A habilitációról

Az egyetem habilitált doktor címmel ismerheti el a kiemelkedő tudományos és oktatói teljesítményt.


A legfontosabb feltételek (Kormányrendelet, 6. pont, illetve szabályzat 1.§ alapján)

  • PhD vagy egyenértékű fokozat (külföldön szerzett fokozat elismertethető)
  • A doktori fokozat megszerzése után legalább öt évet dolgozott szakterületén
  • Magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken
  • A hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tevékenyen részt vesz
  • Tudományágban legalább nyolc féléven keresztül tartott tantárgyi (graduális vagy posztgraduális) egyetemi, főiskolai előadásokat olyan tantárgyból, melyből hallgatóit vizsgáztatta


A habilitációhoz tudományáganként különböző követelmények tartoznak. A habilitációs szakbizottságok által megadott követelmények a szabályzat 9. mellékletében olvashatók, melyek teljesítése szükséges feltétel, de nem jelenti a cím odaítélését, ami csak a bírálati folyamat eredményeképp történhet meg. A Szegedi Tudományegyetem a következő tudományágakban jogosult habilitált doktori cím adományozására:


Állam- és jogtudomány Kémiatudomány
Biológiatudomány Klinikai orvostudomány
Elméleti orvostudomány Környezettudomány
Filozófiatudomány Közgazdaságtudomány
Fizikatudomány Matematikatudomány
Földtudomány Multidiszciplináris orvostudományok
Gyógyszertudomány Neveléstudomány
Informatikai- és Számítástudományok Nyelvtudomány
Interdiszciplináris tudományok Történelemtudomány
Irodalomtudomány