Egyéni felkészülés

Doktori fokozat megszerzése az első két év kihagyása mellett, úgynevezett egyéni felkészüléssel is történhet, amennyiben a jelölt már rendelkezik az ezen időszak teljesítéséhez elvárt tudással és tudományos eredményekkel. Ezt a doktori iskolák komplex vizsgával mérik fel, melynek sikeressége esetén a jelölt közvetlenül a doktori képzés második részébe, a kutatási és disszertációs szakaszba kerül.

Az egyéni felkészülő esetében a következő az eljárás rendje.

  • A jelölt komplex vizsgára jelentkezik a szakmailag illetékes doktori iskolába.
  • A felvétel feltételeit a doktori iskola működési szabályzata adja meg.
  • A felvételről a doktori iskola javaslata alapján a tudományterületi doktori tanács dönt.
  • Sikeres komplex vizsga esetén az intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket (90 kredit).
  • Sikeres komplex vizsga után a jelölt doktoranduszi jogviszonyba kerül, beiratkozik az aktuális félévre.
  • Sikeres komplex vizsga esetén további kreditek írhatók jóvá (amennyit a DI a képzésből teljesítettnek ismer el - akár a teljes képzés kreditjeit).
  • Az egyéni felkészülők mellé a doktori iskolák témavezetőt vagy konzulenst jelölhetnek ki.
  • A jelöltnek meg kell szereznie az abszolutóriumhoz szükséges 240 kreditet. Ez csak önköltséges formában lehetséges.
  • Az abszolutórum birtokában beadhatja értekezését és elindulhat a bírálait eljárás.
  • A doktori értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül be kell nyújtani.

Nem tekinthető egyéni felkészülőnek az, aki a komplex vizsgára jelentkezésekor már érdemi témavezetésben részesült a kutatási témájában. Ennek elbírálása a doktori iskola feladata.

A régi szabályok szerinti egyéni fokozatszerzés indítása vagy ismétlése (ami új indításnak felelne meg) 2016. szeptemberétől már nem lehetséges.


Egyéni felkészülők felvételi jelentkezése is az általános jelentkezési oldalon történik.