Elóadónkról - Dr. Z. Karvalics László

Z. Karvalics LászlóZ. Karvalics László (49) történész, információs társadalom kutató, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtár-és Humán Információtudományi Tanszékének egyetemi docense, az ITTK (Információs Társadalom-és Trendkutató Központ) volt igazgatója, örökös tiszteletbeli elnöke (2006-tól). Számos, információs társadalommal és információtudománnyal foglalkozó kurzus kidolgozója, szakkönyv és tanulmány szerzője. Kar Kiváló Oktatója (1999), Széchenyi-Ösztöndíjas (2000-től). Főbb kutatási témái: az információs társadalom születése, elméletei, az Internet kultúrtörténete, közoktatás és tudomány az információs társadalomban.