Törvény, kormányrendelet

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (változások 2016. szeptembertől)
387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról (változások 2016. szeptembertől)
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
A 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról
285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet a Stipendium Hungaricumról