2020. augusztus 6., csütörtök

Törzstagok felvétele, feladatai

Törzstagsági formai megfelelés | Új törzstagok felvétele | Jogok és kötelezettségek

Fontosabb szempontok

Ha a doktori iskola új törzstagot kíván az iskolához rendelni, a következőkre érdemes figyelemmel lenni:
 • az akkreditált doktori iskoláktól elvárják, hogy a működési feltételeket folyamatosan biztosítsák;
 • a törzstagok között az egyetemi tanároknak folyamatosan többségben kell lenniük;
 • egy személy csak egy iskolában lehet törzstag;
 • az iskola akkreditációját csak addig adják meg, amíg a törzstagok és köztük levő egyetemi tanárok száma az életkori korlátok miatt nem esik az elvárt szint alá;
 • ha az akkreditációs időn belül a törzstagok és köztük levő egyetemi tanárok száma az elvárt érték alá csökken, a MAB monitorvizsgálatot végezhet;
 • törzstag felvétele csak a MAB által végzett doktori iskola akkreditációs eljárás keretében történhet;
 • a MAB évente kétszer (tipikusan április 15-én és szeptember 30-án), az ODT ennél rendszeresebben is ellenőrizheti a feltételek teljesülését.

Törzstagsági formai megfelelés

A törzstagság formai feltételei a következők (MAB bírálati szempontok):
 • van legalább egy fokozatot szerzett doktorandusza, vagy legalább két fokozatot szerzett hallgatónak társ-témavezetője volt;
 • a doktori iskola tudományágában (annak kutatási területén) folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat és ez az MTMT-ben dokumentált;
 • munkajogi feltételek
  • az intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, az intézménynek adott akkreditációs nyilatkozatot;
  • vagy kutatóintézetben foglalkoztatott teljes munkaidejű kutató, tudományos tanácsadó/kutatóprofesszor (DSc/MTA doktora), a FOI és az adott kutatóintézet között az oktatási/kutatási együttműködés pontos tárgyát is rögzítő együttműködési megállapodás van (tudományáganként egy, de összesen legfeljebb kettő vehető figyelembe a minimálisan előírt 7 törzstag számítása esetén);
  • vagy Professor Emeritus, Professor Emerita is lehet törzstag, ahol emeritált, de tudományáganként csak egy vehető figyelembe a minimálisan előírt 7 törzstag számítása esetén;
 • a 70. életévét nem töltötte be, ha egyetemi tanár vagy DSc kutató, egyébként 65 év a korhatár. Professor Emeritus, Professor Emerita esetén nincs korhatár.


A fenti követelmények teljesülése önmagában nem jelenti a törzstgaságot, ahhoz szükséges a MAB vizsgálata és jóváhagyása is. Az ODT adatbázisba ugyan felvehető törzstagként ("törzstagjelölti" státusz), de a MAB addig nem tekinti annak, amíg a megfelelő eljárás nem történt meg.

A MAB részletesebb elvárásai:

 • az utóbbi 5 év 5 publikációja szerint aktivitása nem csökkent le egy adott szint alá;
 • a teljes életpálya 5 publikációja magas presztízsű, számos független idézetettel;
 • van témavezetett doktorandusz hallgatója vagy aktuális vagy legfeljebb 14 hónapon belül lejárt témakiírása;
 • az iskolába való belépésekor nincs tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi úton;
 • a doktori képzéssel kapcsolatos tevékenységének több mint 50%-át abban a doktori iskolában fejti ki, amelynek törzstagja.


Eljárás új törzstagok felvétele esetén

Törzstagok felvétele csak doktori iskola akkreditációs eljárás keretében történhet, a MAB nem vizsgál külön csak törzstagokat. Célszerű ezért akkor felvenni új törzstagokat, amikor közeleg az iskola akkreditációs felülvizsgálata, illetve a MAB évi két vizsgálati eljárásához igazítva (április 15. és szeptember 30.) . Fontos, hogy a jelöltek adatai teljesek legyenek az MTMT-ben és az ODT adatbázisában és nyilatkozzon az adatok érvényességéről a személyes ODT oldalán.

Új törzstagok felvétele esetén az eljárási rend a következő:

  1. a törzstagjelölt biztosítja adatai megfelelőségét és teljességét az MTMT-ben és az ODT adatbázisában, kiemelten fontos, hogy a jelölt nyilatkozzon adatai érvényességéről is mindkét adatbázis esetén;
  2. a doktori iskola titkára vagy adminisztrátora ellenőrzi a jelölt törzstagsági formai megfelelőségét, szükség esetén intézkedik a javításról;
  3. a doktori iskola tanácsa javasolja a tudományterületi doktori tanács számára a jelöltjeit, akiket megfelelőnek tart (figyelmbe véve az iskola hosszabb távú szabályos működésének feltételeit);
  4. a tudományterületi doktori tanács javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanács számára az új törzstagok bevonásáról, megadja a törzstagok teljes, új listáját (letölthető űrlap);
  5. az Egyetemi Doktori Tanács - ha egyetért - jóváhagyja a jelölteket;
  6. A doktori iskola az ODT adatbázisában törzstagként írja be a jelöltet;
  7. A rektor levélben újraakkreditálást kér a MAB-tól, megadva a törzstagok új, teljes listáját és a változások okát (ha az iskola az egyik törzstag életkori feltételeinek érvénytelenné válása után is meg tud felelni a követelményeknek (egyetemi tanárok száma, aránya), akkor ezt jelezni kell a MAB-nak, hogy az akkreditáció tovább tarthasson);
  8. a MAB akkreditációs vizsgálatot indít és ha megfelelőnek tartja, akkreditálja az iskolát az új törzstagokkal.

   A törzstagsággal járó jogok és kötelezettségek

   • Az iskola törzstagjai választják meg a doktori iskola tanácsát;
   • Az iskola vezetője és a vezető helyettese az iskola törzstagjai közül választható;
   • A szigorlati és védési bizottság elnöke csak törzstag lehet;
   • Az ODT és MTMT adatbázist rendszeresen frissíteniük kell, különös tekintettel a törzstgagsági megfelelőséget érintő adatokra.