Egyetemi Habilitációs Bizottság

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai


Tisztségüknél fogva
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke Dr. Pál József
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára Dr. Ábrahám György
Tudományos rektorhelyettes Dr. Kónya Zoltán


Bölcsészettudományok
Szakbizottság
tag
póttag
Filozófia Dr. Gyenge Zoltán Dr. Tóth János
Irodalomtudományi Dr. Pál József Dr. Szőnyi György Endre
Nyelvtudományi Dr. Bakró-Nagy Marianne Dr. Kocsis Mihály
Neveléstudományi Dr. Vidákovich Tibor Dr. Molnár Gyöngyvér
Történelemtudományi Dr. Deák Ágnes Dr. Tomka Béla
Külső tag Dr. Boros Gábor
Dr. Csíkos Csaba
Dr. Orosz Magdolna
Dr. Majoros István
Dr. Cser András
Dr. Perecz László
Dr. Kárpáti Andrea
Dr. Hetesi István

Orvos- és Gyógyszerésztudományok
Szakbizottság tag póttag
Elméleti orvostudományok Dr. Nógrádi Antal Dr. Dux Mária
Klinikai orvostudományi Dr. Kemény Lajos Dr. Bata Zsuzsanna
Multidiszciplináris orvostudományok Dr. Varró András Dr. Leprán István
Interdiszciplináris orvostudományok Dr. Kahán Zsuzsanna Dr. Peták Ferenc
Gyógyszertudományok Dr. Hohmann Judit
Dr. Kiss Lóránd
Külső tag Dr. Párducz Árpád
Dr. Gyulai Rolland
Dr. Puskás László
Dr. Haracska Lajos
Dr. Perjési Pál
Dr. Dér András
Dr. Siklós László
Dr. Szűcs Mária

Társadalomtudományok
Szakbizottság tag
póttag
Állam- és Jogtudományi Dr. Homoki-Nagy Mária Dr. Badó Attila
Közgazdaságtani Dr. Farkas Beáta Dr. Hetesi Erzsébet
Külső tag
Dr. Szabó István
Dr. Hámori Balázs
Dr. Csanádi Mária

Természettudományok és Műszaki Tudományok
Szakbizottság tag póttag
Biológia Dr. Toldi József Dr. Maróy Péter
Fizika Dr. Szatmári Sándor Dr. Fehér László
Földtudományok Dr. Kevei Ferencné Dr. Mezősi Gábor
Kémia Dr. Gajda Tamás Dr. Tóth Ágota
Környezettudományi Dr. Sipos Pál Dr. Kónya Zoltán
Matematika- és Számítástudományok Dr. Stachó László Dr. Szendrei Mária
Informatika Dr. Csendes Tibor Dr. Kató Zoltán
Külső tag Dr. Ormos Pál
Dr. Nagy Péter Tibor
Dr. Benczúr András
Dr. Skodáné Földes Rita
Dr. Lente Gábor

Habilitált docensi képviselő

Dr. Zupkó István