Bemutatkozás


SZTE SZAOK Transzfuziológiai Tanszék

6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

Magasföldszint Irodasor

Titkárság: Süveges Rebeka Lilla

Telefon: +36-62/544-963

E-mail: office.trans@med.u-szeged.hu

Intézetvezető: Dr. habil Marton Imelda PhD

Tanszékvezető egyetemi docens

Telefon: +36-62/546-805
Bemutatkozás

Transzfuziologia

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara az Egyetemi Tanács 1999. április 20-i ülésén Transzfuziológiai Tanszéket alapított, melynek vezetésére Dr. Vezendi Klára egyetemi docens kapott megbízást. A Tanszék feladata a transzfuziológia graduális és posztgraduális oktatása, a transzfuziológia területére vonatkozó tudományos tevékenység folytatása, valamint a klinikai transzfuziológiával kapcsolatos egyetemi feladatok ellátása.


2017-ben a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló rendelet -18/2016. (VIII. 5.) EMMI – megjelenését követően Prof. Dr. Bari Ferenc dékán úr kezdeményezésére az országban elsőként indítottuk el a graduális transzfuziológia oktatást, amely kompetenciát ad a végzett medikus hallgatónak arra, hogy orvosi diplomája átvétele után a transzfúzióval kapcsolatos orvosi teendőket önállóan végezhesse. A curriculum reform keretében a kötelező graduális képzés elméleti és gyakorlati tematikájának kidolgozásával Dr. Marton Imelda egyetemi adjunktust bízták meg. A 2018/19-es tanévtől kötelező tantárgyként szerepel a transzfuziológia a szigorló év tematikájában. A képzés teljesítése szakmai kompetenciát ad a transzfúzió végzésére és egyenértékű a rezidens törzsképzés keretében előírt „2 hetes transzfúziós tanfolyammal”.


A tanszék oktatási feladatai folyamatosan bővülnek, mivel az ápoló BSC és MSC képzés tantervében is kötelező tantárgy lett a transzfuziológia. E mellett a posztgraduális transzfuziológia oktatás, a transzfúziót végző szakmák klinikusainak transzfuziológiai továbbképzése, és a transzfuziológus szakorvosjelöltek képzése, szakvizsga előkészítő és szinten tartó továbbképző tanfolyamok szervezése, és az utánpótlás nevelés szintén fontos feladat. Tudományos munka végzésére, szakdolgozat téma választására az OVSZ-el és a klinikai szakmákkal történő együttműködésben számos lehetőség kínálkozik.

A Tanszék a Petri Gábor Klinikai tömb (Semmelweis u.8) magasföldszint 11. sz. irodájában található.