Felvételi

Felvételi eljárás | Külföldiek felvétele | Stipendium Hungaricum | Távfelvételi

A doktori képzésre való felvétel irányelveit a Szabályzat IV. fejezetének 17-27. pontjai adják meg.


Felvételi bizottság

 • Legalább három tagú bizottság, a doktori iskola tanácsa javaslata alapján a TDT hagyja jóvá a tagokat.
 • Javasolt, hogy az elnök az iskola egyik törzstagja legyen, a tagok rendelkezzenek tapasztalattal témavezetésben, a doktori képzésen belüli oktatásban.

Felvételi eljárás

 • A felvételi időpontjáról a karok értesítik a képzésre jelentkezetteket.
 • A felvételi vizsgák tematikáját legalább két héttel a felvételi előtt a jelöltekkel közölni kell és a felvételi eljárásban alkalmazott értékelést is előzetesen nyilvánosságra kell hozni a doktori iskolák honlapján.
 • A karok feladata annak biztosítása, hogy a bizottság tagjai időben hozzáférhessenek az elektronikus (Modulo rendszerbe felvitt) vagy papír alapú (a Doktori Intézet által a karoknak megküldött) jelentkezési anyagokhoz.
 • A jelölt több doktori iskolába is jelentkezhet, a jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolát jelölte meg elsődlegesnek. Ha két vagy több iskolába is felvételt nyer, akkor ennek alapján dőlhet el, melyik iskola veszi fel, de a hallgatónak az adott karhoz benyújtott írásbeli kérelme és a doktori iskola tanácsának támogatása mellett ez módosítható.
 • Felvételi meghallgatás
  • A felvélteli bizottság ellenőrzi a felvételiző személyazonosságát, az eljárási díj befizetését.
  • Az iskola honlapján elérhető szabályzatban megadott értékelési módnak megfelelően pontokat ad a jelölteknek.
  • A pontok alapján a felvételi bizottság és a doktori iskola tanácsa rangsorolja a jelölteket
  • A rangsorolás alapján az iskola tanácsa javaslatot tesz a TDT-nek az állami ösztöndíjas, önköltséges felvételre vagy a jelentkező elutasítására.
  • A felvételi meghallgatásról jegyzőkönyv készül.

Egyéni felkészülők felvétele

 • Egyéni felkészülők a doktori képzés első két évének - a képzési is kutatási résznek - a teljesítése nélkül is jelentkezhetnek komplex vizsgára, a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára.
 • A doktori iskola ellenőrzi a jelentkező alkalmasságát az iskola szabályzatában megadott feltételek alapján és javaslatot tesz a tudományterületi tanács számára a döntés meghozásához.
 • Ha a jelölt megkapja az engedélyt, komplex vizsgát kell tennie.
 • Sikeres komplex vizsga után az adott félévre be kell jelentkeznie, a tavaszi félévben legkésőbb február végéig, az őszi félévben legkésőbb szeptember végéig.

Külföldiek felvétele

 • A 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai) magyar személyek azonos feltétellel vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban, így magyar állami ösztöndíjat kapnak, ha elérték a megfelelő ponthatárt.
 • A Szabályzat 28.1. pontja értelmében az EU polgárait a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.


Stipendium Hungaricum

  A kormány keleti és déli nyitás stratégiájának értelmében bizonyos országok pályázói meghatározott kvóták szerint Stipendium Hungaricum (85/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet) ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjat a magyar állam adományozza, ám ez nem azonos az állami ösztöndíjakkal. Technikailag ezeket a hallgatókat a felsőoktatási intézmény önköltséges hallgatóként regisztrálja, és az etr-ben technikai kivetéssel állítja be a tandíjaikat.

  • Az önköltséget a félév végén megkapja a felvevő intézmény.
  • A programot a Nemzetközi Koordinációs Iroda (NKI) koordinálja, a kérdésekkel közvetlenül Dr. Jerney Leonát (3763 mellék, jerney.leona@rekt.szte.hu) kell keresni.
   • A jelentkezések közvetlenül az NKI-hez futnak be.
   • Az NKI a jelentkezéseket továbbítja a doktori iskolák megnevezett kapcsolattartóinak.
   • A doktori iskolák - esetleges távfelvételiztetés (pl. skype) - után döntenek a hallgató felvételéről.
   • A hallgató felvétele esetén a hallgatót és az NKI-t is értesítik az NKI által küldött felvételi határozat kiállításával (az NKI-nak szkennelve és eredetiben is küldendő).
   • Ha a pályázati anyag hiányos, a DI kapcsolatba lép a jelölttel, és hiánypótlásra szólítja fel.
   • Ha a beérkezett anyagok vagy a felvételi elbeszélgetés alapján a jelölt nem alkalmas arra, hogy a DI-ban megkezdje tanulmányait, a DI rövid indoklással értesíti a pályázót és az NKI-t is az elutasításról.
   • A tandíjat, regisztrációs díjat, felvételi eljárási díjat az EMMI megtéríti a doktori iskolának.
   • Az ösztöndíj utalásokat az NKI koordinálja.
   • Mentor rendszer segíti a hallgatók boldogulását.
  • További információ található az Egyetem oldalain és a Stipendium Hungaricum oldalán.


  Távfelvételi

  Külföldi felvételizők esetén felmerülhet, hogy nem tudnak a bizonytalanabb kimenetű felvételi érdekében ideuzatni. Ebben az esetben a doktori iskola lehetőséget adhat elektronikus felvételire. A következőket kell figyelembe venni:

  • A jelentkezést a Modulo rendszerben elektronikusan kell megtennie a jelöltnek.
  • A felvételiző személyazonosságáról meg kell győződni. Ennek célszerű módja lehet az, hogy egy magyar nagykövetségen vagy a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködő, esetleg a felvételiző egyetemén történik a távfelvételi meghallgatás.
  • A távfelvételi hang- és videóanyagát rögzíteni kell és erről a felvételizőt előzetesen tájékoztatni kell.