BTK-s hallgatók eredményei az OTDK-n

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról 41 hallgató vett részt a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A hallgatók 5 szekcióban mutatták be dolgozataikat. Kilenc első, hét második, kilenc harmadik helyet szereztek meg. Tíz hallgató különdíjban részesült.

A Biológia Szekcióban harmadik helyezést ért el Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa hármasa. Témavezetőjük dr. Tisljár Roland volt.

A Humán Tudományi Szekcióban első helyezettek lettek: Huber Máté Imre a Szociolingvisztika, nyelvpolitika, kontaktusvizsgálat tagozaton. Témavezetője dr. Fenyvesi Anna. Rácz Anita Német nyelvészet tagozaton. Témavezetője dr. Scheibl György. Miháczi-Pálfi Anett Régészet tagozaton. Témavezetője dr. B. Tóth Ágnes. Csernus-L. Szilveszter Gondolkodás, emlékezet és kultúra a dualizmus korában tagozaton. Témavezetője dr. Pelyach István. Második helyezett lett dr. Steinbachné Bobok Anna Ilona Modern magyar irodalom tagozaton. Témavezetője dr. Fogarasi György. Huszár Tamara Kortárs magyar irodalom II. tagozaton. Témavezetője dr. Török Ervin. Orbázi Melinda Francia irodalom tagozaton. Témavezetője dr. Pálfy Miklós. Bíró Gyöngyvér Régészet tagozaton. Témavezetője dr. Wolf Mária. Harmadik helyezett lett Szebenyi Tamás Ókortudomány tagozaton. Témavezetője dr. Kulcsár Valéria. Grezsa Bence Orientalisztika tagozaton. Témavezetője Dr. Kempf Bajarma. Aradi Csenge Eszter Összehasonlító irodalomtudomány tagozaton. Témavezetője dr. Balázs Péter. Bodóné Hofecker Zsuzsanna Összehasonlító irodalomtudomány tagozaton. Témavezetői dr. Gyimesi Tímea és dr. Sutyák Tibor. Szolnoki Zoltán Középkori egyetemes történelem tagozaton. Témavezetője dr. Galamb György. Stomfai Márk 20. századi egyetemes történelem tagozaton. Témavezetője Dr. Ferwagner Péter Ákos.

A Humán Tudományi Szekcióban különdíjjal jutalmazták Sallai Boglárka Judit munkáját, melyet az Angol nyelvű irodalom és kultúra III. tagozaton mutatott be. Témavezetője dr. Kovács Ágnes Zsófia volt. Szintén különdíjat kapott Garamvölgyi Luca Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet tagozaton. Témavezetője dr. Schirm Anita.

A Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekcióban első helyezést értek el: Debreczeni Dániel Géza Fejlesztés – oktatás – nevelés I. szekcióban. Témavezetője prof. dr. Csapó Benő. Rausch Attila Hátrányos helyzet, gyermekvédelem tagozaton. Témavezetője Fejes József Balázs volt. Lauter Adrienn és Polner Bertalan Kristóf Alkalmazott pszichológia tagozaton. Témavezetője dr. Orosz Gábor. Második helyezést ért el Kovács Ildikó és Németh Viola Luca párosa Személyiségpszichológia tagozaton. Témavezetőjük Andó Bálint volt. Harmadik helyen értékelték Wittmann Victoria munkáját Alkalmazott pszichológia I. tagozaton. Témavezetője dr. Szabó Éva volt. Juhász Dóra Általános lélektan III. tagozaton. Témavezetői dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina.

A Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekcióban különdíjjal jutalmazták Kékes Szabó Marietta dolgozatát Alkalmazott pszichológia I. tagozaton. Témavezetője dr. Kőváry Zoltán volt. Különdíjat kapott még Dombi Edina Fejlődéslélektan tagozaton. Témavezetője Janacsek Karolina és dr. Németh Dezső. Kresznerits Szilvia és Porpáczi Júlia Általános lélektan I. tagozaton. Témavezetője dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina. Szabó Hangya Lilla és Szentes Barbara Általános lélektan II tagozaton. Témavezetőjük Hallgató Emese volt. Volosin Márta Általános lélektan II. tagozaton. Témavezetője dr. Németh Dezső volt. Urbán Gábor témavezetői dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina. Korom Márta és László Szandra Szociálpszichológia tagozaton. Témavezetőjük dr. Orosz Gábor volt.

Tanulás- és Tanítás-módszertani -Tudástechnológiai Szekcióban második helyezett lett Bús Enikő Felsőoktatás pedagógiája tagozaton. Témavezetője dr. Korom Erzsébet.

A Társadalomtudományi Szekcióban első helyezett lett Béki Orsolya Szociológia IV tagozaton. Témavezetője dr. Balog Iván volt. Filmtudomány tagozaton Erdei Lilla első helyezést ért el. Témavezetője dr. Füzi Izabella. Második helyezett lett Zemankó Anikó. Témavezetője dr. Füzi Izabella.

A Társadalomtudományi Szekcióban különdíjban részesült Takács Gábor a Vallás- és hittudomány tagozaton. Témavezetője Szilárdi Réka.

SZTEinfó

Ide kerüljön a blokk címe

Ide kerüljön a blokk tartalma