Az Egyetemről >> Szervezeti felépítés >> Központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységek >> Betegellátás >> Sebészeti Klinika

Dr. Varró András professzor a Jancsó Miklós Emlékérem 2021. évi díjazottja

A SZAOK Kari Tanácsának döntése alapján a Jancsó Miklós Emlékérem 2021. évi díjazottja Dr. Varró András professzor. Az Emlékérem átadására és az Emlékelőadásra 2022. április 27-én került sor Szemészeti Klinika Kukán Ferenc termében.

Prof. Dr. Lázár György dékán méltatta Dr. Varró András professzor életútját, majd átnyújtotta számára az Emlékérmet.

Ezt követően került sor az Emlékelőadásra, melynek címe „A repolarizációs rezervtől a hirtelen szívhalálig” volt. Gratulálunk!

Az SZTE SZAOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetben Dr. Baczkó István tanszékvezető köszöntötte az ünneplőket.

Ezt követően Prof. Dr. Lázár György dékán és a tanszékvezető közösen koszorúzták meg ifj. Jancsó Miklós professzor emléktábláját.


Jancsó professzor emléktáblájának megkoszorúzása után, az Emlékelőadás előtt kapta meg az emlékérmet.

3.a