Előterjesztések kitüntető címre, díjra

Doctor Honoris Causa kitüntető cím

 • Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyek kiemelkedő tudományos érdemeit a „tiszteletbeli doktor” (Doctor Honoris Causa) cím adományozásával ismerheti el. A cím adományozásának részleteit a Szabályzat VIII. fejezetének 9-18. pontjai foglalják össze.
 • Az előterjesztéseket a Doktori Intézet a tudományterületi doktori tanácsoktól kéri be évente március 25-ig az előterjesztési űrlap használatával.
 • Az adott évben odaítélhető címek tudományterületek közötti elosztása az Egyetemi Doktori Tanács által elfogadott elvek alapján történik.
 • Az avatásra az Egyetem Napján, novemberben kerül sor.

Elosztási elv:


Tudományterület

2023
1. év

2024
2. év

2025
3. év

2026
4. év

Bölcsészet

1

1

1

1

Orvos-Gyógyszerész

2

1

2

1

Társadalom

0

0

0

1

Műszaki és Természet-

2

2

2

2

Összesen

5

4*

5

5

* A hiányzó 1 fő tudományterülethez rendelése egyedi egyeztetés alapján történik. Az évekre lebontott számok és tudományterületi hozzárendeléseik kötöttek, nem vihetők át más évre, és a kiadott javaslati szövegnek megfelelően a keret nem feltétlen kitöltendő, és nem adható át kvóta más tudományterületek számára.Pro Laudanda Promotione díj

Az Egyetemi Doktori Tanács 2015-ben új díjat alapított a kiemelkedő színvonalú fokozatszerzések elismerésére. A díj adományozásának részleteit a Szabályzat VIII: fejezetének 2-8. pontjai adják meg.

 • A díjat olyan személyek kaphatják, akik esetében teljesül, hogy
  • a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, szervezett képzést követően szerezték meg;
  • valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítették;
  • a védés a tanulmányok kezdetét követő öt éven belül történt;
  • a fokozat odaítélésének dátuma a díj adományozásának évében vagy az azt megelőző négy naptári éven belül van.
  • a feltételek ellenőrzését on-line kalkulátor segíti.
 • Az előterjesztéseket a Doktori Intézet a tudományterületi doktori tanácsoktól kéri be évente május 15-ig az előterjesztési űrlap használatával.
 • Az adott évben odaítélhető címek tudományterületek közötti elosztása az Egyetemi Doktori Tanács által elfogadott elvek alapján történik.

Tudományterület

Páratlan
év

Páros
év

Bölcsészet

1

1

Orvos-Gyógyszerész

2

2

Társadalom

1

0

Műszaki és Természet-

2

3

Összesen:

6

6 • Az avatásra az Egyetem Napján, novemberben kerül sor.

Pro Laudanda Promotione feltételek ellenőrzése

Dátumok A tanulmányok kezdete
...
A védés dátuma
...
A fokozat odaítélésének éve

Az előterjesztés éve

Eredmény