Védett belső hálózat - CooSpace

A doktori képzés jelszóval védett belső hálózatán Coospace színterek, mappák, hirdetőtáblák, fórumok segítik a tájékozódást, egyeztetéseket. A színterek felépítése az alábbi ábrán látható:

Doktori képzés
Doktoranduszok és doktorjelöltek Egyetemi Doktori Tanács és Doktori Iskolák
Doktoranduszok Doktorjelöltek Egyetemi Doktori Tanács Doktori Iskolák

Az egyes színterek részletesebb leírása

Egyetemi Doktori Tanács

Elérési kör: EDT tagok, póttagok, doktori iskolák vezetői, dékánhelyettesek
Elérhető oldalak: Színtér, Az ülések anyagai

Doktori Iskolák

Elérési kör: Doktori iskolák vezetői, titkárai, dékánhelyettesek, ügyintézők
Elérhető oldalak: Színtér, Hirdetmények

Egyetemi Doktori Tanács és Doktori Iskolák

Elérési kör: EDT tagok, póttagok, doktori iskolák vezetői, titkárai,
dékánhelyettesek, ügyintézők
Elérhető oldalak: Színtér, Hirdetmények

Doktoranduszok

Elérési kör: doktoranduszok
Elérhető oldalak: Színtér, Hirdetmények

Doktorjelöltek

Elérési kör: doktorjelöltek
Elérhető oldalak: Színtér, Hirdetmények

Doktoranduszok és doktorjelöltek

Elérési kör: doktoranduszok és doktorjelöltek
Elérhető oldalak: SzíntérHirdetmények

Doktori képzés

Elérési kör: minden fentebb említett színtér résztvevője
Elérhető oldalak: Színtér, Hirdetmények