, ahol az elmúlt hét évben az Intézet Erasmus kapcsolataiért felel, valamint 2005 óta vezeti az Amerikai Jogi Szakértői Képzést, illetve 2008 óta az Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordítói Szakirányú Továbbképzést.