Hírek

Gratulálunk!
Antal Szabolcs István (SZTE Radiológiai Klinika), Gera Imre (SZTE Informatikai Intézet) és Bálint Armand Rafael (SZTE Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék) PhD hallgatók hétvégén Prágában a CEE Hacks által szervezett European Healthcare Hackathonon a "Temporal Convolutional Network for AS detection" projektjükkel megnyerték az Edwards Lifesciences 2000 eurós különdíját.
A díj átadó megtekinthető a https://www.youtube.com/watch?v=Sr3iB3UJ_eg&t=8138s linken.
IMG_6437
Gratulálunk a Radiológiai Klinika TDK hallgatóinak a konferencián elért helyezéseikhez!
Vigh András I. díj,
Kakuja Flóra I. díj,
Horváth Regina I díj,
Pósa Bence III. díj,
Káté Eszter III. díj.
257558842_4893120760722353_529472963984162276_n

Gratulálunk az új radiológus szakorvosoknak!

csoportkep

Functional connectivity lateralisation shift of resting state networks is linked to visuospatial memory and white matter microstructure in relapsing-remitting multiple sclerosis by Dániel Veréb, Márton Kovács, Krisztián Kocsis, Eszter Tóth, Bence Bozsik, András Király, Nikoletta Szabó, Bálint Kincses, Péter Faragó, Zsanett Fricska-Nagy, Krisztina Bencsik, Péter Klivényi, Zsigmond Tamás Kincses
Gratulálunk Dani!
Screenshot_2021-11-05_at_19.12.12


November 13-án ONLINE tartjuk a hagyományos rendezvényünket. Idén a térdet választottuk a fő témának. Délután az esetismertetéseké a főszerep. Regisztrációkat és esetismertetéseket is még elfogadunk. Részletek: https://u-szeged.hu/szakk/differenci-210908/differenci

Terd

November 15-17 között rendezzük az MR tanfolyamunkat. A járványügyi helyzet miatt a rendezvényt ON-LINE tartjuk. Jelentkezéseket még elfogadunk. Részletek: https://u-szeged.hu/szakk/mr-tanfolyam-2021/mr-tanfolyam

Screenshot_2021-11-04_at_21.29.28

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Radiológiai vizsgálatok során végzett adatkezelésekről

 

 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a radiológiai vizsgálatokhoz tartozó adatkezeléseinkre.

 

1. Kihez fordulhat?

 

A radiológiai vizsgálatok adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

 

Szegedi Tudományegyetem

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Radiológiai Klinika

mint adatkezelő szervezeti egység

Kapcsolattartó neve: Dr. Csomor Angéla

Levelezési cím: 6724 Szeged, Semmelweis u. 6.

Tel.: +36 (62) 54-68-47

E-mail cím: office.radio@med.u-szeged.hu

Honlap cím: https://u-szeged.hu/szakk/radiology

Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1., valamint 11.2. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

· a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és

· az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.), továbbá

· az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban Eütv.)

rendelkezései szerint kezeli.

 

3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen.

A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/hu/adatvedelem.html

 

4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A radiológiai vizsgálat során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük – 1. betegelőjegyzés, 2. betegvizsgálat, 3. orvostudományi kutatás.

 

4.1. Betegelőjegyzés

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név

Beazonosítás

Önkéntes hozzájárulás

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a vizsgálatot követő három hónapig

TAJ szám

Beazonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Radiológiai felvétel típusa

A betegvizsgálat koordinációja érdekében

Vizsgálat tervezett időpontja

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során.

 

4.2. Betegvizsgálat

 

4.2.1. Kórházi informatikai rendszerben végzett adatkezelések (eMedSolution)

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név

Beazonosítás érdekében

Jogi kötelezettség teljesítése

(Eüak. 28. § és Eütv. 136. §)

Eüak. 30. §-ban rögzített kötelező megőrzési ideig:

- zárójelentés: 50 év

- képalkotó diagnosztikai felvételről készített lelet: 30 év

- egyéb egészségügyi dokumentáció: 30 év

Születési dátum és hely

Anyja neve

TAJ szám

Beazonosítás érdekében

Telefonszám

Email cím

Lakóhely

Kapcsolattartás érdekében

Legközelebbi hozzátartozó és elérhetősége

Gyógykezelés és dokumentációs kötelezettség okán

Ellátási esemény adatai

Radiológiai lelet

 

4.2.2. Radiológiai képfelvétel és tárolása (orvosi képtároló és feldolgozó rendszer – eRAD)

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Születési dátum és hely

Anyja neve

TAJ szám

Beazonosítás érdekében

Jogi kötelezettség teljesítése érdekében

(Eüak. 28. §, és Eütv. 136. §)

Eüak. 30. §-ban rögzített kötelező megőrzési ideig:

- képalkotó diagnosztikai felvétel: 10 év

A beutaló szövege

Gyógykezelés, valamint dokumentációs kötelezettség okán

Kért vizsgálatnak megfelelő radiológiai felvétel

Vizsgálati adatok

(Pl: Kontrasztanyag mennyiség és típus, sugárdózis, a vizsgálat során tett megfigyelések)

 

4.3. Orvostudományi kutatás

 

4.3.1. Orvostudományi kutatásról szóló tájékoztatás

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Az eMedSolution-ban rögzített kapcsolattartási adatok

Az orvostudományi kutatásról szóló tájékoztatás kiküldéséhez használjuk

Jogos érdekből

A tájékoztatás kiküldése során önálló adatbázis nem jön létre. A kapcsolattartási adatokat az e-MedSolution tárolja a Eüak. 30. §-ban rögzített kötelező megőrzési ideig.

 

Önt az egészségi állapotához illeszkedő kutatásban történő részvétel lehetőségéről személyesen tájékoztatjuk, vagy a gyógykezelés során korábban felvett kapcsolattartási adatát (e-mail címét, vagy lakóhelyét) használjuk fel erre a célra. A megkeresésünk Önt semmire sem kötelezi, Ön szabadon eldöntheti, hogy részt kíván-e venni az adott orvostudományi kutatásban vagy nem él ezzel a lehetőséggel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen irányú megkereséseink ellen tiltakozással élhet. Az Ön tiltakozásának semmilyen hatása nincs az Ön betegellátására, ugyanakkor a tiltakozás azt eredményezi, hogy Ön attól az időponttól kezdve semmilyen tájékoztatást nem kap arról, ha az Ön egészségi állapotához tartozóan új gyógyító eljárás, új készítmény orvostudományi kutatása kezdődik meg az Intézményünkben.

Amennyiben a kutatási részvétele mellett dönt, ezt az Önkéntes hozzájárulás elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével erősítheti meg írásban. A formanyomtatványon felvett adatkörök jogszabályon alapulnak – a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 4. § (5) bekezdése szerint. A kitöltött formanyomtatványt a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, azonban legfeljebb az adott kutatási projekt lezárását követő 10 évig.

 

4.3.2. Orvostudományi kutatás adatkezelése

 

A kutatások adatkezelését (kezelt adatok körét, adatkezelés célját, adatkezelés jogalapját, megőrzési idejét) mindig az adott kutatás határozza meg. Minden kutatás hatósági engedélyhez kötött, az engedélyezési eljárás része egy etikai és adatvédelmi szempontú jóváhagyás.

Az aktuális kutatásainkról a kapcsolattartó felkeresésével (vö.: adatkezelési tájékoztatónk 1. pontja) tájékozódhat, vagy ezt önállóan is megteheti a http://www.klinikaikutatas.hu/hu/kutatasetika/jovahagyott-vizsgalatok-koezerdeku-adatai.html weblapon keresztül.

 

5. Kinek adjuk át/továbbítjuk az adatokat?

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátó egységei számára adjuk át az adatokat, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, jogos érdekből. Az adatátadás során gondoskodunk az információbiztonság elveinek maradéktalan érvényesüléséről.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

A Szegedi Tudományegyetem egészségügyi informatikai rendszerének működtetésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozó szervezetek kilétéről és feladatáról a betegeinket minden esetben tájékoztatjuk.

 

A Szegedi Tudományegyetem az adatokat harmadik fél számára orvostudományi kutatás keretében akkor adja csak át, ha az adott kutatásban résztvevő partner szervezetekről előzetesen tájékoztatta Önt, mielőtt a hozzájárulását kérné a kutatásban történő részvételéhez.

 

 

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

A Szegedi Tudományegyetem az egészségügyi adatok nyilvántartásának megszervezése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

T-Systems Kft., Budapest

Adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelési műveletek megnevezése:

Tárhely szolgáltatás, biztonsági mentés

Kórházi informatikai rendszer szoftverének biztosítása

 

 

7. Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

 

Az Önről kezelt adatokat főszabály szerint Öntől kapjuk meg. Más forrásból adatgyűjtést az országos egészségügyi adatbázisokból (pl. NEAK, EESZT), valamint az SZTE SZAKK más Klinikai Egységeiben kapott ellátás adataiból végzünk, az Ön ellátása érdekében.

 

A kezelőorvos számára egészségbiztosítási szerv kezelésében lévő (NEAK) adatok elérését az Ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton megtilthatja. Az EESZT-ben található adatok elérhetőségét a lakossági portálon (http://eeszt.gov.hu) oldalon szabályozhatja: megtilthatja vagy engedélyezheti az orvosai számára. Az SZTE SZAKK informatikai rendszerében tárolt adatok hozzáférhetőségéről kérőlapon rendelkezhet.

 

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

 

Amennyiben az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul, akkor nem járhat hátrányos jogkövetkezménnyel annak elmaradása, pusztán nem tudjuk Önnek az általa biztosított lehetőséget nyújtani.

 

Amennyiben jogi kötelezettség teljesítésén alapul az adatkezelés, tájékoztatjuk, hogy az ide tartozó adatok hiányában a szolgáltatás nem nyújtható Önnek.

 

10. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

 

A radiológiai vizsgálatok kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.

3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.

4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.

5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát, vagy jogi igény érvényesítéséhez.

7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ belső adatvédelmi felelőséhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

 

Dr. Alexin Zoltán

Cím: Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 1. em., 149. szoba

Tel.: +36 (62) 544-130

E-mail: alexin@inf.u-szeged.hu

 

11.2. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

 

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu

 

11.3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.4. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 

12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi felelősének elérhetőségeit a 11.1. alpontban, valamint a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.2. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. A Radiológiai vizsgálatok adatkezelései során is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.