Iskolavezető, vezetőváltás

A doktori iskola vezetőjével szemben támasztott elvárások

A MAB bírálati szempontjai illetve a Szabályzat III. fejezetének 36. pontja szerint:
 • egyetemi tanár törzstag,
 • az MTA doktora tudományos címmel rendelkezik,
 • van (lehetőleg több) fokozatot szerzett doktorandusza,
 • más munkahelyen teljes munkaidős állást csak különlegesen indokolt esetben tölt be.

A vezető személyének szakmai alkalmasságát a MAB vizsgálja.

A doktori iskola vezetőjének feladatai

 • a doktori iskola létesítési eljárása során felelős annak sikeres koordinálásáért;
 • felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős a tanács döntéseinek végrehajtásáért;
 • koordinálja a szakmai munkát és felelős annak minőségéért;
 • képviseli a doktori iskolát;
 • irányítja a doktori iskola adminisztrációját és információcserét folytat az illetékes doktori tanácsokkal;
 • figyelemmel kíséri az iskola pénzügyi kereteinek felhasználását.


Eljárás az iskola vezetőjének változtatása esetén

Az eljárás lépései a következők:

 • a doktori iskola tanácsa kiválasztja az új vezetőt, akit alkalmasnak ítél és megfelel a fent követelményeknek;
 • a jelölt frissíti az adatait az Országos Doktori Tanács adatbázisában oldalon;
 • a doktori iskola elkészíti a MAB által kért információkat tartalmazó levélmellékletet (ennek leírása lentebb található);
 • a tudományterületi doktori tanács szavaz a jelöltről (a MAB-nak küldendő levélmelléklet ismeretében);
 • az Egyetemi Doktori Tanács szavaz a jelöltről a vélemények, a vezetőváltási indokok és a MAB-nak küldendő levélmelléklet ismeretében;
 • a Szenátus szavaz a jelöltről;
 • az egyetemi tanácsok támogatása esetén a rektor kinevezi az új vezetőt;
 • az Országos Doktori Tanács adatbázisában az adminisztrátor bejegyezi az új vezetőt;