Bírálás

A bírálati eljárásról a Szabályzat VI.fejezetének 31-46. pontjai rendelkeznek. A doktorjelölteknek szóló információk mellett az alábbiak foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.


Bírálóbizottság

  • A bizottságot – az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján – a TDT bízza meg.
  • A bizottság elnökből, két hivatalos bírálóból és további kettő-négy tagból áll.
  • A tagoknak tudományos fokozattal kell rendelkezniük.
  • Az elnök az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára vagy Professor Emeritusa vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktatója, kutatója.
  • Legalább az egyik bíráló külső szakember.
  • A bizottság egyik tagja titkári feladatokat is ellát.
  • A doktori eljárásban hivatalos bírálóként vagy bizottsági tagként nem vehet részt az a személy, akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
  • A bizottság egyetlen tagjának sem lehet közös publikációja a jelölttel.
  • A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.


Nyilvános vita

A nyilvános vitával kapcsolatos összefoglaló a doktorjelölteknek szóló információk oldalán található.

Segédlet: jegyzőkönyv