Tudományos önéletrajz


Személyi adatok:

Név: Farkas Andrásné, Dr. Borbényi Zita

Születési hely, idő: Kiskunhalas, 1950. június 10.

Foglalkozás: orvos, egyetemi tanár

 

Egyetemi végzettség: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Általános Orvosi Kar, Szeged, 1974-ben „Sub auspiciis

rei publicae popularis” minősítéssel általános orvosi

diploma (5/1975. O.E..)

Szakképzettség:

1979 - belgyógyászat szakvizsga

1990 - klinikai haematológia szakvizsga

 

Munkahelyi beosztás:

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

1974-79. között klinikai orvos

1980-89. egyetemi tanársegéd

1989-96. egyetemi adjunktus

1996-2004. egyetemi docens

2004 szeptember 1-től egyetemi tanár

 

Egyetemi oktatómunka:

graduális oktatás

1974-79. belgyógyászati propedeutika oktatása orvostanhallgatóknak

1979-89. belgyógyászat és klinikai hematológia gyakorlati oktatása orvos-és gyógyszerészhallgatóknak

1989-től a belgyógyászat és klinikai hematológia elméleti oktatás angol és magyar nyelven.

Speciálkollégium: őssejt-transzplantáció aktuális kérdéseiről

Szakdolgozat konzulens: fogorvos és orvostanhallgatóknak angol és magyar nyelven egyaránt.

TDK tevékenység: eddig 18 hallgató TDK-s munkáját irányítottam, közülük 1 hallgató a SZTE TDK Konferenciáján Kaáli különdíjban részesült 1994-ben ill. a Tudományegyetemek Országos TDK Konferenciáján harmadik helyezést ért el 1997-ben. Egy hallgató 2003-ban az Egyetemi hallgatók Országos Korányi Konferenciáján első helyezést ért el. Évente átlagosan 3-4 végzős hallgató diplomamunkájának konzulense vagyok, eddig összesen 26 diplomamunka elkészítését koordináltam.

postgraduális oktatás:

A SZTE Doktori Iskola Immunológiai Alprogramjában Ph.D. hallgatók munkájának koordinálása. A klinikai hematológus ráépített szakorvosképzés elméleti és gyakorlati felkészítése.

Az Egészségügyi Miniszter megbízásából a klinikai hematológus ráépített szakvizsga vizsgabizottságának tagja.

Előadó: a klinikai transzfúziológusok, laboratóriumi szakorvosok, anaesthesiológusok szakvizsga előkészítő tanfolyamain.

A háziorvos jelöltek továbbképző tanfolyamain felkért előadók.

1995-ben a SZOTE Habilitációs Bizottsága az egyetem habilitált oktatójává fogadott. Rendszeresen meghívott előadó vagyok a nemzetközi továbbképző tanfolyamokon (UICC, EORTC).

 

Tudományos tevékenység:

1976-tól részvétel a Hematológia Munkacsoport klinikai és tudományos tevékenységében.

1988-ban kandidátusi címet szerzett. Az értekezés címe: Klinikai és in vitro megfigyelések myelodysplastikus syndromában”.

A MTA Doktori Tanácsának felkérése Ph.D. értekezések bírálója, és a bíráló bizottság tagja (korábban a kandidátusi disszertációk bírálója).

 

Referensi tevékenység hazai és külföldi szakmai folyóiratokban:

Orvosi Hetilap

Neurológiai Szemle

Transzfúziológia Hematologia (a Szerkesztőség tagja)

International Journal of Cancer

Hematológia Mozaik (szerkesztő)

 

Közös kutatási programok:

Swiss Institute of Experimental Cancer Research, Svájc

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológia Központ

European Organization of Research and Treatment of Cancer

Erasmus Egyetem Pathologia Intézet, Rotterdam

 

Ösztöndíjak, nemzetközi továbbképzések:

1982- Paterson Laboratórium Manchester, 6 hónap

1985-Christie Hospital Department of Immunology Manchester, 6 hónap

1987-University of Innsbruck, Austria, 2 hét

1989-ben UICC grant, Swiss Institute for Experimental Cancer Research Lausanne, Svájc, 1 hónap

1989-ben University of Ulm, 2 hét

1991-ben Swiss National Fund, ISREC Lausanne, Svájc, 6 hónap

1999-ben Karmanos Cancer Center University of Michigan, USA, 1 hónap

2003-ban University of Ulm, 1 hét

 

Kitüntetések:

„Sub auspiciis rei publicae popularis” általános orvosi dipoloma, 1974.

Felsőoktatási tanulmányi érdemérem, 1975.

Kiváló orvos, 1982.

Az évfolyam kiváló oktatója, 2000, 2002.

 

Tagság tudományos társaságokban

Nemzetközi Tudományos Tagság:

American Society of Hematology

European Stem Cell Club

International Union Against Cancer

European Organisation of Research and Treatment of Cancer

International Society of Hematology: a Magyar Hematológiai és

Transzfúziológiai Társaság képviselője

European Hematological Association.

Magyar Tudományos Társaságok:

Magyar Onkológus Társaság

Magyar Belgyógyász Társaság

Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság

 

Tudományos közéleti tevékenység

1990-től a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság elnökségi tagja

1992-1997. Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság jegyzője

1997-2003. Magyar Hematológiai és Transzfúziolóigiai Társaság főtitkára

1991-től a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégiumi tagja

1994-2007. a MTA SZAB Hematológiai Munkabizottság titkára

2008-tól a MTA SZAB Hematológiai Munkabizottság elnöke

2000-2004. között Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2005-től Regionális Hematológus Szakfelügyelő

 

Tanácsadó, szakértő

A Szegedi Tudományegyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Intézeti Tanácsának tagja

A SZTE Infekció Kontroll Bizottságának tagja

A SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ TDK vezetője.

Előadások, közlemények

Közlemények

126 tudományos közlemény (56 idézhető abstract)

83 magyar, 43 angol, 5 könyvrészlet

A folyóiratok összesített impakt faktora 121.418 abstractokkal együtt

Idézettség (nem tekintve a saját) 55

Előadások

164 tudományos előadás

98 magyar, 66 angol

 

Nyelvismeret

Angol, Á-42627/1984.

Német

Orosz (alapfokon)