Válogatott publikációk

Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről.
Prím Kiadó, 2000 1-296.o.

Information Society Dimensions
JATE Press, 2009 p. 1-210

Társadalmi informatika I. Bevezetés (Juhász Lillával)
Információs Társadalomért Alapítvány, 2008 1-190.o.

Úton a digitális kori kormányzás felé
DEMOS Magyarország, 2008 február 1-81.o.

Bevezetés az információtörténelembe
Gondolat Kiadói Műhely, Budapest, 2004 1-208.o.

Információáramlás a kora-újkorban (Szerk: Z. Karvalics László – Kiss Károly)
Gondolat, Bp. 2004 1-194.o.

Információ, társadalom, történelem (válogatott írások)
Typotex, Budapest, 2003 1-264.o.

Az információs társadalom keresése
Infonia-Aula, Bp. 2002 pp. 163.

Malajzia. Út az információs társadalomba (Veszelka Tamással)
Kossuth Kiadó 1997 1-87.p.

Információs társadalom (A technikától az emberig) Egyetemi jegyzet.
Műegyetemi Kiadó, 1995 1-120.o.