Taroltak a szegediek a XXI. OTDK Biológiai Szekciójában

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói 11 első, 9 második, 6 harmadik helyezést szereztek meg. Négy dolgozatot első különdíjjal, kettőt másodikkal jutalmaztak a XXI. OTDK Biológiai Szekció versenyében.

A XXXI. OTDK Biológiai Szekcióját 2013. április 2–4. között rendezte a Szegedi Tudományegyetem. A szekcióban 235 hallgató 217 pályamunkát nevezett. Legtöbben (64 hallgató) az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkezett, létszámban őket a szegedi egyetemisták követték 54 fővel, a Debreceni Egyetemről 33-an jutottak be az országos konferenciára. A megmérettetésen összesen 17 magyar (a legtöbb hallgató a 4 tudományegyetemről) és három határon túli felsőoktatási intézmény képviseltette magát. A 18 tudományterületen induló hallgató 26 tagozatban adott elő, a legnagyobb érdeklődés a mikrobiológia, a neurobiológia, a hidrobiológia és az állatökológia területeken volt.

 

A Szegedi Tudományegyetem hallgató 11 első, 9 második, 6 harmadik helyezést szereztek meg. Négy dolgozatot első különdíjjal, kettőt másodikkal jutalmaztak.

 

Első helyezettek:

 

Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton első helyezést ért el Harazin András. Dolgozata címe: Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban. Felkészítő tanárai: Deli Mária, Tubak Vilmos.

Biotechnológia tagozaton első helyezett lett Doffkay Zsolt. Dolgozata címe: A kénanyagcsere és a hidrogéntermelés kapcsolata Thiocapsa roseopersicina BBS-ben. Felkészítő tanára: Rákhely Gábor.

Genetika tagozaton első díjat szerzett Varga Gergely István a Vérsejt-differenciálódás vizsgálata a Drosophila melanogaster hematopoietikus kompart-mentumaiban című dolgozatáért. Felkészítő tanára Honti Viktor volt.

Immunológia I. tagozaton Gábor Erika első díjat kapott A vérsejtképzés és a veleszületett immunitás vizsgálata rovarokban. A házi méh sejtközvetítette immunitása című dolgozataiért. Felkészítő tanára Andó István volt.

Immunológia II tagozaton Temesfői Viktória kapott első díjat a Melanoma sejt vezérelte exo-szómák immunmoduláns hatásainak vizsgálata című dolgozatáért. Felkészítő tanára: Buzás Krisztina.

Mikrobiológia I. tagozaton Papp Csaba Gergő lett az első Candida parapsilosis CDR1-2 drog efflux pumpa duplamutánsának fiziológiai jellemzése című munkájáért. Felkészítő tanára Gácser Attila.

Mikrobiológia II. tagozaton Ámon Judit kapott első díjat az RNS interferencia vizsgálata az opportunista patogén Candida parapsilosis-ban című munkájáért. Felkészítő tanára Hamari Zsuzsanna.

Mikrobiológia III. tagozaton első helyezett lett Pálfi Xénia . Dolgozata címe: Toxintermelő Fusarium fajok és antagonistáik előfordulása hazai kukoricatermő területeken. Felkészítő tanárai: Mesterházy Ákos és Tóth Beáta.

Növényélettan növényszerv. I. tagozaton első helyezett lett Takács Zoltán A poliamin katabolizmussal kapcsolt hidrogén-peroxid és nirogén-monoxid szerepe a só-stressz által indukált sejthalál kiváltásában című munkájával. Felkészítő tanárai: Görgényi Miklósné és Tari Irma.

Növényélettan növényszerv. II. tagozaton Bela Krisztina lett első helyezett az Arabidopsis thaliana glutation per-oxidáz mutáns növények ozmotikus stressz toleranciájának vizsgálata című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Mainé Csiszár Jolán.

Növényi molbiol genetika tagozaton első helyezett lett György Andrea Búza fuzárium rezisztenciával kapcsolt QTL-ek és rezisztenciagén analógok vizsgálata GK Mini Manó/Frontana DH populációban című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Mesterházy Ákos és Szabó-Hevér Ágnes.

 

Második helyezettek:

 

Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton második helyezett lett Spekker Olga Csont-ízületi tuberkulózis nyomai Vésztő Mágori-halom neolit kori temetőben című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Molnár Erika, Pálfi György.

Biokémia tagozaton második helyezett lett Oravecz Kinga. Dolgozata címe: Na+/Ca2+-exchanger inhibítorok Na+-függő hatásainak vizsgálata izolált szívizomsejteken. Felkészítő tanárai: Acsai Zoltán, Márton Zoltán

Mikrobiológia I tagozaton második helyezett lett Kovács Aranka Stella. Dolgozata címe: Többszörösen telítetlen zsírsavakat termelő Mortierella fajok filogenetikai és fiziológiai jellemzése. Felkészítő tanárai: Nyilasi Ildikó, Papp Tamás.

Mikrobiológia II tagozaton második helyezett lett Farkas Anita. Dolgozata címe: HMG-KoA reduktáz gének kifejező-désének és funkciójának vizsgálata Mucor circinelloidesben. Felkészítő tanára: Papp Tamás.

Molekuláris biológia I tagozaton második helyezett lett Szabó András. Dolgozata címe: A miozin ATP-áz aktivációjának vizsgálata Drosophila indirekt repülőizmában. Felkészítő tanára: Mihály József.

Molekuláris biológia II. tagozaton második helyezett lett Alföldi Róbert. Dolgozata címe: A Hsp27 fehérje védelmének a vizsgálata transzgenikus egerekben. Felkészítő tanára Sántha Miklós.

Neurobiológia I tagozaton második helyezett lett Nagy Attila Gergő. Dolgozata címe: TRPC6 csatornák lokalizációja a hippokampális régióban. Felkészítő tanára: Hájos Norbert.

Neurofiziológia tagozaton második helyezett lett Rózsa Márton. Dolgozata címe: Az agyi inzulin helyi forrásai és hatása. Felkészítő tanára: Tamás Gábor.

Növényi molbiol genetika tagozaton második helyezett lett Képiró Anikó. Dolgozata címe: A paraquat hatásának vizsgálata növényi mitokondriumokon. Felkészítő tanára: Zsigmond Laura.

 

Harmadik helyezettek:

 

Biotechnológia tagozaton harmadik helyezett lett Dobrotka Paula. Dolgozata címe: A Thiocapsa roseopersicina egy szulfid kinon oxidoreduktáz típusú enzimének tisztítása és jellemzése. Felkészítő tanára: Tóth András.

Mikrobiológia I tagozaton Brankovics Balázs. Dolgozata címe: Tolypocladium fajok fumonizin termelő képességének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. Felkészítő tanára: Varga János.

Molekuláris biológia II tagozaton Kovács Dávid. Dolgozata címe: Az acetiláció szerepe az SF-1 és a szteroid konverzió szabályozásában. Felkészítő tanárai: Boros Imre és Borsos Barbara.

Neurobiológia II. tagozaton Várhelyi Zoltán Pál. Dolgozata címe: Melanómasejtek transzmigrá-ciós útvonalainak vizsgálata in-vitro vér-agy gát modellen. Felkészítő tanára: Krizbai István.

Természetvédelmi biológia tagozaton Cseh Viktória. Dolgozata címe: Természetközeli vegetáció szerveződése és az ökoszisztéma szolgáltatások kapcsolata a Maros völgyében. Felkészítő tanárai: Körmöczi László, Bátori Zoltán, Erdős László.

Viselkedésökológia tagozaton Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa. Dolgozatuk címe: Arizona életmenet tesztbattéria: előtesztelés. Felkészítő tanáruk: Tisljár Roland.

 

Különdíjak:

 

Immunológia I tagozaton első különdíjat kapott Bolla Beáta Szilvia. Dolgozata címe: Keratinocita aktivációs folyamatok szerepe a pattanásos betegség (acne) patogenezisében. Felkészítő tanára: Szabó Kornélia.

Mikrobiológia II tagozaton Magyari Márta. Dolgozata címe: A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése. Felkészítő tanára: Nagy István.

Neurobiológia II. tagozaton Bognár Anna. Dolgozata címe: Audiovizuális integráció a magno- és parvocelluláris pályán. Felkészítő tanára: Sáry Gyula.

Növényélettan növényszerv. I. tagozaton Deli Márta. Dolgozata címe: In vitro androgenezis indukciója papri-kában (Capsicum annuum L.). Felkészítő tanára: Lantos Csaba.

 

Második különdíjat kapott Állatökológia I tagozaton Kelemen Petra. Dolgozata címe: Térbeli heterogenitás és a legeltetés hatása homoki gyep Orthoptera közösségeire. Felkészítő tanára: Bozsó Miklós.

Növényökológia tagozaton harmadik különdíjat kapott Kovács Szilárd. Dolgozata címe: A homoki ternye (Alyssum tortuo-sum) magyarországi populációinak vizsgálata RAPD markerek segítségével. Felkészítő tanára: Endre Gabriella.

 

Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Különdíjában részesült Harazin András Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban című előadásáért Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton.

Prezentációs díjra terjesztették fel Papp Csaba Gergőt Candida parapsilosis CDR1-2 drog efflux pumpa duplamutánsának fiziológiai jellemzése előadásáért, melyet a Mikrobiológia I tagozaton adott elő.

 

MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság Különdíját kapta Tóth Eszter Judit a Bakteriális és gomba eredetű xantofill bioszintézis gének kifejeztetetése Mucor circinelloides-ben előadásáért, melyet a Mikrobiológia II. tagozaton adott elő.

 

JatePress „Publikációs díjban” részesült Spekker Olga, Doffkay Zsolt, Varga Gergely István, Kovács Aranka Stella, Rózsa Márton, Tugyi Nóra és Képiró Anikó.

 

SZTEinfo

Ide kerüljön a blokk címe

Ide kerüljön a blokk tartalma