Egyetemi Habilitációs Bizottság

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai


Tisztségüknél fogva
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke Dr. Ábrahám György
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára Dr. Nemes Attila
Tudományos rektorhelyettes Dr. Kónya Zoltán


Bölcsészettudományok
Szakbizottság
tag
póttag
Filozófia Dr. Pavlovits Tamás Dr. Simon József
Irodalomtudományi Dr. Pál József Dr. Szőnyi György Endre
Nyelvtudományi Dr. Bakró-Nagy Marianne Dr. Kocsis Mihály
Neveléstudományi Dr. Vidákovich Tibor Dr. Molnár Gyöngyvér
Történelemtudományi Dr. Deák Ágnes Dr. Tomka Béla
Külső tag Dr. Perecz László 
Dr. Zsolnay Anikó
Dr. Cser András
Dr. Kárpáti Andrea
Dr. Majoros István
Dr. Alberti Gábor

Orvos- és Gyógyszerésztudományok
Szakbizottság tag póttag
Elméleti orvostudományok Dr. Bari Ferenc Dr. Nógrádi Antal
Klinikai orvostudományi Dr. Kemény Lajos Dr. Bata Zsuzsanna
Multidiszciplináris orvostudományok Dr. Varró András Dr. Leprán István
Interdiszciplináris orvostudományok Dr. Peták Ferenc Dr. Oláh Judit
Gyógyszertudományok Dr. Hohmann Judit
Dr. Kiss Lóránd
Külső tag Dr. Benyhe Sándor
Dr. Gyulai Rolland
Dr. Puskás László
Dr. Sándor János
Dr. Krizbai István

Dr. Perjési Pál
Dr. Dér András
Dr. Nagy Zoltán Zsolt


Társadalomtudományok
Szakbizottság tag
póttag
Állam- és Jogtudományi Dr. Balogh Elemér Dr. Homoki-Nagy Mária
Közgazdaságtani Dr. Farkas Beáta Dr. Hetesi Erzsébet
Külső tag
Dr. Bencze Mátyás
Dr. Hámori Balázs
Dr. Csanádi Mária

Természettudományok és Műszaki Tudományok
Szakbizottság tag póttag
Biológia Dr. Gulya Károly Dr. Fehér Attila
Fizika Dr. Szatmári Sándor Dr. Fehér László
Földtudományok Dr. Mezősi Gábor Dr. Keveiné Bárány Ilona
Kémia Dr. Gajda Tamás Dr. Tóth Ágota
Környezettudományi Dr. Sipos Pál Dr. Kónya Zoltán
Matematika- és Számítástudományok Dr. Kevei Péter Dr. Totik Vilmos
Informatika Dr. Csendes Tibor Dr. Kató Zoltán
Külső tag Dr. Ormos Pál
Dr. Deli Mária
Dr. Benczúr András
Dr. Skodáné Földes Rita
Dr. Lente Gábor
Dr. Szabó Szilárd
Dr. Timár Gábor

Habilitált docensi képviselő: Dr. Ambrus Rita