Jelentkezés eljárásra

A jelentkezéshez kapcsolódó teendők


  • A publikációs adatok frissítése az MTMT adatbázisában
  • A pályázati anyag összeállítása a szabályzat 7. melléklete alapján
  • A habilitációs eljárási díj (az államilag finanszírozott doktorandusz ösztöndíj összegének másfélszerese - 140.000x1,5=210.000,- Ft) befizetése és az erről szóló igazolás csatolása
    (50 % a kérelem benyújtásáig, további 50 % az eljárás elindításáról szóló döntést követően fizetendő).
  • Az anyagok benyújtása 1 eredeti, 1 fénymásolt és 1 elektronikus (CD) példányban a Habilitációs Bizottság elnöke részére
    • postán az SZTE Rektori Hivatal, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. címre,
    • vagy személyesen Egri Katalinnál (tel: +36-62-544-022, e-mail: Egri.Katalin@rekt.szte.hu).

A habilitációs eljáráshoz beadandó anyagok

(A szabályzat 7. melléklete)


Az anyagot 1 eredeti, 1 fénymásolt és 1 elektronikus (CD) példányban kell benyújtani.

 

1. Általános adatok [Mappanév: altalanos]

a) személyi adatlap (3. sz. melléklet) [Fájlnév: szem-adat]

b) egyetemi oklevél másolatban [Fájlnév: egy-okl]

c) tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatban (kandidátusi, doktori (PhD), MTA doktora oklevél) [Fájlnév: tud-okl]

d) külső pályázó esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány (külföldi állampolgár esetében ezt pótló hatósági bizonyítvány) [Fájlnév: erk-biz]

e) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban ha­bi­li­tá­ciós eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el ha­bi­li­tációs kérelmét (ugyanezen szűkebb tudományágban) [Fájlnév: nyilatk]

f) az eljárási díj befizetését igazoló szelvény [Fájlnév: befizet]

 

2. Szakmai adatok [Mappanév: szakmai]

a) habilitációs adatlap (5. sz. melléklet) [Fájlnév: habil-adat]

b) tudományos munka tézisei (az MTA doktora fokozat birtokosának nem szükséges) [Fájlnév: tezisek]

c) részletes tudományos önéletrajz [Fájlnév: tud-onelet]

d) tudományos munkásságot tanúsító teljes publikációs jegyzék szoros időrendben [Fájlnév: publ-jegyzek]

e) 10 legjobbnak ítélt publikáció [Mappanév: tiz-cikk, benne a cikkek megszámozva a publikációs jegyzékbeli sorszámmal: pl. cikk_03, cikk_12 stb.]

f) a tudományos tevékenységre és szakirodalmi működésre vonatkozó egyéb dokumentumok az illetékes szakbizottság követelményei szerint [Mappanév: szakbiz]

g) javaslat a habilitációs tudományos és a tantárgyi előadás témáira [Fájlnév: tud-tan-eloadas]