Tudományos önéletrajz


Dr. Szabó Gábor

Születési év: 1954

Diploma: Okleveles fizikus (JATE, Szeged)

Tudományos fokozat: Az MTA rendes tagja (2010)

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged

Jelenlegi beosztás: egyetemi tanár, rektor

Tudományos érdeklődés, fő kutatási területek:

 • fotoakusztikus spektroszkópia, ultragyors lézerspektroszkópia,
 • femtoszekundumos impulzusok előállítása,
 • nemlineáris optika, kvantumrendszerek optimális kontrollja,
 • lézerek orvosi alkalmazásai.

Munkahelyek, beosztások:

 • SZTE, rektor, 2010-
 • SZTE Fizika Doktori Iskola vezetője, 2007-
 • SZTE Műszaki és Anyagtudományi Intézet, igazgató, 2004-
 • kutatás-fejlesztési helyettes államtitkár, OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000-2002.
 • tanszékcsoport vezető, Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoport, 1996-2000, 2007-
 • egyetemi tanár, JATE (jelenleg SZTE) Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 1994-
 • egyetemi adjunktus, JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 1984-94
 • tanársegéd, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék 1981-84
 • ösztöndíjas gyakornok, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék 1978-81

Bizottsági tagságok:

 • A Magyar Innovációs Szövetség elnöke, 2007-
 • A Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, 2003-2006
 • MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja 2009-
 • MAB Plénumának tagja, a Fizikai Képzési Ági Bizottság elnöke, 1998-2000
 • MAB Plénumának tagja, a Doktori és a Fizikai Képzési Ági Bizottság elnöke 2007-2009
 • MAB Elnökségének tagja, 2007-2009
 • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, 2003-2006, tagja 2007-
 • MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságának elnöke, 1999-2006, tagja 2007-
 • A Szegedi Felsőoktatási Szövetség Stratégiai Bizottságának elnöke, 1998-1999
 • MTA Fizikai Doktori Bizottságának tagja, 2004-2007
 • SZTE TTK Doktori Tanácsának elnöke, 1993-2000
   

Külföldi tanulmányutak:

 • Jénai Egyetem, 1997-98, 6 hónap, vendégprofesszor
 • Osakai Egyetem, 1995-96, két hónap, vendégprofesszor
 • Rice University, Houston 1990-95, összesen 2 év, vendégprofesszor
 • Max-Planck-Institute für biophysikalische Chemie, Göttingen, 1981-89 összesen 4,5 év, vendégkutató

Díjak:

 • SZTE TTIK Pro Facultate Díja (2011)
 • Szegedért Alapítvány Szőkefalvi-Nagy Béla-díja (2010)
 • Pro Urbe Díj Szeged (2009)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2009)
 • Gábor Dénes Díj (2004)
 • MTA Akadémiai Díj (2000)
 • Széchenyi Ösztöndíj (1998)
 • MTA Fizikai Díj (1991)
 • Magyar Fizikai Társaság Schmid-Díj (1989)
 • Az MTA Fiatal Kutatók Díja (1986)
 • A Magyar Hallgatói Szövetség Tudományos Kutatói Díja (1976)

Tudományos közlemények:
 • nemzetközi folyóiratokban: 99, nemzetközi konferenciákon: 121, magyar nyelvű közlemények: 24
 • hivatkozások (önhivatkozások nélkül): 1263
 • összesített impakt faktor: 202,791
 • szabadalmak: 10 magyar, 5 USA, 3 német szabadalom

Részvétel kutatási és ipari projektekben 2005-től kezdődően:

Témavezetőként 17 db, résztvevőként szintén 17 db projektben vett/vesz részt, melyekből 2 db EU-s pályázat.

Ipari partnerekkel közös projektek:

 • Mol Nyrt: 6 db
 • GE Hungary Zrt.: 3 db
 • Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. és Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft.: 1 db